Babad Tanah Djawi lan Tanah-Tanah ing Sakiwa-Tengenipoen

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkanSumber[besut]

  • http://ki-demang.com/index.php/babad-tanah-jawi Babad Tanah Djawi Gubahanipun L. VAN RIJCKEVORSEL
  • Babad Tanah Djawi Goebahanipoen L. VAN RIJCKEVORSEL Directeur Normaalschool Moentilan Kabantoe R.D.S. HADIWIDJANA Goeroe Kweekschool Moentilan Pangetjapan J.B. Wolters U.M. Groningen - Den Haag - Weltevreden - 1925