Menyang kontèn

Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 12

Saka Wikisumber

Pupuh 12 – Nardataka

1.

 • a. stutinira tan tulus sinahuran paramārtha śiwa
 • b. anaku huwus katon abhimatān katĕmunta kabeh
 • c. hana panganugrahangkwa caduśakti winimba śara
 • d. paśupati śastrakāstu pangaranya nihan wulati

2.

 • a. wuwusira sang hyang īśwara mijil tang apuy ri tangan
 • b. wawang aśarīra kātara mangiṇḍitakĕn warayang
 • c. tinarima sang Dhanañjaya tikāng śara sūkṣma tikā
 • d. ng anala śarīra sātmaka lawan warayang wĕkasan

3

 • a. kṛtawara sang Dhanañjaya manambah atipraṇata
 • b. pinisalinan laras makuṭa tan hana kālah-alah
 • c. winara-warah sirêng aji dhanurdharaśāstra kabeh
 • d. kṛtasamaya ng prayoga dadi sūkṣma bhaṭāra śiwa

4

 • a. saha surasiddhacāraṇa parĕng kṣana śūṇya muwah
 • b. rasa tan i rāt hiḍĕp nṛpatiputra katonanira
 • c. kadi masalin śarīra suka tanpa balik prihati
 • d. satiru-tirun kṛtārtha sira deni kadhīranira

5

 • a. hana mara janma tanpa pihutang brats yoga tapa
 • b. angĕdul aminta wīryya sukaning widhi sāhasikā
 • c. binalikakĕn purihnika lĕwih tinĕmunya lara
 • d. sinakitaning rajah tamah inaṇḍĕhaning prihatin

6

 • a. kadi hana pūrwwa karmma dinalih sang akaryya hayu
 • b. ulah apegĕh magĕgwana rasāgama buddhi tĕpĕt
 • c. ya juga sudhīra munggu ri manahnira sang nipuṇa
 • d. karaṇanikāng sukābhyudaya niṣkala yan katĕmu

7

 • a. syapa kari tan tĕmu ng hayu masādhana sarwwa hayu
 • b. niyata katĕmwaning hala masādhana sarwwa hala
 • c. tĕwas alisuh manangśaya purākṛta tāpa tinūt
 • d. sakaharĕpĕn kasiddha makadarśana Paṇḍusuta

8

 • a. atha ri huwusnirān tĕmu kinaryyanikāng hṛdaya
 • b. suka rumaras-raras hatinirān pakirê muliha
 • c. gumuṇita harṣacitta sang anungsunga yan ḍatĕnga
 • d. angawaśa mānuṣatwanira rāga lulut sumaput

9

 • a. ri sĕḍĕngirān samangkana hanāpsara wāhu ḍatĕng
 • b. ahalĕp alihsikīnutus umiñjĕma supraṇata
 • c. amawa kalambi kambala mapāduka ratnamaya
 • d. tulus acĕlĕk surādhipa pasungnya ginangsalira

10

 • a. tulis i bapanta māsku ḍatĕngāmuharā sih agöng
 • b. ri kita tulung pwa tāku katĕkan bhaya niśśaraṇa
 • c. pĕjahanikāng Niwātakawacāsura karyya mami
 • d. ubhayahitātĕhĕr pamapasanta warāstra śara

11

 • a. rasani tulis hyang Indra panganugraha yogya dahat
 • b. ndan asuma sang hinundang awĕlas ri kakārinira
 • c. lararing inaryyakĕn paḍani kūngning aninggalakĕn
 • d. karananirān hĕnĕng rudita śoka sumöng ri mata

12

 • a. muwah awuwus tikā sang inutus bapa kāsihana
 • b. anĕlanga śakti kīrtinira sang suranātha laki
 • c. pahayun ikang surālaya layanya magöng biṣama
 • d. kadi saphalanta tāśrayanikān saphalān tulungĕn

13

 • a. ya marika hetuning kapihĕnĕng kṣama tan wihanga
 • b. laraning inambwakĕn kadi mawīrya lawan maguṇa
 • c. maka dadahā ng hurip tuwi yayā tika kêrang irang
 • d. guṇani kadewatānira jugākṛta kṛtya hĕlĕm


14

 • a. papa mangalap kasor pangucaping paḍa wāgmimaya
 • b. krama mangadĕg ta sang nṛpatiputra sĕḍĕng tumihang
 • c. tĕlas akalambi kambala mapāduka sādhananing
 • d. gaganacarāngiring ta sirs sang rwa mawāstranira