Menyang kontèn

Parembugan Naraguna:Devi 4340

Konten halaman tidak didukung dalam bahasa lain.
Tambah rembug
Saka Wikisumber
Tanggepan paling anyar: 1 taun kepungkur déning Bennylin ing rembugan Teks dialog

Teks dialog[besut]

Halo, saya sudah membuat templat {{Dialog2}} untuk membantu teks berbentuk dialog. Silakan dilihat:


Guru : "Cah, apa gunane krambil ?" "Sing bisa ngacunga !"
Murid-murid : "Kula, Pak !" "Kula, Pak !" "Kula, Pak !"
Guru : "He, he, he, ngacung ora pareng karo pating brengok !" "Coba kowe, Narna !"
Narna : "Klapanipun kangge bumbu, Pak, ugi kangge damel lisah; ingkang taksih enem kangge rujakan, toyanipun dipun katutaken."
Guru : "Lha wite sing wis tuwa kanggo apa ?" "Kowe, Tirta !"
Tirta : "Kangge kajeng obong, Pak !" Ugi wonten ingkang kangge balungan griya."
Nani : "Pak, kula nyuwun priksa, sepetipun punapa inggih kangge ?"
Guru : "Siti, kowe ngerti kanggone?"
Siti : "Dipun obong, Pak, kangge mangsak."
Guru : "Ha, ha, ha, bener-bener, lha wong ya bocah wadon, ngertine kanggo kayu obong. Liyane kuwi isih ana. Kowe ngerti, Prapta ?"
Prapta : "Punapa ingkang kangge kesed punika, Pak ?"


Kaca:Mardi Basa lan Sastra Jawi 1.pdf/47. Bennylin (rembugan) 8 Maret 2023 11.22 (UTC)Wangsuli

@Bennylin Kak, tadi sudah saya coba. Sayangnya, titik dua pada baris pertama kok tidak terlihat, ya? Devi 4340 (rembugan) 8 Maret 2023 12.41 (UTC)Wangsuli
Oh, tadi saya baru utak-atik sedikit untuk halaman Kaca:Mardi Basa lan Sastra Jawi 1.pdf/64. Coba saya cek lagi ya. Silakan diteruskan dulu tidak apa-apa. Bennylin (rembugan) 8 Maret 2023 12.44 (UTC)Wangsuli