Kitab Sutyi Prejanjian Anyar

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kitab Sutyi Prejanjian Anyar
Nganggo Aksara Jawa (Tuladha Jejeg)
Nganggé Aksara Jawi (Noto Sans Javanese)
[ 3 ]
Isiné

                    Página
Matéus ..... 1
Markus ..... 50
Lukas ..... 81
Yohanes ..... 134
Para Rasul ..... 173
Rum ..... 225
1 Korinta ..... 254
2 Korinta ..... 276
Galasia ..... 294
Éfése ..... 303
Filipi ..... 312
Kolosé ..... 318
1 Tèsalonika ..... 325
2 Tèsalonika ..... 331
1 Timotius ..... 334
2 Timotius ..... 341
Titus ..... 347
Filemon ..... 351
Ibrani ..... 353
Yakobus ..... 376
1 Pétrus ..... 382
2 Pétrus ..... 391
1 Yohanes ..... 396
2 Yohanes ..... 403
3 Yohanes ..... 405
Yudas ..... 407
Pamedaran ..... 409