Sastra Jawa

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Logo Wikipedia
Wikipedia memiliki artikel yang berkaitan dengan:Sastra Jawa.
Logo Wikipedia
Wikipedia memiliki artikel yang berkaitan dengan:Id:Sastra Jawa.

Sastra Jawa miturut jaman[besut]

Sastra Jawa kuwi dipérang miturut jamané ana telung pérangan yakuwi:

 1. Sastra Jawa Kuna
 2. Sastra Jawa Tengahan
 3. Sastra Jawa Anyar
 4. Sastra Jawa Modhèrn

Sastra Jawa miturut tlatah[besut]

Déné pérangan miturut tlatah utawa ètnisitas antara liya:

 1. Sastra Jawa Sunda
 2. Sastra Jawa Bali
 3. Sastra Jawa Tionghoa


Sastra Jawa miturut kategori[besut]

Agama lan kaprecayan[besut]

Kebatinan[besut]

Dalam kategori ini dimuat teks naskah-naskah yang berisi tentang ajaran kebatinan, mistik kejawen, kawruh manunggaling kawula gusti, kawruh sangkan paran, kawruh kasampurnan, tasawuf, teosofi, filsafat, dan isbat.

 1. Andhaning Gêsang, Prawiraatmaja, 1931, #1603
 2. Asmaralaya, Mangunwijaya, 1908, #1261
 3. Bayanu'llah, H. Buning, c. 1920, #129
 4. Bôngsa Tekat Talabul Ngèlmu, Angabèi IV, c. 1900, #1314
 5. Darmagandhul, H. Buning, c. 1920, #437 (Pupuh 01-18)
 6. Gatholoco Bantah Kalihan Guru Tiga, Sastradipura, 1905, #1713
 7. Jiwandana, Mangunwijaya, 1913, #1236
 8. Kalijaga, Hadiwidjojo, 1956, #554
 9. Kawruh Teyosopi, Leadbeater, 1934, #996 (Hlm. 001-135)
 10. Kidungan, Rônggasutrasna, 1929, #594
 11. Kridhaatmaka, Mangunwijaya, 1909, #1262
 12. Kridhawasita, Purbadarsana, 1946, #1196
 13. Lampahing Agêsang, Angabèi IV, c. 1900, #1335
 14. Ngèlmi Yatnamaya, Tanaya, 1927, #1599
 15. Ngèlmu Kodrat, Angabèi IV, c. 1900, #1321
 16. Pandom Pruwita, Adisupana, 1935, #1595
 17. Pangawikan Pribadi, Prawira Wiwara, 1932, #1366
 18. Piwulang Teyosopi, Arjasaputra, 1921, #1636 (Jilid 1)
 19. Piwulang Teyosopi, Arjasaputra, 1921, #1636 (Jilid 2)
 20. Sitijênar/Buning, H. Buning, c. 1921-22, #436
 21. Sitijênar/Mangoenwidjaja, Mangoenwidjaja, 1931, #794
 22. Sitijênar/Sasrawidjaja, Sasrawidjaja, 1958, #730
 23. Wirid Hidayat Jati, Tanaya, 1954, #1729
 24. Wirit Patitising Layap Kalihan Panjingipun Agama Islam, Angabèi IV, c. 1900, #1328

Kitab suci[besut]

Yang dimasukkan dalam kategori ini adalah kutipan Kitab Suci Agama Kristiani (Injil), dan Agama Islam (Qur’an, dan Surat-surat kutipan dari Al Qur’an maupun Hadist Nabi).

 1. Kitab Suci, Anonim, #1962
 2. Kuran Jawi, Bagus Ngarpah, 1905, #1885
 3. Patekah, Angabèi IV, c. 1900, #1324
 4. Pêpêthikan Saking Kitab Suci, Anonim, #1880 (Pupuh 01-51)
 5. Sahadat Batin, Angabèi IV, c. 1900, #1325
 6. Sahadat Kalimah, Angabèi IV, c. 1900, #1323

Suluk[besut]

 1. Bantahipun Dèwi Sulasikin Ing Pawah Kalayan Sèh Madal, Sastradipura, 1905, #1711
 2. Lungguhipun Sipat Kalih Dasa Wontên Ing Badan, Sastradipura, 1905, #1716
 3. Pandhita Mustakim Mulang Ngèlmi Dhatêng Dèwi Sujinah, Sastradipura, 1905, #1709
 4. Purwaduksina Mulang Kang Garwa Dèwi Sarirasa, Sastradipura, 1905, #1712
 5. Putri Ing Pawah, Dèwi Sulasikin, Bantah Lan Prabu Baratman, Sastradipura, 1905, #1710
 6. Radèn Sumarja Gêguru dhatêng Pandhita, Sastradipura, 1905, #1714
 7. Rêpèn, Ura-ura Yèn Momong Bayi Monthah Dalu, Sastradipura, 1905, #1715
 8. Suluk Bayan Maot, Angabèi IV, c. 1900, #1322
 9. Suluk Residriya, Soemodidjojo, 1957, #1203
 10. Suluk Sarengat, Anonim, #1527
 11. Suluk Sèh Malaya, Angabèi IV, c. 1900, #1313
 12. Suluk, Sastradipura, 1905, #582
 13. Warni-warni, H. Buning, c. 1920, #440

Wulang[besut]

Dalam kategori ini dimuat beberapa teks naskah yang bersifat dedaktis, ajaran moral tentang baik buruk, nilai-nilai, norma, etika, sopan santun, larangan atau anjuran untuk melakukan sesuatu, cara-cara mencapai cita-cita luhur, tugas sebagai pemimpin, hak dan kewajiban sebagai bawahan, dan petuah-petuah lain.

 1. Bantah Kêkalih, Kramaprawira, 1872, #1515
 2. Côndrarini, Padmasusastra, 1898, #219
 3. Côndrarini, Pigeaud, 1953, #1392
 4. Darmaduhita, Padmasusastra, 1898, #1346
 5. Darmalaksita, Padmasusastra, 1898, #155
 6. Darmarini, Padmasusastra, 1898, #1347
 7. Darmawasita, Pigeaud, 1953, #1395
 8. Dwija Iswara, Padmasusastra, 1899, #214
 9. Gagasan Prakara Tindaking Ngaurip, Kartawibawa, 1921, #1617
 10. Gandrung Asmara, Padmasusastra, 1898, #209
 11. Gandrung Turida, Padmasusastra, 1898, #210
 12. I. Layang Kupiya; II. Sêrat Pitakènipun Pak Krama; III. Dayaning Arak, Surya Adikusuma/Kamsa/Rêksasusila, 1920, #534
 13. Ibêr-ibêr, Padmasusastra, 1898, #1354
 14. Jayèngsastra, Padmasusastra, 1898, #1345
 15. Jiljalaha, H. Buning, c. 1920, #438
 16. Kabutuhan, Pujaarja, 1925, #1614
 17. Kitab Pirasating Sujalma Miwah Katurangganing Wanita, Van Dorp, 1922, #1160
 18. Ma: Saptabaya, Prawirasudarsana, 1924, #1103
 19. Maduwasita, Padmasusastra, 1918, #30
 20. Manuhara, Padmasusastra, 1898, #3
 21. Manuhara, Pigeaud, 1953, #1408
 22. Margawirya, Jayadiningrat I, 1919, #781
 23. Mas Jênthu Inggih Mas Ngantèn, Jayadiningrat I, 1922, #791
 24. Menak Cina, Padmasusastra, 1898, #1349
 25. Nayakawara, Padmasusastra, 1898, #150
 26. Nayakawara, Pigeaud, 1953, #1391
 27. Ngèlmu Kadhoktêran, Padmasusastra, 1898, #1353
 28. Ngèlmu, Pigeaud, 1953, #1396
 29. Paliatma, Padmasusastra, 1898, #151
 30. Paliatma, Pigeaud, 1953, #1393
 31. Palimarma, Padmasusastra, 1898, #153
 32. Paliwara, Padmasusastra, 1898, #152
 33. Paliwara, Pigeaud, 1953, #1406
 34. Pangèsthining Manungsa, Angabèi IV, c. 1900, #1337
 35. Panji Jayèngsari, Padmasusastra, 1898, #1350
 36. Pariminta, Pigeaud, 1953, #1405
 37. Pariwara, Pigeaud, 1953, #1407
 38. Patih Rajasukapa, Angabèi IV, c. 1900, #1334
 39. Pitutur, Pigeaud, 1953, #1397
 40. Piwulang Bêcik, Padmasusastra, 1911, #40
 41. Piwulang Sae, Coa Cu Kwan, 1909, #1629
 42. Piwulang Warni-warni III, Pigeaud, 1953, #478
 43. Piwulang Warni-warni, Padmasusastra, 1898, #5
 44. Pônca Pranawa, Angabèi IV, c. 1900, #1327
 45. Pôncabaya, Angabèi IV, c. 1900, #1333
 46. Prayangkara, Pigeaud, 1953, #1412
 47. Prayasmara, Pigeaud, 1953, #1413
 48. Puji, Pigeaud, 1953, #1398
 49. Rêrêpèn Nawung Brônta, Padmasusastra, 1898, #1352
 50. Rêrêpèn, Padmasusastra, 1898, #6
 51. Rêrêpèn, Pigeaud, 1953, #1414
 52. Sabda Utama, Natarata, 1927, #746
 53. Salokatama, Padmasusastra, 1898, #154
 54. Salokatama, Pigeaud, 1953, #1394
 55. Sastrajendra Hayuningrat, Angabèi IV, c. 1900, #1317
 56. Sêrat Piwulang IV, Pigeaud, 1953, #1958
 57. Sêrat-sêrat Anggitan Mangkunagara IV, Pigeaud, 1953, #1247
 58. Sêrat-sêrat Ibêr Mawi Sêkar Macapat, Pigeaud, 1953, #1400
 59. Sriyatna, Padmasusastra, 1898, #149
 60. Sriyatna, Pigeaud, 1953, #1390
 61. Sriyatna, Purbadipura, 1923, #1194
 62. Tambangprana, Wiryakusuma, 1922, #782
 63. Têpapalupi, Puja Arja, 1925, #269
 64. Tripama, Padmasusastra, 1898, #156
 65. Tumurunipun Wijining Manungsa, H. Buning, c. 1920, #439
 66. Wara Ratna, Padmasusastra, 1898, #1348
 67. Warayagnya, Padmasusastra, 1898, #147
 68. Warayagnya, Pigeaud, 1953, #1388
 69. Wasiyat Dalêm Mangkunagara III, Anonim, #1131
 70. Wedhatama, Angabèi IV, c. 1900, #1316
 71. Wedhatama, Padmasusastra, 1898, #158
 72. Wedhatama, Pigeaud, 1953, #1399
 73. Wedhawara, Darma Haryana, 1929, #1608
 74. Widya Pradana, #1525
 75. Widyakirana Inggih Sêrat Darmasunya, Mangunwijaya, 1937, #994
 76. Widyakirana, Warsadiningrat, 1915-16, #1446
 77. Wira Iswara, Padmasusastra, 1898, #57
 78. Wirawiyata, Padmasusastra, 1898, #148
 79. Wirawiyata, Pigeaud, 1953, #1389
 80. Worosewojo, Mangunwijaya, 1916, #1605
 81. Wulang Dalêm P.B. IV, Angabèi IV, c. 1900, #1315
 82. Wulang Dalêm P.B. IX, Angabèi IV, c. 1900, #1318
 83. Wulang Punggawa, Padmasusastra, 1898, #217
 84. Wulang Putra, Padmasusastra, 1898, #1344
 85. Wulang Putri, Padmasusastra, 1898, #216
 86. Wulang Rajaputra, Padmasusastra, 1898, #211
 87. Wulang Wanita, Padmasusastra, 1898, #218
 88. Yogatama, Padmasusastra, 1898, #157

Basa lan budaya[besut]

Adat lan tradisi[besut]

Memuat karya-karya yang berisi beraneka macam aspek adat tatacara kebudayaan dan tradisi Jawa, khusus untuk tulisan Padmasusastra cara pemaparannya dapat dikatakan mirip sebuah ensiklopedi.

 1. Bauwarna/Ha, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/1: Ha)
 2. Bauwarna/Na, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/2: Na)
 3. Bauwarna/Ca, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/3: Ca)
 4. Bauwarna/Ra, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/4: Ra)
 5. Bauwarna/Ka, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 1/5: Ka)
 6. Bauwarna/Da, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/1: Da)
 7. Bauwarna/Ta, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/2: Ta)
 8. Bauwarna/Sa, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/3: Sa)
 9. Bauwarna/Wa, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/4: Wa)
 10. Bauwarna/La, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 2/5: La)
 11. Bauwarna/Pa, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/1: Pa)
 12. Bauwarna/Dha, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/2: Dha)
 13. Bauwarna/Ja, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/3: Ja)
 14. Bauwarna/Ya, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/4: Ya)
 15. Bauwarna/Nya, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 3/5: Nya)
 16. Bauwarna/Ma, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/1: Ma)
 17. Bauwarna/Ga, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/2: Ga)
 18. Bauwarna/Ba, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/3: Ba)
 19. Bauwarna/Tha, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/4: Tha)
 20. Bauwarna/Nga, Padmasusastra, 1898, #205 (Jilid 4/5: Nga)
 21. Canthang Balung, Adiwijaya, 1953, #338
 22. Gugon Tuhon, Prawira Winarsa, 1911, #1222
 23. Kawruh Bubak Kawah - Langkahan Tingkêban, Mangun Wiryatmo, 1990, #1092
 24. Manik Asthagina, Angabèi IV, c. 1900, #1336
 25. Margayuwana, Tan Khoen Swie, 1934, #1065
 26. Pangageman Kajawen Surokarto Tumrap Kakung, Yosodipuro, c. 1995, #87
 27. Tatacara, Padmasusastra, 1911, #176 (Hlm. 001-391)
 28. Tatacara, Padmasusastra, 2602, #60 (Hlm. 001-191)
 29. Wadu Aji, Anonim, #1528
 30. Wêwaton Panggawene Omah, Anonim, #1252

Gending lan notasi[besut]

Artikel yang termuat dalam kategori ini diambil atau disunting dari berbagai sumber, termasuk dari luar situs ini. Petikan-petikan ini dimaksudkan untuk memudahkan pencarian gending-gending tertentu.

 1. Ayak-ayakan, S.9
 2. Bôngsantaka, lampah 17 P 4-6-7 SM
 3. Gêndhing Genjong, salendro pathêt sanga (badhaya)
 4. Gêndhing ladrang Dhandhanggula, salendro, kagerong
 5. Kabor Katawang, salendro 9 6
 6. Kanigara, lampah 23, pêdhotanipun 8-8-7 ping 4 slendro manyura
 7. Katawang Kabor Ngayugyakarta, salendro 6
 8. Katawang Subakastawa,
 9. Kêbogiro, (Kebogiro) p.6
 10. Ladrang, ... salendro 9 anggitan Atmamardawan
 11. Ladrang Rangoe-rangoe, p. barang
 12. Ladrang Sri Kondur, kêndhang siji
 13. Ladrang Suwignya, p. barang
 14. Ladrang Uluk-uluk,
 15. Nagabônda, lampah 18 pêdhotanipun 5-6-7 pelog
 16. Sêkar Kawitana lampah 17, pêdhotanipun 6-5
 17. Sêkar Kulanthe lampah 12, pêdhotanipun 8-8-4-8 pelog barang
 18. Sêkar Lindur lampah 20, pêdhotanipun 8-8-6-8-6-6-8
 19. Sêkar Nagakusuma lampah 18, pêdhotanipun 6-6-6 kaping lima
 20. Sêkar Patmawicitra, lampah 12, pedhotanipun 4-4 ping 4 P
 21. Sêkar Rarabentrok, lampah 16, pêdhotanipun 8-8 kaping 6, salendro 9
 22. Sêkar Sardulawikridita lampah 19, 6-6-7
 23. Sêkar Sastrakusuma, lampah 12, pêdhotanipun 5-8-5-7 12 laras barang
 24. Suasana Surakarta 19 Desember 1948, Warsadiningrat
 25. Sudirawarna, lampah 12 pêdhotanipun 5-6-5, laras pelok pathêt nêm
 26. Têpikawuri, lampah 17, pêdhotanipun 6-6-5 salendro pathêt manyura

Kagunan[besut]

Yang masuk dalam kategori ini adalah naskah-naskah yang berbicara tentang kawruh (pengetahuan), seni kriya, dan ketrampilan. Untuk sementara baru dimuat karya-karya yang berisi tentang kawruh empu, keris, seni tari, seni batik, dan tembang dolanan.

 1. Bab Têtuwuhan Ing Tanah Hindiya, Kloppenburg, 1911, #780 (Hlm. 001-309)
 2. Dhuwung = Wêsi Aji, Nayawirôngka, 1936, #321
 3. Erang-erang, Padmasusastra, 1916, #64
 4. Gancaran Warni-warni Ing Jaman Punika, Mellema, 1933, #460 (Hlm. 001-269)
 5. Kagunan Jawi Bab Beksa, Wignjahambeksa, #1271
 6. Kawruh Ambathik (Nyêrat), Kajawen, 1938, #1671
 7. Kawruh Asalipun Ringgit, Hazeu, 1915, #1112 (Hlm. 001-215)
 8. Kawruh Êmpu, Wirapustaka, 1914, #251
 9. Kawruh Jêjêran, Nayawirôngka III, 1937, #319
 10. Kriya Mranggi, Nayawirôngka III, 1929, #320
 11. Lagu-lagu Dolanan, Anonim, #1176 (Hlm. 001-234)
 12. Namining Ringgit Samarang, Pigeaud, 1953, #1428
 13. Piwulang Jogèd, Pakêmpalan Kridhabêksa Wirama, 1925, #1269

Bauwarna lan leksikon[besut]

Kategori ini khusus memuat karya-karya yang menjadi sumber utama pada bagian leksikon di situs ini. Lebih dari 100 ribu kata lengkap dengan artiannya telah disajikan dalam situs ini.

 1. Bausastra Jawa/A, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 01: A)
 2. Bausastra Jawa/B, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 02: B)
 3. Bausastra Jawa/Ch, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 03: Kh)
 4. Bausastra Jawa/D, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 04: D)
 5. Bausastra Jawa/Dj, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 05: J)
 6. Bausastra Jawa/Dh, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 06: Dh)
 7. Bausastra Jawa/E, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 07: E)
 8. Bausastra Jawa/Ê, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 08: Ê)
 9. Bausastra Jawa/G, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 09: G)
 10. Bausastra Jawa/H, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 10: H)
 11. Bausastra Jawa/I, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 11: I)
 12. Bausastra Jawa/J, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 12: Y)
 13. Bausastra Jawa/K, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 13: K)
 14. Bausastra Jawa/L, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 14: L)
 15. Bausastra Jawa/M, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 15: M)
 16. Bausastra Jawa/N, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 16: N)
 17. Bausastra Jawa/Nj, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 17: NY)
 18. Bausastra Jawa/Ng, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 18: NG)
 19. Bausastra Jawa/Oe, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 19: U)
 20. Bausastra Jawa/O, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 20: O)
 21. Bausastra Jawa/P, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 21: P)
 22. Bausastra Jawa/R, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 22: R)
 23. Bausastra Jawa/S, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 23: S)
 24. Bausastra Jawa/T, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 24: T)
 25. Bausastra Jawa/Tj, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 25: C)
 26. Bausastra Jawa/Th, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 26: Th)
 27. Bausastra Jawa/W, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 27: W)
 28. Bausastra Jawa/Z, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 27: Z)
 29. Bausastra: Jarwa Kawi/1, Padmasusastra, 1903, #11 (Bagian 1: ha-ka)
 30. Bausastra: Jarwa Kawi/2, Padmasusastra, 1903, #11 (Bagian 2: da-la)
 31. Bausastra: Jarwa Kawi/3, Padmasusastra, 1903, #11 (Bagian 3: pa-nga)
 32. Campur Bawur, Padmasusastra, 1935, #248
 33. Côndrasangkala, Bratakesawa, 1928, #610
 34. Dasanama Kawi, Padmasusastra, 1897, #18
 35. Dasanama, Anonim, #1904
 36. Dasanama/1932, Anonim, 1932, #1903
 37. Dasanamajarwa, Dirjaatmaja, 1913, #1168
 38. Giri Sonta Course for Javanese (Lexicon), Bakker, 1964, #286
 39. Javaansch Woordenboek/Ha, Roorda, 1847, #16 (Bagian 01: Ha)
 40. Javaansch Woordenboek/Na, Roorda, 1847, #16 (Bagian 02: Na)
 41. Javaansch Woordenboek/Ca, Roorda, 1847, #16 (Bagian 03: Ca)
 42. Javaansch Woordenboek/Ra, Roorda, 1847, #16 (Bagian 04: Ra)
 43. Javaansch Woordenboek/Ka, Roorda, 1847, #16 (Bagian 05: Ka)
 44. Javaansch Woordenboek/Da, Roorda, 1847, #16 (Bagian 06: Da)
 45. Javaansch Woordenboek/Ta, Roorda, 1847, #16 (Bagian 07: Ta)
 46. Javaansch Woordenboek/Sa, Roorda, 1847, #16 (Bagian 08: Sa)
 47. Javaansch Woordenboek/Wa, Roorda, 1847, #16 (Bagian 09: Wa)
 48. Javaansch Woordenboek/La, Roorda, 1847, #16 (Bagian 10: La)
 49. Javaansch Woordenboek/Pa, Roorda, 1847, #16 (Bagian 11: Pa)
 50. Javaansch Woordenboek/Dha, Roorda, 1847, #16 (Bagian 12: Dha)
 51. Javaansch Woordenboek/Ja, Roorda, 1847, #16 (Bagian 13: Ja)
 52. Javaansch Woordenboek/Ya, Roorda, 1847, #16 (Bagian 14: Ya)
 53. Javaansch Woordenboek/Nya, Roorda, 1847, #16 (Bagian 15: Nya)
 54. Javaansch Woordenboek/Ma, Roorda, 1847, #16 (Bagian 16: Ma)
 55. Javaansch Woordenboek/Ga, Roorda, 1847, #16 (Bagian 17: Ga)
 56. Javaansch Woordenboek/Ba, Roorda, 1847, #16 (Bagian 18: Ba)
 57. Javaansch Woordenboek/Tha, Roorda, 1847, #16 (Bagian 19: Tha)
 58. Javaansch Woordenboek/Nga, Roorda, 1847, #16 (Bagian 20: Nga)
 59. Javaansch Woordenboek/Suplemen, Roorda, 1847, #16 (Bagian 21: Suplemen)
 60. Javaansche Woordenlijst, De Nooy, 1893, #24
 61. Kawi - Jarwa/1931, Dirjasupraba, 1931, #1263
 62. Kawi - Jarwa/1943, Poerwadarminta, 1943, #1856
 63. Kawi Dasanama, Anonim, #1905
 64. Sariné Basa Jawa, Padmasukaca, 1967, #139 (Hlm. 001-186)
 65. Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun/1, Wintêr, 1928, #1506 (Bagian 1: ha-ka)
 66. Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun/2, Wintêr, 1928, #1506 (Bagian 2: da-la)
 67. Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun/3, Wintêr, 1928, #1506 (Bagian 3: pa-nya)
 68. Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun/4, Wintêr, 1928, #1506 (Bagian 4: ma-nga)
 69. Wulang Rèh, Pakubuwana IV, 1931, #226

Karawitan[besut]

Dalam kategori ini dimuat notasi gending-gending karawitan, notasi sindenan, bawa, gerongan, dan panembrama.

 1. Jakalala, Pigeaud, 1953, #1411
 2. Koleksi Warsadiningrat/KMG1906a, Warsadiningrat, c. 1906, #497
 3. Koleksi Warsadiningrat/KMG1908b, Warsadiningrat, 1908, #622
 4. Koleksi Warsadiningrat/KMS1907a, Warsadiningrat, c. 1908, #374
 5. Koleksi Warsadiningrat/KMS1907b, Warsadiningrat, c. 1907, #373
 6. Koleksi Warsadiningrat/KMS1907c, Warsadiningrat, c. 1907, #623
 7. Koleksi Warsadiningrat/MDW1892a, Warsadiningrat, 1892, #279
 8. Koleksi Warsadiningrat/MDW1894a, Warsadiningrat, c. 1894, #280
 9. Koleksi Warsadiningrat/MDW1894b, Warsadiningrat, c. 1894, #372
 10. Koleksi Warsadiningrat/MDW1899a, Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 1)
 11. Koleksi Warsadiningrat/MDW1899a, Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 2)
 12. Koleksi Warsadiningrat/MDW1899a, Warsadiningrat, 1899, #393 (Bagian 3)
 13. Koleksi Warsadiningrat/MDW1909a, Warsadiningrat, 1909, #281
 14. Koleksi Warsadiningrat/MNA1924a, Warsadiningrat, c. 1924, #399
 15. Koleksi Warsadiningrat/MNA1926b, Warsadiningrat, c. 1926, #619
 16. Koleksi Warsadiningrat/MNA1929a, Warsadiningrat, c. 1929, #613
 17. Koleksi Warsadiningrat/RNG1936a, Warsadiningrat, c. 1936, #654
 18. Salisir Kagêm Gerongan, Padmasusastra, 1898, #1351
 19. Sêkar-sêkaran, Padmasusastra, 1898, #7
 20. Sêndhon Langênswara, Pigeaud, 1953, #1429

Panembrama lan iber[besut]

 1. Gôndasiswara, Pigeaud, 1953, #1417
 2. Guprênur Jendral, Pigeaud, 1953, #1415
 3. Ibêr-ibêr Sarta Uran-uran, Padmasusastra, 1898, #1242
 4. Karangpandhan, Padmasusastra, 1898, #1493
 5. Murid, Padmasusastra, 1898, #1494
 6. Murid, Pigeaud, 1953, #1416
 7. Ngacih, Padmasusastra, 1898, #1495
 8. Panêmbrama, Padmasusastra, 1898, #4
 9. Pralambang Kênya Candhala, Pigeaud, 1953, #1410
 10. Pralambang Rara Kênya, Pigeaud, 1953, #1409
 11. Prawira Adinagara, Pigeaud, 1953, #1425
 12. Salokantara, Padmasusastra, 1898, #479
 13. Sandiasma, Pigeaud, 1953, #1402
 14. Tasikmadu, Padmasusastra, 1898, #1496
 15. Tasikmadu, Pigeaud, 1953, #1424

Pakuwon lan primbon[besut]

Sistem penanggalan Jawa dan kegiatan sosial-budaya terkait, cara penghitungan hari baik dan buruk, termasuk primbon dan lain-lainnya. Kategori ini dijadikan acuan dan referensi untuk Pananggalan Jawa di situs ini.

 1. Kabudayan Paugeraning Taun Jawa, Tanaya, 1971, #616
 2. Ngalamat Badhe Sungkawa Saha Badhe Suka, Angabèi IV, c. 1900, #1326
 3. Ngalamat, Pigeaud, 1953, #1384
 4. Pawukon, Padmasusastra, 1903, #38
 5. Primbon Jampi Jawi, Bratasuparta, 1928, #796
 6. Primbon Jawa Pawukon, Tanaya, 1972, #608
 7. Primbon, Atmasupana II, 1850, #253

Bab basa[besut]

Permasalahan tulisan atau Huruf Jawa, Bahasa Jawa, baik Jawa tulis, lisan, bahasa standart maupun sub-standart, ungkapan-ungkapan Jawa, peribahasa, wangsalan, sengkalan, dan keterangan tentang tata-bahasa, serta ilmu lain terkait.

 1. Aksara Saptaswara, Angabèi IV, c. 1900, #1332
 2. Basa Basuki, Dwijawiyata, 1937, #294
 3. Buku Latihan Aksara Jawa, Sukardi, 1914, #1955
 4. Javaansche Zamenspraken, Winter Sr., 1882, #751 (Hlm. 001-200)
 5. Kapustakan Jawi, Purbacaraka, 1954, #172
 6. Kapustakan Jawi/1, Purbacaraka, 1954, #172: 1. Sêrat-sêrat Jawi kina ingkang golongan sêpuh
 7. Kapustakan Jawi/2, Purbacaraka, 1954, #172: 2. Sêrat Jawi kina ingkang mawi sêkar
 8. Kapustakan Jawi/3, Purbacaraka, 1954, #172: 3. Sêrat-sêrat Jawi kina ingkang golongan ênèm
 9. Kapustakan Jawi/4, Purbacaraka, 1954, #172: 4. Thukulipun basa Jawi têngahan
 10. Kapustakan Jawi/5, Purbacaraka, 1954, #172: 5. Kidung basa Jawi têngahan
 11. Kapustakan Jawi/6, Purbacaraka, 1954, #172: 6. Jaman Islam
 12. Kapustakan Jawi/7, Purbacaraka, 1954, #172: 7. Jaman Surakarta awal
 13. Kasusastran Jawi Enggal, Sastrasuwignya, 1938, #732
 14. Kawruh Basa, Padmasusastra, 1925, #165
 15. Kawruh Kamanungsan, Wirapustaka, c. 1900, #252
 16. Keratabasa, Angabèi IV, c. 1900, #1331
 17. Layang Basa Sala, Rinkes, 1911, #9
 18. Madubasa, Padmasusastra, 1912, #29
 19. Panêngêran Aksara, Angabèi IV, c. 1900, #1330
 20. Panyêrat Kasusastran Jawi, Putra Nitipraja, 1923, #688 (Hlm. 001-277)
 21. Paribasan/1928, Aryasutirta, 1928, #1187
 22. Paribasan/1931, Aryasutirta, 1931, #788
 23. Subasita, Padmasusastra, 1914, #208
 24. Têmbung Bêcik, Padmasusastra, 1898, #13
 25. Urapsari, Padmasusastra, c. 1895, #467 (Hlm. 001-272)
 26. Warnasari, Padmasusastra, c. 1925, #255
 27. Wasitabasa, Angabèi IV, c. 1900, #1329

Wayang[besut]

Dalam kategori ini dimuat karya-karya sumber cerita dari berbagai lakon, cerita wayang, baik berupa balungan lakon maupun lakon utuh. Sumber cerita tidak hanya untuk wayang kulit purwa (Mahabharata dan Ramayana), tetapi juga jenis wayang yang lain.

 1. Alap-alapan Surtikanthi, Jayasuwignya, 1930, #170
 2. Bagawatgita, Anonim, #823
 3. Bima Bungkus, Mangunwijaya, 1921, #593
 4. Bimasonya, Angabèi IV, c. 1900, #1312
 5. Dewaruci, Tan Gun Swi, 1928, #1212
 6. Dhalang, Pigeaud, 1953, #1418
 7. Gandrung Warana, De Bliksem, 1930, #1616
 8. Irawan Rabi, Rêdisuta, #1627
 9. Kalimataya, Anonim, #1533 (Hlm. 001-582)
 10. Kôngsa Adu-adu, Anonim, 1910, #1294 (Pupuh 01-61)
 11. Lampahan Endhang Wardèningsih, Jayasuwignya, 1930, #169
 12. Mahabarata, Partawiraya, 1924, #508 (Jilid 1-7)
 13. Nugraha Ing Madura, Jayasuwignya, 1930, #1378
 14. Paramayoga, Sasraningrat, 1894, #1121 (Pupuh 01-38)
 15. Pustakaraja Purwa, Angabèi IV, c. 1900, #1320
 16. Rama, Yasadipura I, 1923, #832 (Pupuh 01-91)
 17. Rara Kandrêman, Kuswadiarja, 1916, #533
 18. Rêtna Kasimpar, Jayasuwignya, 1930, #171
 19. Yudayana, Sastra Utama, 1912, #1615 (Pupuh 01-38)

Babad lan cerita[besut]

Di dalam kategori ini dimuat beraneka macam teks naskah babad yang memuat unsur-unsur mitos, legenda, symbolism, hageografy, sugesti, kesaktian tokoh dengan mukjizatnya, kisah perjalanan tokoh dengan latar belakang sejarah, dan pendirian suatu bangunan baru.

 1. Babad Bêdhahipun Ing Mangir, Sasrawinata, 1922, #930
 2. Babad Dêmak, De Bra (Dewabrata), 1914, #1295
 3. Babad Kadhiri, Mangunwijaya, 1932, #990
 4. Babad Majapahit, Tanaya, 1975, #1501
 5. Babad Majapait, Prawirasêntika, 1901, #1836 (Pupuh 01-97)
 6. Babad Panambangan, Pakêmpalan Mangkunagaran, 1918, #1534 (Hlm. 001-213)
 7. Babad Warni-warni, Padmasusastra, 1898, #1
 8. Bêdhahipun Karaton Ngayogyakarta saha Kendhangipun PB VI, Suradipura, 1913, #752
 9. Jumênêngipun Cungkup Ing Pasarean Kuthagêdhe, Prawirawinarsa/Jayèngpranata, 1921, #989
 10. Pabrik Tasikmadu/1898, Padmasusastra, 1898, #197
 11. Pabrik Tasikmadu/1953, Pigeaud, 1953, #1383
 12. Sêrat-sêrat Cariyos I, Pigeaud, 1953, #1956
 13. Sêrat-sêrat Cariyos II, Pigeaud, 1953, #1957
 14. Serenan, Pigeaud, 1953, #1385
 15. Widya Pramana, #1526

Babad Giyanti[besut]

Di dalam kategori ini khusus memuat Teks naskah Babad Giyanti, yang terdiri dari tiga versi. Dua terbitan berbeda yakni oleh Bale Pustaka tahun 1937 sampai dengan 1939 dan oleh Budi Utama tahun 1916 sampai dengan 1918, serta satu naskah Babad Giyanti Anonim yang ditulis pada tahun 1820.

 1. Babad Giyanti, Anonim, c. 1820, #1118 (Pupuh 01-31)
 2. Babad Giyanti/01, Balai Pustaka, 1937-39, #985 (Jilid 01)
 3. Babad Giyanti/02, Balai Pustaka, 1937-39, #985 (Jilid 02)
 4. Babad Giyanti/03, Balai Pustaka, 1937-39, #985 (Jilid 03)
 5. Babad Giyanti/04, Balai Pustaka, 1937-39, #985 (Jilid 04)
 6. Babad Giyanti/05, Balai Pustaka, 1937-39, #985 (Jilid 05)
 7. Babad Giyanti/06, Balai Pustaka, 1937-39, #985 (Jilid 06)
 8. Babad Giyanti/07, Balai Pustaka, 1937-39, #985 (Jilid 07)
 9. Babad Giyanti/08, Balai Pustaka, 1937-39, #985 (Jilid 08)
 10. Babad Giyanti/09, Balai Pustaka, 1937-39, #985 (Jilid 09)
 11. Babad Giyanti/10, Balai Pustaka, 1937-39, #985 (Jilid 10)
 12. Babad Giyanti/11, Balai Pustaka, 1937-39, #985 (Jilid 11)
 13. Babad Giyanti/12, Balai Pustaka, 1937-39, #985 (Jilid 12)
 14. Babad Giyanti/13, Balai Pustaka, 1937-39, #985 (Jilid 13)
 15. Babad Giyanti/14, Balai Pustaka, 1937-39, #985 (Jilid 14)
 16. Babad Giyanti/15, Balai Pustaka, 1937-39, #985 (Jilid 15)
 17. Babad Giyanti/16, Balai Pustaka, 1937-39, #985 (Jilid 16)
 18. Babad Giyanti/17, Balai Pustaka, 1937-39, #985 (Jilid 17)
 19. Babad Giyanti/18, Balai Pustaka, 1937-39, #985 (Jilid 18)
 20. Babad Giyanti/19, Balai Pustaka, 1937-39, #985 (Jilid 19)
 21. Babad Giyanti/20, Balai Pustaka, 1937-39, #985 (Jilid 20)
 22. Babad Giyanti/21, Balai Pustaka, 1937-39, #985 (Jilid 21)
 23. Babad Giyanti/Bagian 1, Balai Pustaka, 1939, #1245 (Bagian 1)
 24. Babad Giyanti/Bagian 2, Balai Pustaka, 1939, #1245 (Bagian 2)
 25. Babad Giyanti/1, Budi Utama, 1916-18, #982 (Jilid 1/1)
 26. Babad Giyanti/2, Budi Utama, 1916-18, #982 (Jilid 1/2)
 27. Babad Giyanti/3, Budi Utama, 1916-18, #982 (Jilid 2/1)
 28. Babad Giyanti/4, Budi Utama, 1916-18, #982 (Jilid 2/2)
 29. Babad Giyanti/5, Budi Utama, 1916-18, #982 (Jilid 3/1)
 30. Babad Giyanti/6, Budi Utama, 1916-18, #982 (Jilid 3/2)
 31. Babad Giyanti/7, Budi Utama, 1916-18, #982 (Jilid 4/1)
 32. Babad Giyanti/8, Budi Utama, 1916-18, #982 (Jilid 4/2)

Babad Tanah Jawi[besut]

Di dalam kategori ini memuat dua versi Serat Babad Tanah Jawi (tembang dan gancaran), satu diterbitkan oleh Bale Pustaka pada tahun 1939 sampai dengan 1941, dan satunya oleh Miensma pada tahun 1874.

 1. Babad Tanah Jawi/01, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 01)
 2. Babad Tanah Jawi/02, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 02)
 3. Babad Tanah Jawi/03, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 03)
 4. Babad Tanah Jawi/04, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 04)
 5. Babad Tanah Jawi/05, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 05)
 6. Babad Tanah Jawi/06, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 06)
 7. Babad Tanah Jawi/07, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 07)
 8. Babad Tanah Jawi/08, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 08)
 9. Babad Tanah Jawi/09, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 09)
 10. Babad Tanah Jawi/10, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 10)
 11. Babad Tanah Jawi/11, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 11)
 12. Babad Tanah Jawi/12, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 12)
 13. Babad Tanah Jawi/13, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 13)
 14. Babad Tanah Jawi/14, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 14)
 15. Babad Tanah Jawi/15, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 15)
 16. Babad Tanah Jawi/16, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 16)
 17. Babad Tanah Jawi/17, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 17)
 18. Babad Tanah Jawi/18, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 18)
 19. Babad Tanah Jawi/19, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 19)
 20. Babad Tanah Jawi/20, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 20)
 21. Babad Tanah Jawi/21, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 21)
 22. Babad Tanah Jawi/22, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 22)
 23. Babad Tanah Jawi/23, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 23)
 24. Babad Tanah Jawi/24, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 24)
 25. Babad Tanah Jawi/25, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 25)
 26. Babad Tanah Jawi/26, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 26)
 27. Babad Tanah Jawi/27, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 27)
 28. Babad Tanah Jawi/28, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 28)
 29. Babad Tanah Jawi/29, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 29)
 30. Babad Tanah Jawi/30, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 30)
 31. Babad Tanah Jawi/31, Balai Pustaka, 1939-41, #1024 (Jilid 31)
 32. Babad Tanah Jawi, Meinsma, 1874, #778 (Hlm. 001-688)

Serat Centhini[besut]

Kategori ini khusus memuat teks Serat Centhini yang diterbitkan oleh Yayasan Centhini Yogyakarta pada tahun 1986 oleh Kamajaya, dan Serat Centhini yang ditulis (versi) Soeradipoera pada tahun 1912.

 1. Centhini/01/1, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 01/1)
 2. Centhini/01/2, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 01/2)
 3. Centhini/01/3, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 01/3)
 4. Centhini/01/4, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 01/4)
 5. Centhini/01/5, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 01/5)
 6. Centhini/02/1, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 02/1)
 7. Centhini/02/2, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 02/2)
 8. Centhini/02/3, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 02/3)
 9. Centhini/02/4, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 02/4)
 10. Centhini/02/5, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 02/5)
 11. Centhini/03/1, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 03/1)
 12. Centhini/03/2, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 03/2)
 13. Centhini/03/3, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 03/3)
 14. Centhini/03/4, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 03/4)
 15. Centhini/03/5, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 03/5)
 16. Centhini/04/1, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 04/1)
 17. Centhini/04/2, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 04/2)
 18. Centhini/04/3, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 04/3)
 19. Centhini/04/4, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 04/4)
 20. Centhini/04/5, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 04/5)
 21. Centhini/05/1, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 05/1)
 22. Centhini/05/2, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 05/2)
 23. Centhini/05/3, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 05/3)
 24. Centhini/05/4, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 05/4)
 25. Centhini/05/5, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 05/5)
 26. Centhini/06/1, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 06/1)
 27. Centhini/06/2, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 06/2)
 28. Centhini/06/3, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 06/3)
 29. Centhini/06/4, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 06/4)
 30. Centhini/06/5, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 06/5)
 31. Centhini/07/1, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 07/1)
 32. Centhini/07/2, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 07/2)
 33. Centhini/07/3, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 07/3)
 34. Centhini/07/4, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 07/4)
 35. Centhini/07/5, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 07/5)
 36. Centhini/08/1, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 08/1)
 37. Centhini/08/2, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 08/2)
 38. Centhini/08/3, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 08/3)
 39. Centhini/08/4, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 08/4)
 40. Centhini/08/5, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 08/5)
 41. Centhini/09/1, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 09/1)
 42. Centhini/09/2, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 09/2)
 43. Centhini/09/3, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 09/3)
 44. Centhini/09/4, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 09/4)
 45. Centhini/09/5, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 09/5)
 46. Centhini/10/1, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 10/1)
 47. Centhini/10/2, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 10/2)
 48. Centhini/10/3, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 10/3)
 49. Centhini/10/4, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 10/4)
 50. Centhini/10/5, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 10/5)
 51. Centhini/11/1, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 11/1)
 52. Centhini/11/2, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 11/2)
 53. Centhini/11/3, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 11/3)
 54. Centhini/11/4, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 11/4)
 55. Centhini/11/5, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 11/5)
 56. Centhini/12/1, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 12/1)
 57. Centhini/12/2, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 12/2)
 58. Centhini/12/3, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 12/3)
 59. Centhini/12/4, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 12/4)
 60. Centhini/12/5, Kamajaya, 1986, 1988-92, #761 (Jilid 12/5)
 61. Centhini/1/1, Soeradipoera, 1912, #998 (Jilid 1/1)
 62. Centhini/1/2, Soeradipoera, 1912, #998 (Jilid 1/2)
 63. Centhini/1/3, Soeradipoera, 1912, #998 (Jilid 1/3)
 64. Centhini/1/4, Soeradipoera, 1912, #998 (Jilid 1/4)
 65. Centhini/1/5, Soeradipoera, 1912, #998 (Jilid 1/5)
 66. Centhini/2/1, Soeradipoera, 1912, #998 (Jilid 2/1)
 67. Centhini/2/2, Soeradipoera, 1912, #998 (Jilid 2/2)
 68. Centhini/2/3, Soeradipoera, 1912, #998 (Jilid 2/3)
 69. Centhini/2/4, Soeradipoera, 1912, #998 (Jilid 2/4)
 70. Centhini/2/5, Soeradipoera, 1912, #998 (Jilid 2/5)
 71. Centhini/3/1, Soeradipoera, 1912, #998 (Jilid 3/1)
 72. Centhini/3/2, Soeradipoera, 1912, #998 (Jilid 3/2)
 73. Centhini/3/3, Soeradipoera, 1912, #998 (Jilid 3/3)
 74. Centhini/3/4, Soeradipoera, 1912, #998 (Jilid 3/4)
 75. Centhini/3/5, Soeradipoera, 1912, #998 (Jilid 3/5)
 76. Centhini/4/1, Soeradipoera, 1912, #998 (Jilid 4/1)
 77. Centhini/4/2, Soeradipoera, 1912, #998 (Jilid 4/2)
 78. Centhini/4/3, Soeradipoera, 1912, #998 (Jilid 4/3)
 79. Centhini/4/4, Soeradipoera, 1912, #998 (Jilid 4/4)
 80. Centhini/4/5, Soeradipoera, 1912, #998 (Jilid 4/5)

Cerita[besut]

Di dalam kategori ini dimuat teks naskah-naskah yang berisi tentang cerita naratif seorang tokoh, riwayat perjalanan, kisah suatu kejadian.

 1. Anglingdarma, Van Dorp, 1884, #1123 (Pupuh 01-97)
 2. Bèndhêl Sêrat Warni-warni, Angabèi IV, c. 1900, #1311
 3. Carita Ibêr-ibêr tuwin Uran-uran Warni-warni, Padmasusastra, 1898, #2
 4. Cariyos Lêlampahanipun Tôngga Kêkalih, Wiryadiarja, 1913, #1228
 5. Cariyosipun Banawi Sala, Rêksakusuma, 1916, #784
 6. Damarwulan, Anonim, c. 1810, #94 (Pupuh 01-70)
 7. Damarwulan, Puspawijaya, 1952, #1319
 8. Jalu Lan Wanita, Partasewaya, 1930, #1731
 9. Kancil Kridhamartana/1, Tanaya, 1959, #126 (Jilid 1)
 10. Kancil Kridhamartana/2, Tanaya, 1959, #126 (Jilid 2)
 11. Kancil Kridhamartana/3, Tanaya, 1959, #126 (Jilid 3)
 12. Kancil, Broek, 1878, #1524 (Pupuh 01-21)

Dongeng[besut]

Kategori ini memuat teks naskah-naskah yang berisi dongeng, baik yang ditokohi manusia atau hewan.

 1. Dêdongengan, Bale Pustaka, 1932, #1241
 2. Dongèng Akal Pêngaos Kalih Sèn, Wiryaatmaja, 1917, #1240
 3. Dongèng Asma Daya, Anonim, c. 1825, #348
 4. Dongèng Cêkruk Truna, Anonim, #221
 5. Dongèng Sato Kewan, Wintêr, 1923, #1243
 6. Dongèng Wêwulang Bêcik/1, Wintêr, 1889, #868 (Jilid 1)
 7. Dongèng Wêwulang Bêcik/2, Wintêr, 1889, #868 (Jilid 2)
 8. Durcara Arja, Van Der Pant/ Padmasusastra, 1921, #1237
 9. Maneka Carita, Saradumipa et. al., 1904, #1628
 10. Sawursari, Sindupranata, 1927, #537

Novel[besut]

 1. Kôndha Bumi, Padmasusastra, 1924, #112
 2. Pêthikan Saking Kabar Angin, Padmasusastra, c. 1901-05, #39 (Hlm. 001-318)
 3. Prabangkara, Padmasusastra, 1921, #43
 4. Purwacarita Bali, Sasrawijaya, 1875, #117
 5. Rangsang Tuban, Padmasusastra, 1912, #516

Perjalanan[besut]

 1. Babad Rônggawarsita/1, Kumite Rônggawarsitan, 1931-33, #184 (Jilid 1)
 2. Babad Rônggawarsita/2, Kumite Rônggawarsitan, 1931-33, #184 (Jilid 2)
 3. Babad Rônggawarsita/3, Kumite Rônggawarsitan, 1931-33, #184 (Jilid 3)
 4. Babad Wedyadiningratan, Dutadilaga, 1938, #245
 5. Cariyos Purwalêlana, Côndranagara, 1877, #790 (Hlm. 001-259)
 6. Kêkesahan dhatêng Nagari Walandi, Suryasuparta, 1916, #530 (Hlm. 001-234)
 7. Kulapratama, Marta Arjana, 1912, #988
 8. Kyai Ageng Pandhanarang, Soewignja, 1938, #552
 9. Lelampahandalem Sasradiningrat IV, Wuryaningrat, 1956, #401
 10. Lêlampahanipun Gôndakusuma, Pigeaud, 1953, #1430
 11. Lêlampahanipun Ki Padmasusastra, Jayanggêni, 1935, #249
 12. Lêlana Ing Ngakerat/1, Gêntha Kêkêlèng, 1856-1925, #525 (Jilid 1)
 13. Lêlana Ing Ngakerat/2, Gêntha Kêkêlèng, 1856-1925, #525 (Jilid 2)
 14. Palapuraning panitra nalika têdhak Madura, c. 1936, #1758
 15. Riwajatipun Gusti Raden Aju Woerjaningrat, Wuryaningrat, 1963, #400
 16. Sèh Jangkung, Sumaatmaka, 1931, #1816 (Pupuh 01-26)
 17. Serat Ardakandha, 1905, LOr 6614, #1757
 18. Tus Pajang, Sasrasumarta et. al., 1939, #271


Karya-karya Sastra Jawa liyane[besut]

Mantra[besut]

Delengen uga[besut]