Rangsang Tuban

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Index:Rangsang Tuban.pdf
  • Basa Jawa: Rangsang Tuban iku sawijining karya susastra basa Jawa mawa basa gancaran. Karya sastra iki kadhangkala diarani roman utawa novèl kapisan abasa Jawa. Buku iki ditulis déning Ki Padmasusastra (séda ing 1926) ing taun 1900 nanging lagi dibabar ing taun 1912. Déning Balai Pustaka buku iki uga dibabar ing taun 1985 mawa alihaksara Latin. Nanging édisi Balai Pustaka iki akèh luputé.


  • Bahasa Indonesia: Rangsang Tuban adalah salah satu karya sastra bahasa Jawa yang menggunakan bahasa Jawa puitis. Karya sastra ini kadangkala dinyatakan sebagai roman atau novel pertama yang berbahasa Jawa. Buku ini ditulis oleh Ki Padmosoesastro (meninggal pada tahun 1926) pada tahun 1900 namun baru dipublikasikan pada tahun 1912. Oleh Balai Pustaka, buku ini juga diterbitkan dengan menggunakan abjad Latin pada tahun 1985, tetapi edisi Balai Pustaka tersebut mengandung banyak kesalahan.


  • English: Rangsang Tuban is a Javanese literary work in prose. This work is considered by some as one of the first real novel in the Javanese language. This book is written by Padmosoesastro (died in 1926) in 1900 but it was published in 1912 in Javanese script. In 1985 this book was also published by Balai Pustaka in Latin transliteration. However, this edition contains lots of mistakes.


Pérangan buku taun 1912 miturut kaca[besut]

Delengen uga[besut]