Menyang kontèn

Yésus Panguculan

Saka Wikisumber

[ 1 ]

Yesus Pangutyulan

[ 64 ]

YESUS PANGUTYULAN

Iki lelakone Gusti Yesus Pagutyulane manungsa. Dekne urip kira-kira rong ewuh taun kepungkur ing Israel. Kabeh sing pada kepetuk Dekne, pada nggumun. Durung tau eneng barang klakon apa sing ditindakke karo Dekne. Durung tau eneng tembung kaya sing diutyapke karo Dekne. Barang mujitat klakon ning panggonan sing diamba Dekne. Lan Dekne nggawa kabungahan maran sapa wae sing pada ngrungokke Dekne. Nanging eneng entekke marang iku kabeh. Dekne dityekel karo mungsuhe, nanging iku uga ora entkentekane. Kowe bisa matya terus kepriye lelakone Gusti Yesus terusane.

Language: Surinaams Javaans
ISBN 978-90-73150-21-8

[ 2 ]

Yesus Pangutyulan

 1. Yésus dibaptis
 2. Pitutur lan tumindaké Yésus
 3. Mukjijat Yésus
 4. Yésus lan murid-muridé
 5. Yésus ing Yérusalem
 6. Yésus ditangkep lan diadili
 7. Yésus disalib, mati, lan urip menèh
[ 3 ]

Illustraties en tekst: Willem de Vink
Copyright © 1993 Stichting Wereldtaal, Houten, Nederland
Oorspronkelijke uitgave in het Nederlands, met als titel ‘Jezus Messias’
Vertaling door Padie Karijoredjo in Surinaams Javaans © 2008 SURINAAMS BIJBELGENOOTSCHAP
Gedrukt in Nederland
Digital copyright under the terms of the Creative Commons BY-SA licence.
All rights of translation, reproduction and adaptation reserved for all countries.
ISBN 978-90-73150-21-8
Worldwide co-edition organised and produced by:
Wycliffe Netherlands
Postbus 150
3970 AD Driebergen
The Netherlands
+31(343)517444
www.wycliffe.nl
e-mail : jm_picturebook_coordinator@wycliffe.org

[ 63 ]

BAB GUSTI YESUS

Wong papat ing jamane Gusti Yesus pada nulis buku bab Dekne. Ye kuwi Markus,Mattheus, Lukas lan Johannes. Buku-buku kuwi (Injile Gusti) diklumpuke lan diselehke ing Kitab.

MATTHEUS

Mattheus kuwi sakwijine peladene Gusti Yesus. Dekne sakwijine dina dipanggil Gusti donge ijik kerja nampa belasting. Wong-wong pada nggumun kok Gusti gelem gegayutan karo wong belasting.Lelakon-lelakon sing ditulis karo Mattheus, iku sing dialami dewe.

MARKUS

Markus nulis kabar kabungahan tyekak. Dekne ijik botyah donge Gusti Yesus nindakke penggawean nang Israel. Markus gegayutane karo Petrus. Dekne uga ing sakwijine layange deityeluk anakku. Sakbare Markus terus gegayutan karo Paulus. Paulus iku sing nggawa kabar bab Gusti Yesus nang Europa.

LUKAS

Lukas uga nulis injil, snajan ora ngalami dewe.Dekne kuwi bangsa grik nanging dokter, sing terus nduwe pengandel ing Gusti Yesus. Dekne terus gegayutan karo Paulus, Lukas pada nggolek pakseksi sing okeh supaya bisa ngekeki laporan sing kena dipertyaya.Uga pengalamane sing pada pretyaya lan ngedekne Greja sing sepisanan dityateti kabeh. Iku sing dadi kitab para Rasul.

JOHANES

Johanes iku sakwijine muride Gusti sing dipretyaya kena tenan. Dekne nulis ing pungkasane injile sing dekne nulis “Yesus ijik nindakke okeh meneh. Nanging iki sing tak tulis supaya kuwe pretyaya nek Yesus kuwi juru pangutyulane manungsa sing wis dijanji. Supaya kowe nampa urip liwat Jenenge” Johannes sakwijijne murid rolas sing nggayuh umur dawa. Donge dekne wis tuwa dekne nampa kaweruh sangka pangimpen nak Yesu iku anakke Gusti Allah tekan seprene. Iku uga ketulis nang kitab Pamedaran.

LAH KOWE SAIKI

Lelakone Gusti Yesus durung rampung. Dekne urip terus ing uripe manungsa selawaslawase. Lan uga bisa urip terus ing uripmu. Yesuskepengin ngekeki katresnane marang kowe lan nggawekke dalan supaya kowe bisa tekan nggone Gusti Allah.. Kaya murid sing sepisanan Gusti Alah kepingin ngekeki Roh Sutyi marang kowe. Iku bisa malike uripmu. Apa sing petens bakal padang. Apa sing bakal nemu pati bakal nemu urip langgeng.Jalaran Yesus tujuane Gusti Alah bakal klakon ing uripmu. Kowe dadi manungsa sing nglegake atine Gusti Allah.


w:id:Creative Commons

atribusi andum mèmper

Berkas ini dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional.
Kowé kena:
 • ngedum – nyalin, nyebar, lan ngirim karya
 • nyampur – ngolah karya
Sangisoré kahanan mangkéné:
 • atribusi – Kowé kudu mènèhi krédhit kang patut, mènèhi pranala lisènsi, lan kandha yèn ana owah-owahan. Kowé bisa tumindak sasenengmu, nanging ora teges kang duwé lisènsi njurung lakumu.
 • andum mèmper – Manawa kowé nyalin rupa, ngowahi, utawa nggawé karya nganggo bahan karya iki, kowé kudu mbabar karyamu kang wis dadi nganggo lisènsi kang padha utawa kang cocog karo karya asliné..