Menyang kontèn

Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 8

Saka Wikisumber

Kaca iki lagi digarap
Pitulung aksara mawa tandha diakritis:

Diakritis: É é È è Ê ê ô

Aksara nglegana:

Aksara pasangan:꧀ꦲ ꧀ꦤ ꧀ꦟ ꧀ꦕ ꧀ꦖ ꧀ꦫ ꧀ꦬ ꧀ꦏ ꧀ꦑ ꧀ꦢ ꧀ꦣ ꧀ꦠ ꧀ꦡ ꧀ꦱ ꧀ꦯ ꧀ꦮ ꧀ꦭ ꧀ꦥ ꧀ꦦ ꧀ꦝ ꧀ꦞ ꧀ꦗ ꧀ꦙ ꧀ꦪ ꧀ꦚ ꧀ꦘ ꧀ꦩ ꧀ꦒ ꧀ꦓ ꧀ꦧ ꧀ꦨ ꧀ꦛ ꧀ꦜ ꧀ꦔ

Aksara swara: ꦿ

Angka & tanda baca:


Pupuh 8 - Prahārṣiṇa

1.

 • a. sāmpunyan lumĕpas ikāng śarāngĕne pyah
 • b. ndan sang hyang par4ng amanah par6ng tumampuh
 • c. tunggal rakwa kaninikāng mahāwarāha
 • d. hruu tunggal katSmu siniddhikāra tunggal

2.

 • a. sang pārthātha malapikāng panah matīya
 • b. tan sandeha wulatirāpaggh sinantwa
 • c. sang hyang śangkara mawuwus paran kitāri
 • d. hetunyān gapagana sāhasāngalap hruu

3.

 • 08.03a. nir tang walkala majatā hāneng wanādri
 • 08.03b. hingsākarmma tan ahalĕp wiruddhaweśa
 • 08.03c. paksa pweku wiku lĕkasnirāgamanyu
 • 08.03d. sangkĕp praWharapa śastra pāpakarmma

4.

 • 08.04a. anghing sang gurumu kapātakān tAkapmu
 • 08.04b. hān duurān hans daśaśīla kawruhamwa
 • 08.04c. burwankwīki ng inalanganmu tan wruh ing rāt
 • 08.04d. tan wring twang kuhaka sapatyanāwamāna

5.

 • 08.05a. cĕb pĕng karma nrĕpatiputra de bhatāra
 • 08.05b. krodhāngdagdha sahurirāt6O6h tar agya
 • 08.05c. āyay haywa kadalurung t6kapmu mojar
 • 08.05d. sugyan tan wruha ri si pārtha yatna-yatna

6.

 • 08.06a. singgih kātara ta k angas wiruddhawesa
 • 08.06b. sang śrī rāma-paraśu darśanangku ring rāt
 • 08.06c. ndah yekin kaparitahān hanāwamāna
 • 08.06d. hetunyān pamawa laras silunglunganya

7.

 • 08.07a. nistanyan kaliwat ujarmu karippaśuula
 • 08.07b. yan mopaksama ri lĕbuuni pādukangku
 • 08.07c. tan dadyāku tih6r awera dīrgharosa
 • 08.07d. yan tan suprapata katon p6jahmu dengku

8.

 • 08.08a. ling sang phālguna tum6ke kirātaruupa
 • 08.08b. sumyuk tang śarawara siddha-sanggha makrak
 • 08.08c. kapwāngambuli mangasut maRakra mangduk
 • 08.08d. tan kewran sira kumutug tikāng kadhīran

9.

 • 08.09a. hetunyān pamanahak6n ta bāyubajra
 • 08.09b. sātus tambana pawanāmangun śarīra
 • 08.09c. kabwang dhwāsta kahabalang musuh mirāwu
 • 08.09d. sang hyang śangkara juga kāri nirwikāra

10.

 • 08.10a. ndah madwandwa ta sira kātarekatuula
 • 08.10b. kruurākāra pads parĕng mapatrayuddha
 • 08.10c. sang hyang sāhasa mamanah ring ardhacandra
 • 08.10d. hemen tan takes pinanah ring antarāla

11.

 • 08.11a. krodha hyang śiwa paramārtha denirāprang
 • 08.11b. hetunyān pamanahak*n śilādrikuuta
 • 08.11c. hruu wungkal sawukir amānupāngalimpung
 • 08.11d. sang pārthāngggtgm angusap 16mah tumĕngha

12.

 • 08.12a. hruu wailamba paoa s6nāha tan pramāda
 • 08.12b. sewu kweknya mamuka loha saprasāda
 • 08.12c. atyanta prakata parting Apas mawantah
 • 08.12d. guntur sakqaVLa ri t6ngahnikāng ragāngga

13.

 • 08.13a. kagyat hyang śiwa ri hilangnikāng śilādri
 • 08.13b. sambut ng āyudha wara sāyakāgniruupa
 • 08.13c. pangdagdheng tripura huwus krĕtapradhāna
 • 08.13d. ambĕk sang nr6pasuta saprayatna denya

14.

 • 08.14a. hruu sambarttaka pamapagnirādhitāra
 • 08.14b. meghānunggul angadiSg ing rapānggamadhya
 • 08.14c. āngin mādr6s akilat angd6mak hudanya
 • 08.14d. dhwāstekāng apuy alilang par6ng wināśa