Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 13

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Pupuh 13 – Indrawangśa

1.

 • a. amwit narendrâtmaja ring tapowana
 • b. mangañjali ry agraning Indraparwata
 • c. tan wismṛtî sangkanikang hayun ḍatĕng
 • d. swābhawa sang sajjana rakwa mangkana

2.

 • mangkat ḍatĕng tolih arūm wulatnira
 • sīnambaying camara sangka ring gĕgĕr
 • pānawwang ing mrak panangisnikung alas
 • erang tininggal masaput-saput hima

3.

 • lunghânglĕngit lampahirângawetana
 • lāwan sang Erāwana Bajra naryama
 • tan warṇanĕn deśanikang katungkulan
 • āpan lĕyĕp mukṣa sahīnganing mulat

4.

 • bhāwiṣyati meh ḍatĕngêng surālaya
 • grāhādi nakṣatra kabeh paḍâkrama
 • tejomayâpūrwa kaḍatwaning langit
 • pamuktyaning janma sudhīra subrata

5.

 • tārangganâditya śaśangkamaṇḍala
 • ālit katonanya sakêng swamānuṣa
 • āgĕngnikang mangkana deni dohnika
 • kāton sakêng madhyapadânghulap-ulap

6.

 • lintang lĕwih litnya lĕyĕp tininghalan
 • rūhurnya sangkêng śaśiwimba kāraṇa
 • sādohnikâditya sakêngni śāngkara
 • yâdohnikang bhūmi sakêng diwangkara

7.

 • tingkahnikang swarga lawan halĕpnika
 • wātangnikâlālana goṣṭy atūt hawan
 • pājar sang Erāwaṇa ring nṛpâtmaja
 • kādî pangipyan tan i rāt hiḍĕpnira

8.

 • kāton tikang Indrapada prabhāswara
 • wetan sakêng Meru marĕp mangambara
 • kūṭanya malwā gupuranya pat maṇik
 • kerangning āditya śaśangka nityaśa

9.

 • sāmar dinārātrinikang surālaya
 • dening maṇik nityaśa sarwabhāswara
 • anghing sĕkarning kumudâjar ing kulĕm
 • mwang cakrawāka n papasah lawan priya

10.

 • a. tan ngeh ikang kārya wiśeṣa wastunĕn
 • b. tan warṇanĕn lwirnya tinon sang Arjuna
 • c. ḍatang sirâdan makire manambaha
 • d. ginyâkĕn ing caraka kon umañjinga