Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 2

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Pupuh 2 – Jagadnātha

1.
a. ikang wukir apakṣa pājaran abhasma limut adaluwang kukap magĕng
b. pĕtungnya tumĕkul marêng lwah añawuk bañu parĕng atĕkĕs macāmana
c. kayunya paḍa kāyika-n pasaji sarwaphala tinĕmuning macangkrama
d. atangkil adawā mure titir angañjali sulurika ring hañar ḍatang

2.
a. alas katĕmu sanggrahêng tamuy an āmalaku jawuh i tanggal ing kapat
b. lirangnya linĕngis huwus makatirah ya ta dunungan i tinghal ing smara
c. athâsaji sĕkar suhun kayu sĕnö humaturakĕn awaknya sumpinga
d. wungu mwang asanângruhun-ruhunakĕn sĕkar anapihi rāganing mulat

3.
a. ngĕlihning amarāngganā-n laku hañar winuwuhan i katon ing āśrama
b. atunggalan unang rumūpaka sang Arjuna wahu tĕka dūtaning lara
c. linud linĕngĕng ing wanântara katon dinuluran i pakĕmbanging gaḍung
d. rapuh ta juga rakwa murchita hatinya pinasukan i śaktining smara

4.
a. śilā śayana yan pangantyana hanârjunataru mangisapwakĕn riya
b. tĕhĕr kinĕmulan sĕwö hana pĕnĕd ya ta kunang awĕḍak-wĕḍak lumut
c. samīpa hana poh rurū wruh ing angel lwah asaji bañu tan madoh i sor
d. ikāng amarakāminī paḍa kapengin umulat i wilāsa mangkana

5.
a. araryan akĕdö-kĕdö karika jĕngnya hana katikĕlan halis waneh
b. dudū tang anguḍoḍa ring lwah angĕlih-ngĕlih asĕmu sumâmijĕt wĕtis
c. hanârahup alon tĕkapnya mañawuk bañu dudu gawayâkukur gĕlung
d. matanya dinĕlĕngnya ring bañu pilih tumaki-taki tĕkapning anglare

6.
a. alinggih agunĕm-gunĕm paḍa yathâsukha hana tamasamparan tangan
b. mucap tĕkapaning marêng sang inamĕrnya ri hati mapa kālaning tĕkā
c. sirĕm-sirĕming arka pāyungni wuwusnya mamĕnangana tambwanging wulan
d. manganti ta ya lālanângucap-ucap kĕtĕ-kĕtĕga lawan tĕkāsiha

7.
a. anêki kajĕnĕknya kocapan ingkang wwang ahayu lawan inggita mati
b. asing minanis ing samānuṣa paḍā ta tuladana ri denya molaha
c. marapwa tan asambhawā dulurananya mata ya lĕkas ing kadewatan
d. ikang hayu riniñci warṇa lawan ambĕk apuhara dudū wiṇarṇan

8.
a. hana n hayu rakĕt ngaranya kurang ambĕk amanis agĕlon maweh lara
b. tan endah aku tan padon ya mawa rūmnya tiwas ika ya tan pabhūṣaṇa
c. kapantĕs ika warṇa campaka wulatnya duga-duga tĕkâdalĕm hati
d. umom yan aharĕp huwusnya tan akung alarang alara tan harĕp-harĕp

9.
a. ikang wwang atulis wulat-wulat ahadyan arudita katon ḍatĕng rĕngu
b. anaṇḍang anamun yayâhayu gĕlungnya makusuta yayā jugâraras
c. aganggang anipis lĕwih susu kurang tĕngah apamulu gora ta pwa ya
d. titir mangarang ing puḍak mara hayunya mĕtu saka ri tungtunging tanah