Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 15

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Pupuh 15 - Kusumawilasita

1.

 • a. ndah tinamuy ta sang nṛpatiputra ri wĕkas ing anindya ṣaḍrasa
 • b. tunggal ikang turung ratiwilāsa hinilanira tan wawang labuh
 • c. prārthana yan huwus pĕjah ikang asura sira mamuktya sanggama
 • d. ring tadanantara krama haturnira mamuhun i jĕng Surādhipa

2.

 • a. ramya parĕng manambah angĕnoh sawawa kadi huwus samāgama
 • b. oṃ bapa śāswatâta kita karwa sulabha mĕnangêng prayojñana
 • c. ling Suranātha mangkat angadĕg sang adulura huwus ḍatang ri heng
 • d. tan pangucap tuhun mata nirâtha juga marahakĕn manahnira

3.

 • a. sampun adan sirâpaduluran turida pisalin ing Manobhawa
 • b. ardha kamerangĕn tékap i lampahira hana dudūnikang ulah
 • c. deni pakon Surādhipa lawan kadi sumariya mangkanā hĕlĕm
 • d. hetunirāhĕnĕng pinaguñĕp-guñĕpakĕn ikang apsarâpsarī

4.

 • a. ambaramārga lālana tuhun hatinira paḍa kabwatan raras
 • b. mogha mahirya-hiryan anahā-ng rumuhuna sakarĕng parĕng mulat
 • c. sang nṛpaputra mojar ibu toh rumuhuna juga haywa tâkĕmul
 • d. Ndak pahwas larisni panĕpinta rinacana ri pinggiring tapih

5.

 • a. yan ruhuna nghulun rari katon kita bari lagi kapwa tolihĕn
 • b. yan parĕngā lumakwa kadi wehĕn aparĕka mĕne-n panuntuna
 • c. ramyanikang haneng wuri manambyakĕna kahulunan palar wruha
 • d. nyan suruhan mahywa gĕlunganta mangayati lukarnya meh tiba

6.

 • a. epu juga-n tumona mukhaning puru-puru cala yan tininghalan
 • b. yan hana doṣaning marĕngu rakwa yan ahalana raśmining guyu
 • c. yan ri dalĕm ri heng wĕngi manganti pĕtĕng unang ing anggĕgĕ smara
 • d. tan dadi tan tikĕl juga halista kadi marahakĕn pĕh ing hati

7.

 • a. mangkana lingnira ndan api tan wruh ika sang ing arĕp salah sahur
 • b. rakryan adoh ulih nṛpatiputra lumaku huningan tikang hawan
 • c. riñcinikang surālaya matingkah angulilingi Meruparwata
 • d. Bharatawarṣamaṇḍala kidul ndi kunang arah-arah ring Astina

8.

 • a. tan rumaras kari twasing anon ayap i sabhanikāng anglare
 • b. kungnira sang patang siki kakâri kalima sira sang patibrata
 • c. aywa hinopakĕn tangisikā sang abuhaya dudū sakêng sira
 • d. lingnya sang Arjunânahurakĕn śapatha juga sirângdĕlĕng mata

9.

 • a. mangkana denira marĕkakĕn kira-kira tucapa-ng katungkulan
 • b. lwah ri lurahnikang Tuhinaparwata mangapa kasor sakêng tasik
 • c. ring mapasir mapaṇḍan akarang liman asĕmu lĕyĕp tininghalan
 • d. ring mamanuk manambay angadoh wruh anawanakĕn ambĕking mulat

10.

 • a. pinggir ikâradin kadi lilit pata-patahanikang hĕnîriya
 • b. ramya śaneh-śaneh mawatu hantiga winasĕhan ing pasang-surud
 • c. andul aśoka bāṇa sakasālas aparigi hanâpuḍe-puḍe
 • d. wwadnya kadînukir hana kadînanamakĕn angasut śilātala

11.

 • a. śūnya tanora mānuṣa tĕkêrika yatan adhikārapaṇḍita
 • b. nghing wwang anganti ring watu sumong wwang ika nipuṇa manghuwus-huwus
 • c. brāhmaṇa tīrthagocara pilih sang ataki-taki niṣparigraha
 • d. sarwasukhâkĕmul hariṇacarma madulur anusup lawan kidang

12.

 • a. konang-unang katon liman alasnya tuhagana masūryasewana
 • b. wwe sumirat sakêng tulalayanya masidĕkung ulahnya yan makĕm
 • c. mwang hana satwa kasturi sĕḍĕng mangiḍĕmi sĕkaring gaḍung mure
 • d. tinghalikâpĕḍe humarĕp ing dinakara kadi manghiḍĕp smṛti

13.

 • a. nyāsa kadî pangipyan aparan ta kunang ika hanādi kālasan
 • b. caṇḍi śilânana-ng cawiri piṇḍa manangisa mahĕmbi-hĕmbihan
 • c. kalyan aśoka rambay anisih pariginika rinuntuh ing gaḍung
 • d. nyū gaḍing anglangut paḍa matĕb tumirisakĕn anaknya yan ruru

14.

 • a. tan hana ta pwa karwa lĕpihan mahas-ahas irikang nadītaṭa
 • b. mrak juga mukti ramyani rĕmĕngnya wahu tĕka mangambwakĕn hudan
 • c. wruh tumiling maninghali kilat lumari kadi cariknikang langit
 • d. tan huningan sinaṇḍing i rabinya mangamĕr anisik sakêng wuri