Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 16

Saka Wikisumber

Pupuh 16 - Turidagati

1.

 • a. hana mata pājaran wahu katon tinuduhakĕn ikang walantaga
 • b. kadi-kadi lĕmbu mangrĕpah i sornya pinutih apayung-payung wĕlu
 • c. puru-puru tan katon hatĕp i rangkangika tĕkap i sanghubning nadī
 • d. asĕmu kadewatan malalayan magupura kadi mukṣa tolihĕn

2.

 • a. surawanitā mamañcana tĕhĕr lumaku kili śīnāpa sang ṛṣi
 • b. masaji sĕkar marêng bañu dudū manĕtĕk asĕp i saṇḍinging durung
 • c. manis i matanya tan dadi kalingsira mapaga ri tinghaling tamuy
 • d. inilan aśabda yan tĕhĕr angingguti halis irikang tapowana

3.

 • a. lwah ika mijil sakêng wukir anak titir analaga tūsnya tūt lurah
 • b. gumulak ing arga jambangan anger tali mĕlĕk amangun-mangun hima
 • c. tĕka ri pasirnikang suranadī hiliran ing asanâsinang rurū
 • d. sukha hana jīwa-jīwa masibū mwang asisik amiwir-miwir hĕlar

4.

 • a. kawĕlas-arĕp sĕkar sĕminikang kayu paḍa turung angharas gĕlung
 • b. mangayam-ayam kasumpinga tiling-tilingana tĕkap ing kawīśwara
 • c. tĕka mara sang Dhanañjaya lawan kalulutira sĕḍang smarātura
 • d. inuhuh ikang kuwong sira-n araryan i pangiwati lunggahing gaḍung

5.

 • a. atha haliwat sirêrika katon tataraban i sabhānikang musuh
 • b. diwasa pitung tabĕh kĕñar ing arka sinidik i tibānikang hudan
 • c. angada-hadâhawuk midĕr anūtakĕn angin i hiringnikang langit
 • d. ana lumarap manuknya samĕnur tinali-tali tinuntun ing wulat

6.

 • a. i para-parahikang i Maṇimāntakanagara kasinggahan hudan
 • b. ya juga tinolih ing diwakarânĕpuhi kanaka bapra gopura
 • c. akara-karā katinghalan ikang dhawalagṛha ri pöhan ing kuṭa
 • d. dumaśaguṇa-ng surālaya halĕpnya pinakaphalaning sĕḍang jaya

6.

 • a. i para-parahikang i Maṇimāntakanagara kasinggahan hudan
 • b. ya juga tinolih ing diwakarânĕpuhi kanaka bapra gopura
 • c. akara-karā katinghalan ikang dhawalagṛha ri pöhan ing kuṭa
 • d. dumaśaguṇa-ng surālaya halĕpnya pinakaphalaning sĕḍang jaya

7.

 • a. ri suruping arka tan hana pĕtĕng mĕtu tĕkapi pajangnikang wulan
 • b. mangkin aparĕk sayabni laku sang nṛpatanaya lawan dulurnira
 • c. paḍahi paran tikîbu gumuruh pilih angajarakĕn mahotsawa
 • d. asura paḍâwĕrö wija-wijah sakuwu-kuwu kapwa ghūrṇita

8.

 • a. pataña narendraputra sumahur sang ahayu tuhu ling nṛpātmaja
 • b. niyata mamaṇḍi-maṇḍi tumĕkāna Wiwudhapati kapwa sanggraha
 • c. amahayu sanjatâśramanikang lĕbuh alap-alapan mabherawa
 • d. tuhu mara yan pitung wĕngi hinernya lumuruga marêng kadewatan

9.

 • a. nṛpasuta yan kangĕn bhayanika-ng pangutusira Surendra durgama
 • b. aputĕk arĕs twasing pinatiwar sinurungakĕn anambahêng musuh
 • c. syapa tan arĕngwa hewa mulatêng kagamĕla tĕkaping durātmaka
 • d. lĕhĕnga jugâpĕjah saka ri pāpaning anahĕn irang lawan lara

10.

 • a. sukha-ng apa ta-n wineh tĕkap ikang Widhi winilĕtakĕn twas i nghulun
 • b. pinarikĕdö marambatana tan sakawaśa kayuhĕn pakāśrayan
 • c. tĕwas angĕlih makānta-ng anawak tawang ataya kĕdö niniṣṭhura
 • d. wuwus ikang apsarī tĕhĕr apet tangis angisĕk-isĕk gawe-gawe

11.

 • a. rari mapa lingta merang i pakon Surapati rinasan kasinggihan
 • b. kunĕng i hanangku sākṣya mulatêng kita parĕk aparan kasangśaya
 • c. si kagamĕlâta dening asurâpa kawĕdi palalu pwa kölakĕn
 • d. ibu hiḍĕpĕn nghulun tuhu tĕkapta manisakĕn i heng tikung wulat

12.

 • a. saphala yaśanta yan wutaha denya mawarah i rahasyaning pati
 • b. kawĕnang ikâri yan kadi rikāna ring acala lĕkasta ring giha
 • c. wuwusira sang Dhanañjaya tĕhĕr mahayu gĕlung ikang winodhanan
 • d. tikĕl in halisnya tan prihati hetu saji-saji pinĕñcir ing guyu