Indhèks:Javanese Literature Since Independence.pdf

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Title Javanese Literature Since Independence: An Anthology
Author Akèh
Translator
Editor J.J. Ras
Year 1979
Publisher Martinus Nijhoff
Address Den Haag
Source
Progress Ready for Match & Split
Volumes
Pages

Daftar isi:

Dhukun ing Karangdlima

Pring Padha Pring

Nyuwun Pamit Kyai

Gegambaran

Nayaka Lelana

Léla Lédhung

Dhedhemitan Mlebu Kutha

Aja Sembrana

Kenya Rok Biru

Mbarang

Gara-gara

Kupu Kuwe

Rajapati

Pahlawan Panyebar Semangat Kamardikan

Dirasani Ora Rumangs

Paceklik

Keluwargane Bu Nyai Blorong

Urip (Anie Soemarno)

Keblinger

Dina Libur

Nunggu Hasil Ujian

Kasatan

Bapa Kuwalon

Aku Paragane

Sadulur Angkat

Lola

Kaca ix nganti xi, lan kaca 1-31 ora prelu dititi waca, amarga ora nganggo basa Jawa

 • Benny - Pring Padha Pring
 • Akbar - Keblinger
 • Ali Zaenal Abidin
 • Aris Riyanto-Nyuwun pamit kyai
 • Dandung - Nayaka Lelana
 • Dewi Surani - Gara-gara
 • Fatimatun Nikmah - Dhukun ing Karangdlima
 • Fitriani Luluk - Dirasani Ora Rumangsa
 • Gumilar Nareswara - Dina Libur
 • Hermanto
 • Lely - Kupu Kuwe
 • Lutpi - Paceklik
 • Mafada Naslam
 • Nining Dia Ayu - Urip (Anie Soemarno) dan Léla Lédhung
 • Nur Fahmia - Kasatan