Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 9

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Pupuh 9 - Suwadanā

1.

 • a. sang hyang Rudrātĕmĕn krodhanira mayatakĕn pāśāyudha sira
 • b. hrū ĕe śangkalākāra mamukha bhujaga krūrângamah-amah
 • c. ndan rangkĕp kāladangṣṭrā pinakadulur ikāng prāṇapraharaṇa
 • d. sang Pārthângĕṭṭahāsâmalĕsa mahawĕlū langkapnira muwah

2.

 • a. prodbhūta ng wainateyāstra pamapagira ring nāgākṛtiśara
 • b. tĕmpuhning kāladangṣṭrā tulakĕn aparĕpĕk mĕṇḍĕk juga sira
 • c. punggĕl têkāng laras karwa rukuhira rĕmuk ratnanya sumirat
 • d. krodhān tandang masādhyāmupuha makagadā langkapnira tikĕl

3.

 • a. langguk sang hyang parĕng rakwa parĕkira huwus tyaktāyudha sira
 • b. kapwâsowe silih bandha masĕlur angiring cidrānĕmu sikĕp
 • c. sang Pārthâsor karĕnggut sira wahu katĕtĕh śīghrânĕmu walĕs
 • d. jöng sang hyang karwa kārun tĕkapira kasikĕp sāmpun kakawaśa

4.

 • a. sānyāsâmbĕknirāngjambakĕna hilangikāng jöng tan pajamuga
 • b. sumyūk tang puṣpawarṣâmarĕngi jaya-jayâstūngkāra karĕngö
 • c. māyā-māyā jugāngañjali wĕkasan anon tejâkara-kara
 • d. sāksāt dṛṣṭārdhanārīśwara tĕka hana ring padmāsana maṇi

5.

 • a. śīghrānĕmbah ta sang Paṇḍusuta nipuna ring dewôpacaraṇa
 • b. wruh ring sangsiptapūjā sira humarĕpakĕn hyang Rudra tan adoh
 • c. mudra mwang kūṭamantra smṛti wimala nahan puṣpāñjalinira
 • d. sampunyān mangkanā mastuti ta sira rĕngön uccāraṇanira