Kajawen 006

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

[ Front-cover ]

꧋ꦎꦁ​ꦏ 6 ꧗꧇ ꦫꦸꦮꦃ ꦠꦲꦸꦤ꧀ꦮꦮꦸ꧇ ꧑꧘꧕꧗꧉ 10 ꦥꦺꦧꦿꦸꦮꦫꦶ꧇ 1927. ꦠꦲꦸꦤ꧀ II.

ꦫꦱꦶ

꧋ꦱꦼꦫꦠ꧀ꦩꦶꦁꦒꦺꦴꦤ꧀꧇


ꦏꦗꦮꦺꦤ꧀꧈


ꦨꦭꦺꦥꦸꦱ꧀ꦏꦠ=ꦮꦺꦭ꧀ꦠꦼꦦ꦳ꦿꦺꦣꦼꦤ꧀꧈


꧋ꦱꦤꦗꦤ꧀ꦥꦲꦺꦴꦤ꧀ ꦠꦏ꧀ꦱꦶꦃꦲꦶꦁꦒꦶꦭ꧀


ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦱꦠꦸꦁꦒꦶꦭ꧀ꦭꦶꦁꦱꦼ
ꦒꦫꦺꦠ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦉꦒꦶꦤꦶꦥꦸ
ꦤ꧀ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦤ꧀ꦝꦥ꧀ꦥꦏꦼꦤ꧀


ꦲꦤꦔꦶꦁ

[ꦒꦩ꧀ꦧꦂꦥꦤꦃꦩꦼꦁꦔꦶꦱꦺꦴꦂ]

ꦲꦶꦁꦒꦶꦃꦥꦸꦤꦶꦏ꧇

ꦲ꧈ ꦣꦺ꧈ ꦩꦒ꧀ꦒꦶꦭ꧀ꦭꦥꦿꦶ ꦲꦶꦁ ꦄꦩ꧀ꦧꦫꦮ꧉

Ôngka 6, 7 Ruwah Taun Wawu 1857, 10 Pèbruari 1927, Taun II.

Sêrat Minggon

Kajawèn[besut]

Bale Pustaka=Wèltêvrèdhên.[ Inside-front-cover ]


꧋ꦏꦭꦤ꧀ꦠꦶꦥ꧀ꦥꦤ꧀ꦤꦶꦁꦭꦫꦺꦱꦥꦶꦃꦲꦤ꧀꧈


a. ꧋ꦏꦸꦭꦒꦸꦩꦸꦤ꧀ꦝꦠꦼꦁꦥꦸꦤ꧀ꦛꦺꦴꦭꦺ꧈​ ꦤꦩꦸꦁꦥꦶꦤ꧀ꦠꦼꦂꦫꦶꦥꦸꦤ꧀​ꦠꦶꦪꦁꦤꦭꦶꦏꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦥꦶꦃꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ ꦭꦗꦼꦁꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦏꦺꦔꦼꦠꦤ꧀ꦤꦼꦱꦼꦥ꧀ꦧꦧꦂꦥꦶꦱꦤ꧀꧈ ​ꦥꦚ꧀ꦕꦺꦤ꧀ꦭꦤ꧀ꦠꦶꦥ꧀꧈​ꦔꦽꦠꦺꦴꦱ꧀ꦩꦤꦮꦶꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦼꦁꦒꦏ꧀ꦲꦁꦒꦺꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦤꦼꦱꦼꦥ꧀꧈

b. ꧋ꦩꦁꦱꦸꦭꦶꦱꦼꦩꦸꦲꦺꦮ: ꦭꦥꦸꦤ꧀ꦱꦭꦶꦪ꧈​ꦲꦤꦏ꧀ꦏꦸꦭ꧈ ​ꦤꦭꦶꦏꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦥꦶꦃꦧꦶꦪꦸꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ ꦭꦗꦼꦁꦱꦒꦼꦢ꧀ꦩꦸꦔꦼꦭ꧀: ꦲꦏꦸꦩꦶꦏ꧀ꦲꦶꦩꦸꦤꦝꦼꦲꦲꦺ꧉​ ꦲꦫꦥꦸꦤꦥꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦭꦤ꧀ꦠꦶꦥ꧀꧈

c. ꧋ꦚꦩ꧀ꦧꦼꦠꦶꦒ꧀ꦭꦪꦼꦩ꧀​ꦒ꧀ꦭꦪꦼꦩ꧀: ꦲꦼꦩ꧀ ꦱꦪꦲꦤꦏ꧀ꦏꦸꦭꦥꦸꦤ꧀ꦱꦭꦶꦩ꧈​ꦤꦭꦶꦏꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦥꦶꦃꦥꦸꦤꦶꦏꦩꦮꦶꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦮꦶꦕꦤ꧀ꦠꦼꦤꦶꦧꦶꦪꦸꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦩꦏꦠꦼꦤ꧀:ꦭꦺ꧈​ꦮꦶꦱ꧀꧈​ꦲꦗꦤꦸꦱꦸ:ꦪ꧈​ꦩꦝꦁꦧꦲꦺ꧉​ꦮꦁꦱꦸꦭꦤꦶꦥꦸꦤ꧀: ꦲꦶꦪ꧈​ꦤꦶꦁꦔꦁꦒꦺꦴꦱꦩ꧀ꦧꦼꦭ꧀꧈ ꦕꦺꦴꦧꦶꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦭꦫꦺꦠꦼꦏꦭꦤ꧀ꦠꦶꦥꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦢꦺꦴꦱ꧀ꦩꦏꦠꦼꦤ꧀꧈

d. ꧋ꦚꦩ꧀ꦧꦼꦠꦶꦱꦗꦏ꧀ꦔꦿꦺꦩꦺꦲꦏꦼꦤ꧀ꦉꦩ꧀ꦧꦒ꧀ꦱꦢꦪꦮꦻꦴ: ꦲꦼꦩ꧀꧈​ꦠꦶꦪꦁꦏꦭꦤ꧀ꦠꦶꦥꦤ꧀ꦏꦢꦺꦴꦱ꧀ꦩꦏꦠꦼꦤ꧀ꦏꦺꦩꦮꦺꦴꦤ꧀ꦢꦢꦏ꧀ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦩꦺꦫꦏꦼꦤ꧀꧈​ꦕꦼꦏꦏꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦢꦴꦮꦻꦴꦢꦺꦫꦺꦁꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦏꦢꦺꦴꦱ꧀ꦱꦭꦶꦩꦶꦤ꧀ ​ꦕꦺꦴꦧꦶꦏꦸꦭꦲꦠꦸꦫꦶꦲꦁꦒꦭꦶꦃ꧈​ꦱꦮꦼꦤꦺꦲꦶꦁꦢꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦱꦭꦶꦩꦶꦤ꧀ꦩꦤ꧀ꦠꦸꦏ꧀ꦱꦏꦶꦁꦲꦔꦺꦤ꧀꧈​ꦢꦸꦩꦸꦒꦶꦲꦶꦁꦒꦿꦶꦪꦭꦗꦼꦁꦏꦼꦝꦼꦥꦼꦱ꧀ꦱꦶꦭꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦱꦔꦗꦼꦔꦶꦁꦧꦶꦪꦸꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦸꦮꦶꦤ꧀ꦮꦶꦕꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀꧈​ ꦠꦸꦂꦧꦱ꧈​ꦠꦼꦩ꧀ꦧꦸꦔꦶꦥꦸꦤ꧀: ꦧꦶꦪꦸꦁ꧈​ꦱꦫꦺꦃꦤꦶꦁꦲꦁꦒꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦲꦔꦺꦤ꧀ꦩꦲꦺꦱꦠꦼꦧꦶꦃ꧈​ꦏꦸꦭꦚꦸꦮꦸꦤ꧀ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦥꦶꦃꦏꦺꦩꦮꦺꦴꦤ꧀꧈ ꦧꦶꦪꦸꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦩꦶꦉꦁꦠꦼꦩ꧀ꦧꦸꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦭꦶꦩꦶꦤ꧀ꦩꦏꦠꦼꦤ꧀ꦮꦻꦴꦭꦗꦼꦁꦱꦼꦝꦏꦼꦥ꧀꧈​ ꦒꦼꦝꦼꦒ꧀​ꦒꦼꦝꦼꦒ꧀ꦠꦸꦮꦶꦤ꧀ꦮꦶꦕꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀: ꦲꦺ꧈​ ꦲꦺ꧈​ꦲꦤꦧꦺꦴꦕꦃꦭꦤ꧀ꦠꦶꦥ꧀ꦠꦼꦏꦱꦩꦺꦴꦤꦺꦴ꧈​ ꦢꦭꦃꦱꦥꦶꦃꦧꦲꦺꦧꦶꦱꦤꦼꦩ꧀ꦧꦸꦁꦝꦺꦮꦺ꧉​Kalantipaning Lare Sapihan[besut]

a. Kula gumun dhatêng pun thole, namung pintêripun, tiyang nalika dipun sapih punika, lajêng botên kèngêtan nêsêp babar pisan. Pancèn lantip, ngrêtos manawi dipun pênggak anggènipun nêsêp.

b. Mangsuli sêmu ewa: la pun Saliya, anak kula, nalika dipun sapih biyungipun, lajêng sagêd mungêl: aku mik imunadhê ae. Hara punapa botên lantip.

c. Nyambêti glayêm-glayêm: hêm, saya anak kula pun Salima, nalika dipun sapih punika mawi dipun wicantêni biyungipun makatên: le, wis, aja nusu: ya, madhang bae. Wangsulanipun: iya, ning nganggo sambêl. Cobi wontên lare têka lantipipun kados makatên.

d. Nyambêti sajak ngrèmèhakên rêmbag sadaya wau: hêm, tiyang kalantipan kados makatên kemawon dadak dipun pamèrakên, cêkakipun sadaa wau dèrèng wontên ingkang kados Salimin, cobi kula aturi anggalih, sawênèhing dintên Salimin mantuk saking angèn, dumugi ing griya lajêng kêdhêpês sila wontên sangajênging biyungipun tuwin wicantên, tur basa, têmbungipun: biyung, sarèhning anggèn kula angèn maesa têbih, kula nyuwun dipun sapih kemawon. Biyungipun mirêng têmbungipun Salimin makatên wau lajêng sêdhakêp, gêdhêg-gêdhêg tuwin wicantên: e, e, ana bocah lantip têka samono, dalah sapih bae bisa nêmbung dhewe.

[Iklan][ Cover ]


꧋ꦎꦁ​ꦏ​ 6꧈​ ꧗꧇​ ꦫꦸꦮꦃ​ꦠꦲꦸꦤ꧀ꦮꦮꦸ​꧇ ꧑ ꧘꧕꧗꧇​꧈​ 10 ꦥꦺꦧꦿꦸꦮꦫꦶ 1927꧈​ ꦠꦲꦸꦤ꧀ II.


꧋ꦏꦗꦮꦺꦤ꧀꧈


ꦏꦮꦼꦢꦭ꧀ꦭꦏꦼꦤ꧀ꦱꦧꦼꦤ꧀ꦢꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦏꦼꦩꦶꦱ꧀


꧋ꦉꦒꦶꦤꦶꦁꦱꦼꦫꦠ꧀ꦏꦧꦂꦥꦸꦤꦶꦏꦲꦶꦁꦢꦊꦩ꧀꧇
ꦠꦶꦒꦁꦮꦸꦭꦤ꧀ . . . . . . . . . f. 150
ꦧꦪꦂꦫꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦱꦸꦮꦸꦤ꧀ꦫꦸꦩꦶꦪꦶꦤ꧀
​ꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦏꦺꦔꦶꦁꦭꦁꦒꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦏꦶꦫꦁꦱꦏꦶꦁ 3 ꦮꦸꦭꦤ꧀꧈
꧋ꦗꦸꦫꦸꦔꦫꦁ​ ― ꦄꦢ꧀ꦩꦶꦤꦶꦱ꧀ꦠꦿꦱꦶ
ꦧꦭꦺꦥꦸꦱ꧀ꦠꦏ꧈​
ꦲꦶꦁꦱꦮꦶꦁꦏꦶꦔꦶꦁꦏꦤ꧀ꦠꦺꦴꦂꦥꦭꦶꦱ꧀꧈​
ꦠꦶꦭ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦤꦺꦴꦩꦼꦂ 2791 ― ꦮꦺꦭ꧀ꦠꦼꦥꦿꦺꦝꦼꦤ꧀꧈


꧋ꦄꦕꦶꦃ꧉

꧋ꦔꦶꦁꦒꦶꦭ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏꦒꦩ꧀ꦧꦫꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦠꦸꦁꦒꦶꦭꦶꦁꦥꦼꦏꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦄꦕꦶꦃ꧉

Ôngka 6, 7 Ruwah Taun Wawu 1857, 10 Pèbruari 1927, Taun II.

Kajawèn[besut]

Kawêdalakên sabên dintên Kêmis

Rêgining sêrat kabar punika ing dalêm tigang wulan ... f 1.50, bayaranipun kasuwun rumiyin, botên kenging langganan kirang saking 3 wulan.

Juru ngarang - administrasi Bale Pustaka, ing sawingkinging kantor palis, tilpun nomêr 2791 - Wèltêprèdhên.

Acih

[Grafik]

Nginggil punika gambaripun satunggiling pêkên ing Acih.[ 82 ]


꧋ꦥꦢꦸꦏꦠꦸꦮꦤ꧀ Prof. Dr. C. SNOUCK HURGRONJE꧉


꧋ꦥꦫꦩꦲꦺꦴꦱ꧀ꦠꦩ꧀ꦠꦸꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦩꦶꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦏꦏꦶꦭꦥ꧀ꦥꦤ꧀ ꦱꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦥꦢꦸꦏꦠꦸꦮꦤ꧀ Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje ꦥꦸꦤꦶꦏ꧈ ​ꦲꦶꦁꦒꦶꦃꦥꦸꦤꦶꦏꦱꦠꦸꦁꦒꦶꦭ꧀ꦭꦶꦁꦥꦸꦗꦺꦴꦁꦒꦲꦒꦼꦁꦲꦶꦁꦤꦒꦫꦶꦮꦭꦤ꧀ꦢꦶ꧈ ​ꦲꦶꦁꦏꦁꦩꦶꦱꦸꦮꦸꦂꦲꦱ꧀ꦩꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦶꦁꦱꦲꦶꦤ꧀ꦢꦼꦁꦔꦶꦁꦧꦮꦤ꧉ ​ꦱꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦮꦠꦮꦶꦱ꧀ꦠꦲꦸꦤ꧀ꦔꦱ꧀ꦠꦄꦢ꧀ꦥꦶꦱꦸꦂ Inl. Zaken ꦲꦶꦁꦠꦤꦃꦲꦶꦤ꧀ꦢꦶꦪꦔꦿꦶꦏꦶ꧈​ ꦮꦱꦤꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦭꦗꦼꦁꦏꦠꦼꦠꦼꦥꦏꦼꦤ꧀ꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ꦒꦸꦫꦸꦲꦒꦼꦁꦲꦶꦁꦥꦩꦸꦭꦔꦤ꧀ꦫꦸꦲꦸꦂꦲꦶꦁꦭꦺꦲꦶꦝꦼꦤ꧀꧉​ꦱꦩꦁꦏꦺꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦏꦊꦉꦱ꧀ꦪꦸꦱ꧀ꦮ꧇꧗꧐꧇​ꦠꦻꦴꦤ꧀꧈​ꦱꦲꦭꦗꦼꦁꦱꦺꦭꦺꦃꦥꦏꦂꦪꦤ꧀꧉​ꦆꦁꦱꦫꦺꦃꦤꦶꦁꦥꦢꦸꦏꦠꦸꦮꦤ꧀ Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje ꦲꦸꦂꦒꦚ꧀ꦗꦺꦮꦻꦴ꧈​ꦏꦛꦃꦱꦔꦼꦠ꧀ꦊꦭꦧꦼꦠꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦸꦩꦿꦥ꧀ꦧꦁꦱꦆꦤ꧀ꦢꦶꦪꦔꦿꦶꦏꦶ꧈​ꦱꦪꦩꦭꦶꦃꦠꦸꦩꦿꦥ꧀ꦒꦺꦴꦭꦺꦴꦔꦤ꧀ꦆꦱ꧀ꦭꦩ꧀꧈​ꦲꦩꦶꦭꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ꦮꦗꦶꦧꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦸꦮꦶꦤ꧀ꦥꦤ꧀ꦠꦼꦱ꧀ꦱꦔꦼꦠ꧀ꦏꦗꦮꦺꦤ꧀ꦲꦔꦤ꧀ꦝꦫꦏꦼꦤ꧀ꦱꦮꦠꦮꦶꦱ꧀ꦩꦼꦁꦒꦃꦊꦭꦩ꧀ꦥꦲꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦁꦩꦶꦤꦸꦭꦾꦮꦻꦴ꧉​ꦱꦪꦼꦏ꧀ꦠꦺꦴꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦔꦺꦭ꧀ꦱꦔꦼꦠ꧀ꦲꦔꦤ꧀ꦝꦫꦏꦼꦤ꧀ꦊꦭꦩ꧀ꦥꦲꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦢꦸꦏꦠꦸꦮꦤ꧀ Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje ꦲꦸꦂꦒꦚ꧀ꦗꦺꦲꦶꦁꦏꦁꦠꦤ꧀ꦥꦲꦚꦫꦶꦪꦺꦴꦱꦏꦼꦤ꧀ꦥꦢꦩꦼꦭꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧉​ꦆꦁꦔꦿꦶꦏꦶꦏꦺꦔꦶꦁꦏꦕꦫꦶꦪꦺꦴꦱꦏꦼꦤ꧀꧈​ꦧꦶꦭꦶꦃꦥꦢꦩꦼꦭꦤ꧀ꦲꦶꦁꦒꦶꦃꦊꦭꦩ꧀ꦥꦲꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​ꦊꦭꦩ꧀ꦥꦲꦤ꧀ꦲꦶꦁꦒꦶꦃꦥꦢꦩꦼꦭꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧉​ꦩꦶꦭꦲꦶꦁꦒꦶꦃꦲꦮꦶꦱ꧀ꦠꦶꦪꦁꦥꦶꦤ꧀ꦠꦼꦂꦠꦸꦂꦮꦼꦏꦼꦭ꧀ꦲꦶꦁꦢꦩꦼꦭ꧀ꦏꦢꦺꦴꦱ꧀ꦢꦺꦤꦺꦥꦢꦸꦏꦠꦸꦮꦤ꧀ Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje ꦥꦸꦤꦶꦏ꧉​

꧋ꦩꦼꦁꦒꦃꦠꦼꦧꦤꦶꦁꦥꦢꦩꦼꦭꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦫꦶꦫꦤꦶꦏꦤ꧀ꦛꦶꦭꦸꦩꦶꦤ꧀ꦠꦸꦤꦶꦁꦥꦁꦒꦒꦱ꧀ꦲꦶꦁꦱꦊꦧꦼꦠꦶꦁꦱꦤꦸꦧꦫꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦸꦮꦤ꧀ Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje ꦥꦸꦤꦶꦏꦱꦪꦼꦏ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦤꦩꦲꦭꦶꦠ꧀꧉​ꦠꦸꦩꦿꦥ꧀ꦥꦔꦸꦢꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦮꦂꦤꦶꦤꦶꦁꦏꦮꦿꦸꦃꦮꦺꦠꦤꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦱꦪꦢꦔꦸꦱꦪꦏꦼꦕꦸꦏꦸꦥ꧀ꦠꦸꦮꦶꦤ꧀ꦲꦚꦼꦏꦥꦶ꧈​ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦱꦥꦺꦫꦔꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦥꦿꦱꦱꦠ꧀ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦊꦩ꧀ꦥꦫꦏꦏꦼꦤ꧀꧈​ꦲꦶꦁꦒꦶꦃꦥꦸꦤꦶꦏꦲꦶꦁꦧꦧ꧀ꦏꦮꦿꦸꦃꦲꦶꦁꦏꦁꦒꦼꦒꦪꦸꦠꦤ꧀ꦏꦭꦶꦲꦤ꧀ꦲꦒꦩꦶꦆꦱ꧀ꦭꦩ꧀꧈​ꦤꦔꦶꦁꦩꦼꦁꦒꦲꦶꦁꦥꦼꦥꦛꦺꦴꦏꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦥꦽꦭꦸ​ꦥꦽꦭꦸꦠꦸꦩꦿꦥ꧀ꦒꦼꦱꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦼꦠꦶꦪꦁꦲꦶꦁꦏꦁꦱꦩꦶꦔꦿꦱꦸꦏ꧀ꦝꦠꦼꦁꦲꦒꦩꦶꦮꦻꦴ꧈​ꦥꦸꦤꦶꦏꦲꦶꦁꦏꦁꦏꦻꦴꦢꦶꦏꦤ꧀ꦛꦶꦠꦸꦩꦼꦩꦼꦤ꧀ꦢꦺꦤꦶꦁꦥꦢꦸꦏꦠꦸꦮꦤ꧀ Snouck꧉​ꦆꦁꦏꦁꦩꦏꦠꦼꦤ꧀ꦮꦻꦴꦤꦩꦢꦺꦢꦺꦥꦢꦩꦼꦭꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦒꦩ꧀ꦥꦶꦭ꧀꧈​ꦲꦩꦂꦒꦶꦱꦒꦼꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦊꦏ꧀ꦱꦤꦤ꧀ꦱꦢꦪꦏꦼꦢꦃꦏꦤ꧀ꦛꦶꦠꦶꦤ꧀ꦢꦏ꧀ꦠꦸꦩꦼꦩꦼꦤ꧀꧈​ꦲꦶꦁꦏꦁꦏꦥꦶꦱꦤ꧀ꦏꦼꦢꦃꦱꦒꦼꦢ꧀ꦝꦠꦼꦁꦧꦱꦄꦫꦧ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦱꦪꦼꦏ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀꧈​ꦥꦔꦽꦠꦺꦴꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ [ 83 ]


ꦝꦠꦼꦁꦱꦼꦱꦼꦫꦠꦤ꧀ꦄꦫꦧ꧀ꦏꦺꦢꦃꦲꦶꦁꦏꦁꦩꦚ꧀ꦗꦶꦁ꧈​ꦕꦼꦏꦏꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦼꦢꦃꦱꦒꦼꦢ꧀ꦩꦲꦺꦴꦱ꧀ꦱꦲꦩꦔꦽꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦲꦺꦱ꧀ꦠꦸꦝꦠꦼꦁꦱꦢꦪꦱꦼꦫꦠ꧀​ꦱꦼꦫꦠ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ꦮꦼꦮꦲꦺꦴꦱꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦧꦁꦱꦄꦫꦧ꧀꧉​ꦏꦗꦮꦶꦥꦸꦤꦶꦏꦥꦔꦽꦠꦺꦴꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ꦝꦠꦼꦁꦲꦒꦩꦶꦆꦱ꧀ꦭꦩ꧀ꦲꦸꦒꦶꦏꦺꦢꦃꦱꦩ꧀ꦥꦸꦂꦤ꧈​ꦲꦤꦔꦶꦁꦠꦸꦩꦿꦥ꧀ꦱꦠꦸꦁꦒꦶꦭꦶꦁꦧꦁꦱꦮꦭꦤ꧀ꦢꦶꦲꦶꦁꦏꦁꦲꦚꦶꦤꦻꦴꦲꦒꦩꦶꦆꦱ꧀ꦭꦩ꧀꧈​ꦲꦶꦁꦏꦁꦥꦽꦭꦸꦥꦶꦪꦩ꧀ꦧꦏ꧀ꦏꦼꦢꦃꦲꦩꦶꦒꦠꦺꦴꦱꦏꦼꦤ꧀꧈​ꦏꦢꦺꦴꦱ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦢꦶꦕꦫ​ꦕꦫꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦼꦠꦶꦪꦁꦲꦶꦁꦏꦁꦱꦩꦶꦔꦿꦱꦸꦏ꧀ꦲꦒꦩꦶꦆꦱ꧀ꦭꦩ꧀ꦲꦶꦁꦆꦤ꧀ꦢꦶꦪꦤꦺꦢꦼꦂꦭꦤ꧀ꦔꦿꦶꦏꦶ꧈​ꦠꦸꦮꦶꦤ꧀ꦏꦢꦺꦴꦱ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦢꦶꦲꦁꦒꦺꦤꦺꦤꦶꦤ꧀ꦢꦏꦏꦼꦤ꧀ꦲꦒꦩꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧉​ꦩꦸꦫꦶꦃꦱꦒꦼꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦸꦩꦼꦉꦥ꧀ꦲꦶꦁꦧꦧ꧀ꦩꦏꦠꦼꦤ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏꦏꦼꦢꦃꦚꦺꦴꦥ꧀ꦭꦺꦴꦏ꧀ꦝꦠꦼꦁꦧꦱꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦼꦠꦶꦪꦁꦆꦤ꧀ꦢꦶꦪꦮꦻꦴ꧉​

꧋ꦱꦪꦶꦢ꧀ꦄꦧ꧀ꦢꦸꦭ꧀ꦭꦃꦱꦮꦮꦶ꧈​ꦱꦺꦴꦧꦠꦶꦥꦸꦤ꧀꧉​ꦥꦢꦸꦏꦠꦸꦮꦤ꧀ Prof. Dr. Snouck Hurgronje.

꧋ꦱꦢꦪꦏꦮꦿꦸꦃꦲꦶꦁꦏꦁꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦏꦥꦿꦠꦺꦭꦏꦏꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦔꦶꦁꦒꦶꦭ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦥꦢꦸꦏꦠꦸꦮꦤ꧀ꦱ꧀ꦤꦺꦴꦲꦸꦕ꧀ꦏ꧀ꦲꦶꦁꦱꦊꦧꦼꦠꦶꦥꦸꦤ꧀ꦮꦠꦮꦶꦱ꧀ꦩꦁꦱꦏꦺꦩꦮꦺꦴꦤ꧀ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦱꦒꦼꦢ꧀ꦲꦚꦼꦏꦥꦶ꧉​ꦠꦤ꧀ꦝꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​ꦢꦺꦤꦺꦏꦭ [ 84 ]

ꦪꦸꦱ꧀ 25 ꦠꦻꦴꦤ꧀꧈​ꦥꦢꦸꦏꦠꦸꦮꦤ꧀ Snouck ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦲꦁꦱꦭ꧀ꦱꦱꦼꦧꦸꦠꦤ꧀ꦝꦺꦴꦏ꧀ꦠꦺꦴꦂ꧈​ꦗꦭꦫꦤ꧀ꦱꦏꦶꦁꦲꦁꦒꦺꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦔꦁꦒꦶꦠ꧀ꦱꦼꦫꦠ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦩꦶꦤꦁꦏꦥꦤ꧀ꦢꦢꦂ꧈​ꦲꦕꦶꦫꦶ:ꦥꦥꦶꦱ꧀ꦠꦤ꧀ꦲꦶꦁꦩꦼꦏꦃ꧉​ꦆꦁꦲꦁꦒꦶꦠꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦮꦻꦴ꧈​ꦥꦚ꧀ꦗꦼꦤꦼꦔꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦒꦼꦢ꧀ꦲꦚ꧀ꦗꦁꦏꦏꦤ꧀ꦛꦶꦕꦼꦛ꧈​ꦥꦸꦤꦥꦲꦶꦁꦠꦼꦩ꧀ꦧꦺꦥꦢꦩꦼꦭꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦕꦭꦺꦴꦤ꧀ꦧꦝꦺꦏꦠꦶꦤ꧀ꦢꦏꦏꦼꦤ꧀꧈​ꦗꦼꦂꦲꦁꦒꦶꦠꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏꦮꦮꦱꦤ꧀ꦧꦧꦢ꧀​ꦧꦧꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦗ꧀꧈​ꦲꦶꦁꦒꦶꦃꦥꦸꦤꦶꦏꦱꦠꦸꦁꦒꦶꦭꦶꦁꦫꦸꦏꦸꦤ꧀ꦆꦱ꧀ꦭꦩ꧀꧇꧕꧇​ꦥꦿꦏꦮꦶꦱ꧀꧉

꧋ꦱꦪꦼꦏ꧀ꦠꦺꦴꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦏꦱꦸꦩꦼꦉꦥꦤ꧀ꦢꦔꦸ꧈​ꦧꦶꦭꦶꦃꦲꦶꦁꦏꦁꦏꦮꦱ꧀ꦠꦤꦤ꧀ꦲꦗ꧀ꦮꦻꦴ꧈​ꦢꦺꦢꦺꦱꦠꦸꦁꦒꦶꦭꦶꦁꦥꦿꦤꦠꦤ꧀ꦆꦱ꧀ꦭꦩ꧀ꦭꦸꦒꦸ꧈​ꦲꦤꦔꦶꦁꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦱꦢꦺꦫꦺꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦒꦩꦶꦆꦱ꧀ꦭꦩ꧀ꦥꦗ​ꦥꦗꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀꧉​ꦆꦁꦲꦁꦒꦶꦠꦤ꧀ꦮꦻꦴ꧈​ꦠꦸꦮꦤ꧀ Snouck ꦲꦔꦤ꧀ꦝꦫꦏꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦫꦸꦩꦶꦪꦶꦤ꧀ꦥꦶꦪꦩ꧀ꦧꦏ꧀ꦧꦧ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦗ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦏꦤ꧀ꦛꦶꦲꦩꦼꦛꦶꦏ꧀ꦱꦏꦶꦁꦱꦼꦫꦠ꧀​ꦱꦼꦫꦠ꧀ꦄꦫꦧ꧀꧈​ꦭꦁꦏꦸꦁꦩꦭꦶꦃꦱꦏꦶꦁꦏꦺꦴꦫꦤ꧀ꦱꦲꦏꦶꦠꦧ꧀ꦲꦢꦶꦱ꧀꧉​

꧋ꦥꦸꦤꦥꦠꦱꦊꦉꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ꦩꦼꦁꦒꦃꦲꦶꦁꦏꦁꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦮꦱ꧀ꦠꦤꦶꦲꦗ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏ꧉​ꦱ꧀ꦮꦂꦒꦶ Prof. Dozij ꦏꦭꦫꦸꦩꦶꦪꦶꦤ꧀ꦚꦺꦴꦧꦶꦲꦤꦼꦫꦔꦏꦼꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦱꦠꦸꦁꦒꦶꦭꦶꦁꦱꦼꦫꦠꦤ꧀꧈​ꦧꦶꦭꦶꦃꦥꦿꦤꦠꦤ꧀ꦮꦻꦴꦏꦊꦧꦼꦠ꧀ꦱꦠꦸꦁꦒꦶꦭꦶꦁꦥꦿꦤꦠꦤ꧀ꦲꦶꦁꦲꦒꦩꦶꦆꦱꦿꦻꦭ꧀꧉​ꦥꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀​ꦥꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦥꦸꦗꦁꦒꦧꦁꦱꦄꦫꦧ꧀ꦱꦩꦶꦩꦔꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀꧈​ꦧꦶꦭꦶꦃꦱꦢꦪꦥꦁꦒꦺꦤꦤ꧀​ꦥꦁꦒꦺꦤꦤ꧀ꦱꦸꦕꦶꦲꦶꦁꦩꦼꦏꦃꦥꦸꦤꦶꦏꦱꦩꦶꦒꦼꦒꦪꦸꦠꦤ꧀ꦏꦭꦶꦲꦤ꧀ꦏꦔꦁꦤꦧꦶꦆꦧꦿꦲꦶꦩ꧀ (a.s.) ꦱꦲꦱꦢꦺꦫꦺꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦔꦁꦤꦧꦶꦫꦱꦸꦭ꧀ꦩꦶꦪꦺꦴꦱ꧀꧈​ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦏꦛꦃꦠꦼꦠꦶꦪꦁ꧈​ꦲꦶꦁꦏꦁꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦉꦤꦱꦔꦼꦠ꧀ꦝꦠꦼꦁꦠꦶꦤ꧀ꦢꦏꦶꦥꦸꦤ꧀ꦧꦁꦱꦄꦫꦧ꧀꧈​ꦲꦶꦁꦏꦁꦏꦭꦱꦩꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦏꦺꦔꦶꦁꦏꦮꦱ꧀ꦠꦤꦤ꧀ꦚꦼꦩ꧀ꦧꦃꦧꦿꦲꦭ꧈​ꦱꦂꦠꦭꦗꦼꦁꦔꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤꦏꦼꦤ꧀ꦲꦒꦩꦶꦲꦺꦁꦒꦭ꧀꧈​ꦩꦶꦭ꧀ꦭꦃꦆꦧꦿꦲꦶꦩ꧀꧈​ꦲꦶꦁꦒꦶꦃꦥꦸꦤꦶꦏꦲꦒꦩꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦔꦁꦤꦧꦶꦆꦧꦿꦲꦶꦩ꧀꧉​

꧋ꦲꦤꦔꦶꦁꦲꦶꦁꦲꦁꦒꦶꦠꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦢꦸꦏꦠꦸꦮꦤ꧀ Snouck ꦏꦱꦼꦧꦸꦠ꧀ꦔꦶꦁꦒꦶꦭ꧀꧈​ꦲꦚꦫꦶꦪꦺꦴꦱꦏꦼꦤ꧀꧈​ꦧꦶꦭꦶꦃꦠꦸꦮꦸꦲꦶꦥꦸꦤ꧀ꦮꦮꦱꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦩꦏꦠꦼꦤ꧀ꦮꦻꦴ꧈​ꦏꦭꦠꦏ꧀ꦱꦶꦃꦱꦸꦒꦼꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦔꦁꦤꦧꦶꦩꦸꦲꦩ꧀ꦩꦢ꧀ a.s.꧉​ꦢꦺꦤꦺꦲꦒꦩꦶꦲꦶꦁꦏꦁꦏꦮꦼꦝꦫꦏꦼꦤ꧀ꦢꦺꦤꦶꦁꦏꦔꦁꦤꦧꦶꦩꦸꦲꦩ꧀ꦩꦢ꧀꧈​ꦥꦸꦤꦶꦏꦱꦗꦠꦺꦴꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦧꦺꦢꦏꦢꦺꦴꦱ꧀ꦲꦒꦩꦶꦲꦶꦁꦏꦁꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦏꦮꦼꦝꦫꦏꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦥꦫꦤꦧꦶꦲꦶꦁꦱꦢꦺꦫꦺꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦔꦁꦤꦧꦶꦩꦸꦲꦩ꧀ꦩꦢ꧀ꦮꦻꦴ꧉​ꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ꦲꦒꦩꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦔꦁꦤꦧꦶꦆꦧꦿꦲꦶꦩ꧀ꦮꦻꦴ꧈​ꦲꦶꦁꦏꦁꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ꦧꦧꦺꦴꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦢꦪꦲꦒꦩꦶ꧈​ꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ꦲꦸꦒꦶꦧꦧꦺꦴꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦒꦩꦶꦆꦱ꧀ꦭꦩ꧀꧉​

꧋ꦢꦺꦤꦺꦲꦁꦒꦺꦤꦺꦲꦁꦒꦶꦠꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦸꦮꦤ꧀ꦥꦿ꧉​ꦢꦿ꧉​ Snouck ꦩꦶꦱꦸꦮꦸꦂꦮꦻꦴ꧈​ꦗꦭꦫꦤ꧀ꦲꦁꦒꦺꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦤꦼꦫꦔꦏꦼꦤ꧀ꦧꦧ꧀ꦔꦶꦁꦒꦶꦭ꧀ꦮꦻꦴꦱꦏ꧀ꦭꦁꦏꦸꦁꦕꦼꦛ꧉​ꦄꦤꦔꦶꦁꦲꦁꦒꦺꦤꦺꦠꦸꦮꦤ꧀ Snouck ꦏꦒꦸꦔꦤ꧀ꦮꦮꦱꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦩꦏꦠꦼꦤ꧀ꦮꦻꦴ꧈​ꦤꦩꦸꦁꦩꦼꦛꦶꦏ꧀ꦱꦏꦶꦁꦧꦸꦏꦸ​ꦧꦸꦏꦸꦏꦺꦩꦮꦺꦴꦤ꧀꧉​ꦩꦸꦫꦶꦃꦱꦩ꧀ꦥꦸꦂꦤꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦝꦠꦼꦁꦲꦒꦩꦶꦆꦱ꧀ꦭꦩ꧀꧈​ꦠꦸꦮꦤ꧀ Snouck ꦭꦗꦼꦁꦢꦼꦢꦊꦩ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦥꦁꦒꦺꦤꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦠꦼꦠꦶꦪꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦩꦗꦼꦁꦝꦠꦼꦁꦲꦒꦩꦶꦆꦱ꧀ꦭꦩ꧀꧉​ꦆꦁꦏꦁꦥꦸꦤꦶꦏꦠꦸꦮꦤ꧀ Snouck ꦭꦗꦼꦁꦏꦒꦸꦔꦤ꧀ꦏꦤꦶꦪꦠꦤ꧀ꦱꦸꦩꦼꦢꦾꦢꦼꦢꦊꦩ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦩꦼꦏꦃ꧈​ꦲꦶꦁꦏꦁꦲꦶꦁꦔꦿꦶꦏꦸꦮꦻꦴꦱꦶꦤꦼꦧꦸꦠ꧀ꦠꦼꦊꦔꦶꦁꦥꦿꦗꦲꦒꦩꦶꦆꦱ꧀ꦭꦩ꧀꧉​ꦏꦢꦺꦴꦱ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦢꦶꦫꦏꦲꦺꦴꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦸꦩꦿꦥ꧀ꦧꦁꦱꦌꦫꦺꦴꦥꦃꦢꦼꦢꦸꦤꦸꦁꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦩꦼꦏꦃ꧈​ꦲꦶꦁꦔꦿꦶꦧꦸꦔꦿꦶꦏꦸ꧉​ꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦥꦼꦂꦭꦸꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦤ꧀ꦝꦫꦏꦼꦤ꧀꧈​ꦕꦼꦏꦥ꧀ꦏꦕꦫꦶꦪꦺꦴꦱꦏꦼꦤ꧀꧈​ꦧꦶꦭꦶꦃꦮꦺꦴꦲꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦶꦤꦁꦒꦶꦃꦱꦲꦺꦱꦔꦼꦠ꧀꧈​ꦏꦺꦴꦤ꧀ꦢꦸꦂꦲꦶꦁꦤꦒꦫꦶꦮꦭꦤ꧀ꦢꦶ꧈​ꦲꦶꦁꦠꦻꦴꦤ꧀꧇꧑꧘꧘꧘꧇​ꦭꦤ꧀꧇꧑꧘꧘꧙꧇​ꦭꦗꦼꦁꦲꦔꦁꦒꦶꦠ꧀ꦧꦸꦏꦸꦧꦧ꧀ꦏꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦤꦒꦫꦶꦩꦼꦏꦃꦩꦮꦶꦧꦱꦗꦼꦂꦩꦤ꧀꧈​ꦲꦶꦁꦏꦁꦲꦶꦱꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦩꦶꦒꦸꦤꦤꦶꦱꦔꦼꦠ꧀ꦠꦸꦩꦿꦥ꧀ꦠꦼꦠꦶꦪꦁꦲꦶꦁꦏꦁꦱꦸꦩꦼꦢꦾꦲꦁꦒꦼꦒꦸꦭꦁꦝꦠꦼꦁꦲꦒꦩꦶꦆꦱ꧀ꦭꦩ꧀꧉

(ꦧꦝꦺꦏꦱꦩ꧀ꦧꦼꦠꦤ꧀)

Paduka Tuwan Prof. Dr. C. SNOUCK HURGRONJE[besut]

Para maos tamtunipun sami botên kakilapan, sintên paduka Tuwan Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje punika, inggih punika satunggiling pujôngga agêng ing nagari Walandi, ingkang misuwur asmanipun ing saindênging bawana. Sasampunipun sawatawis taun ngasta adpisur Inl. Zaken ing tanah Indiya ngriki, wasananipun lajêng katêtêpakên dados guru agêng ing pamulangan ruhur ing Leidhên. Samangke sampun kalêrês yuswa 70 taun, saha lajêng sèlèh pakaryan. Ing sarèhning paduka Tuwan Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje wau, kathah sangêt lêlabêtanipun tumrap bôngsa Indiya ngriki, saya malih tumrap golongan Islam, amila sampun dados wajibipun tuwin pantês sangêt Kajawèn angandharakên sawatawis mênggah lêlampahanipun sang minulya wau.

Sayêktosipun angèl sangêt angandharakên lêlampahanipun paduka Tuwan Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje ingkang tanpa anyariyosakên padamêlanipun. Ing ngriki kenging kacariyosakên, bilih padamêlan inggih lêlampahanipun, lêlampahan inggih padamêlanipun. Mila inggih awis tiyang pintêr tur wêkêl ing damêl kadosdene paduka Tuwan Prof. Dr. Snouck punika.

[Grafik]

Mênggah têbaning padamêlan ingkang dipun sarirani kanthi lumintuning panggagas ing salêbêting sanubarinipun Tuwan Prof. Dr. Snouck punika sayêktos botên nama alit. Tumrap pangudinipun sawarnining kawruh wetanan ingkang saya dangu saya kêcukup tuwin anyêkapi, wontên saperangan ingkang prasasat dipun lêmparakakên, inggih punika ing bab kawruh ingkang gêgayutan kalihan agami Islam, nanging mênggahing pêpathokan ingkang prêlu-prêlu tumrap gêsangipun têtiyang ingkang sami ngrasuk dhatêng agami wau, punika ingkang kaudi kanthi tumêmên dening Paduka Tuwan Snouck. Ingkang makatên wau nama dede padamêlan ingkang gampil, amargi sagêdipun kalêksanan sadaya kêdah kanthi tindak tumêmên, ingkang kapisan kêdah sagêd dhatêng basa Arab ingkang sayêktos, pangrêtosipun dhatêng sêsêratan Arab kedah ingkang manjing, cêkakipun kêdah sagêd maos saha mangrêtos saèstu dhatêng sadaya sêrat-sêrat ingkang dados wêwaosanipun bôngsa Arab. Kajawi punika pangrêtosipun dhatêng agami Islam ugi kedah sampurna, ananging tumrap satunggiling bôngsa Walandi ingkang anyinau agami Islam, ingkang prêlu piyambak kêdah amigatosakên, kadospundi cara-caranipun têtiyang ingkang sami ngrasuk agami Islam ing Indiya Nèdêrlan ngriki, tuwin kadospundi anggène nindakakên agaminipun. Murih sagêdipun sumêrêp ing bab makatên punika kêdah nyoplok dhatêng basanipun têtiyang Indiya wau.

[Grafik]

Sayid Abdullah Sawawi, sobaktipun[1] Paduka Tuwan Prof. Dr. Snouck Hurgronje.

Sadaya kawruh ingkang sampun kapratelakakên ing nginggil punika, Paduka Tuwan Snouck ing salêbêtipun watawis môngsa kemawon sampun sagêd anyêkapi. Tôndha yêktinipun, dene kala yuswa 25 taun, Paduka Tuwan Snouck sampun angsal sasêbutan dhoktor, jalaran saking anggènipun nganggit sêrat ingkang minôngka pandadar, aciri: papistan ing Mêkah. Ing anggitanipun wau, panjênênganipun sagêd anjôngka kanthi cêtha, punapa ing têmbe padamêlan ingkang calon badhe katindakakên, jêr anggitanipun punika wawasan babad-babadipun haj, inggih punika satunggiling rukun Islam 5 prakawis.

Sayêktosipun sampun kasumêrêpan dangu, bilih ingkang kawastanan haj wau, dede satunggiling pranatan Islam lugu, ananging sampun wontên sadèrèngipun agami Islam paja-paja wontên. Ing anggitan wau, Tuwan Snouck angandharakên ingkang rumiyin piyambak bab wontênipun haj punika, kanthi amêthik saking sêrat-sêrat Arab, langkung malih saking Koran saha kitab Hadis.

Punapa ta salêrêsipun mênggah ingkang dipun wastani haj punika. Swargi Prof. Dozij kala rumiyin nyobi anêrangakên wontên ing satunggiling sêratan, bilih pranatan wau kalêbêt satunggiling pranatan ing agami Israil. Pintên-pintên pujôngga bôngsa Arab sami mangintên, bilih sadaya panggenan-panggenan suci ing Mêkah punika sami gêgayutan kalihan Kangjêng Nabi Ibrahim (a.s.) saha sadèrèngipun Kangjêng Nabi Rasul miyos, sampun kathah têtiyang, ingkang botên rêna sangêt dhatêng tindakipun bôngsa Arab, ingkang kala samantên kenging kawastanan nyêmbah brahala, sarta lajêng ngawontênakên agami enggal, millah Ibrahim, inggih punika agaminipun Kangjêng Nabi Ibrahim.

Ananging ing anggitanipun Paduka Tuwan Snouck kasêbut nginggil, anyariyosakên, bilih tuwuhipun wawasan ingkang makatên wau, kala taksih sugêngipun Kangjêng Nabi Muhammad (a.s.).[2] Dene agami ingkang kawêdharakên dening Kangjêng Nabi Muhammad, punika sajatosipun botên beda kados agami ingkang sampun kawêdharakên ing para nabi ing sadèrèngipun Kangjêng Nabi Muhammad wau. Dados agaminipun Kangjêng Nabi Ibrahim wau, ingkang dados babonipun sadaya agami, dados ugi babonipun agami Islam.

Dene anggène anggitanipun Tuwan Pr. Dr. Snouck misuwur wau, jalaran anggènipun anêrangakên bab nginggil wau saklangkung cêtha. Ananging anggène Tuwan Snouck kagungan wawasan ingkang makatên wau, namung mêthik saking buku-buku kemawon. Murih sampurnanipun dhatêng agami Islam, Tuwan Snouck lajêng dêdalêm wontên ing panggenan ingkang têtiyangipun majêng dhatêng agami Islam. Ingkang punika Tuwan Snouck lajêng kagungan kaniyatan sumêdya dêdalêm wontên ing Mêkah, ingkang ing ngriku wau sinêbut têlênging praja agami Islam. Kadospundi rakaosipun tumrap bôngsa Eropah dêdunung wontên ing Mêkah, ing ngribu[3] botên pêrlu dipun andharakên, cêkap kacariyosakên, bilih wohipun pinanggih sae sangêt, kondur ing nagari Walandi, ing taun 1888 lan 1889 lajêng anganggit buku bab kawontênanipun nagari Mêkah mawi basa Jêrman, ingkang isinipun migunani sangêt tumrap têtiyang ingkang sumêdya anggêgulang dhatêng agami Islam.

(Badhe kasambêtan)[ 85 ]


꧋ꦲꦩꦏꦺꦴꦥꦶ꧉​


꧋ꦩꦼꦁꦒꦃꦲꦶꦁꦏꦁꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ꦲꦩꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦺꦴꦥꦶꦥꦸꦤꦶꦏꦲꦶꦁꦒꦶꦃꦏꦛꦃꦱꦔꦼꦠ꧀ ​ꦫꦶꦫꦶꦁꦏꦼꦱ꧀ꦱꦤ꧀ꦤꦺꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦢꦺꦴꦱ꧀ꦲꦶꦁꦔꦤ꧀ꦝꦥ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏ:

ꦲ:ꦠꦸꦩꦏꦺꦴꦥꦶ꧈​ ꦮꦂꦤꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦶꦗꦼꦩ꧀ ​ꦥꦼꦛꦏ꧀ ​ꦲꦧꦿꦶꦠ꧀ꦠꦸꦮꦶꦤ꧀ꦕꦼꦩꦼꦁ꧈ ​ꦱꦒꦼꦢ꧀ꦲꦔꦿꦶꦱꦏ꧀​ꦔꦿꦶꦱꦏ꧀ꦏꦏꦼꦤ꧀ ​ꦲꦩꦂꦒꦶꦠꦸꦩꦤꦶꦁꦏꦺꦴꦥꦶꦮꦻꦴꦤꦼꦱꦼꦥ꧀ꦠꦺꦴꦪꦤꦶꦁꦏꦺꦴꦥꦶ꧉​ꦠꦸꦩ​ꦠꦸꦩꦮꦻꦴꦱꦒꦼꦢ꧀ꦔꦼꦢꦭꦏꦼꦤ꧀ꦱꦮꦂꦤꦶꦠꦺꦴꦪꦕꦸꦮꦺꦂ꧈​ꦫꦲꦺꦴꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ꦊꦒꦶ꧈​ꦏꦮꦱ꧀ꦠꦤꦤ꧀ꦧꦸꦤ꧀ꦩꦢꦸ꧈​ꦲꦶꦁꦏꦁꦭꦗꦼꦁꦱꦒꦼꦢ꧀ꦤꦸꦮꦸꦲꦏꦼꦤ꧀ꦗꦩꦸꦂꦕꦼꦩꦼꦁ꧈​ꦲꦶꦁꦒꦶꦃꦥꦸꦤꦶꦏꦲꦶꦁꦏꦁꦔꦿꦶꦱꦏꦏꦼꦤ꧀ꦒꦺꦴꦝꦺꦴꦔꦶꦥꦸꦤ꧀꧉​ꦏꦛꦃꦏꦺꦮꦤ꧀ꦱꦤꦺꦱ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ꦩꦼꦁꦱꦲꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦸꦩꦮꦻꦴ꧈​ꦏꦢꦺꦴꦱ꧀ꦠ:ꦧꦁꦱꦤꦶꦁꦊꦩ꧀ꦧꦶꦁ꧈​ꦠꦮꦺꦴꦤ꧀ꦝꦺꦤ꧀ꦝꦺꦁꦭꦤ꧀ꦱꦤꦺꦱ꧀​ꦱꦤꦺꦱꦶꦥꦸꦤ꧀꧉​ꦱꦫꦤꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦚꦶꦂꦤꦏꦏꦼꦤ꧀ꦲꦩꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦒꦺꦴꦝꦺꦴꦁꦠꦸꦮꦶꦤ꧀ꦮꦶꦠꦶꦁꦏꦺꦴꦥꦶꦏꦼꦢꦃꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦶꦫꦩꦶꦩꦮꦶ:ꦠꦺꦴꦪꦒꦩ꧀ꦥꦶꦁ꧈​ꦠꦺꦴꦪꦱꦠ꧈​ꦠꦺꦴꦪꦱꦧꦸꦤ꧀꧈​ꦲꦸꦠꦮꦶꦠꦺꦴꦪꦏꦮꦺꦴꦮꦺꦴꦫꦤ꧀ꦭꦶꦱꦃꦥꦠꦿ꧉​

ꦤ:ꦈꦊꦂꦲꦶꦁꦏꦁꦩꦁꦱꦒꦺꦴꦝꦺꦴꦔꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​ꦏꦢꦺꦴꦱ꧀ꦠ:ꦲꦸꦊꦂꦕꦺꦭꦺꦁꦠꦸꦮꦶꦤ꧀ꦲꦸꦊꦂꦱꦼꦫꦶꦠ꧀꧉​

ꦕ:ꦧꦁꦱꦤꦶꦁꦠꦶꦁꦒꦶ꧈​ꦥꦸꦤꦶꦏꦚꦼꦫꦺꦴꦠ꧀ꦠꦺꦴꦪꦤꦶꦁꦒꦺꦴꦝꦺꦴꦁ꧈​ꦲꦼꦥꦁꦲꦸꦠꦮꦶꦮꦺꦴꦲꦶꦥꦸꦤ꧀꧉​ꦠꦽꦏꦝꦁꦱꦒꦼꦢ꧀ꦔꦿꦶꦱꦏꦏꦼꦤ꧀ꦲꦸꦮꦶꦠ꧀ꦭꦤ꧀ꦲꦼꦥꦔꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​ꦱꦂꦠꦱꦒꦼꦢ꧀ꦲꦁꦒꦫꦶꦔꦏꦼꦤ꧀ꦮꦺꦴꦲꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦩꦺꦃꦱꦼꦥꦸꦃ꧌ꦩꦠꦼꦁ꧍​꧉​

ꦫ:ꦄꦩꦲꦶꦁꦏꦁꦔꦼꦭꦺꦁꦲꦶꦁꦲꦸꦮꦶꦠ꧀ꦲꦸꦠꦮꦶꦲꦶꦁꦲꦼꦥꦁ꧈​ꦏꦢꦺꦴꦱ꧀ꦠ:ꦤꦺꦴꦤꦺꦴꦭ꧀꧌ꦮꦸꦗꦸꦢ꧀ꦲꦸꦊꦂ꧍​ꦭꦤ꧀ꦲꦸꦫꦺꦠꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦺꦴꦭꦺꦁ​ꦲꦺꦴꦭꦺꦁ꧌ꦧꦁꦱꦤꦶꦁꦏꦸꦮꦔ꧀ꦮꦸꦁ꧍​꧉​

ꦏ:ꦈꦫꦺꦠ꧀꧌ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦸꦒ꧀​ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦸꦒ꧀꧍​ꦲꦶꦁꦒꦶꦃꦥꦸꦤꦶꦏꦲꦸꦫꦺꦠꦶꦥꦸꦤ꧀ꦧꦁꦱꦤꦶꦁꦲꦩ꧀ꦥꦭ꧀꧈​ꦲꦶꦁꦏꦁꦱꦸꦔꦸꦠꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦢꦺꦴꦱ꧀ꦒꦺꦴꦝꦺꦴꦔꦶꦁꦏꦺꦴꦥꦶ꧈​ꦥꦸꦤꦶꦏꦩꦁꦒꦺꦤ꧀ꦲꦶꦁꦱꦶꦠꦶ꧈​ꦱꦲꦤꦼꦝꦤꦶꦲꦺꦴꦪꦺꦴꦢꦶꦥꦸꦤ꧀꧉​

ꦢ:ꦕꦕꦶꦁꦲꦭꦶꦠ꧀​ꦲꦭꦶꦠ꧀ꦱꦔꦼꦠ꧀꧈​ꦲꦱꦿꦶꦁꦲꦔꦿꦶꦱꦏꦏꦼꦤ꧀ꦲꦺꦴꦪꦺꦴꦢ꧀꧉​ꦧꦶꦭꦶꦃꦲꦺꦴꦪꦺꦴꦢꦶꦁꦮꦶꦠ꧀ꦏꦺꦴꦥꦶꦮꦻꦴꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦫꦶꦱꦏ꧀ꦲꦶꦁꦕꦕꦶꦁꦏꦱꦼꦧꦸꦠ꧀ꦔꦶꦁꦒꦶꦭ꧀꧈​ꦥꦸꦤꦶꦏꦭꦗꦼꦁꦏꦠꦶꦔꦭ꧀ꦥꦠꦶꦁꦥ꧀ꦭꦼꦤ꧀ꦛꦶꦁ꧉​

ꦠ:ꦏꦺꦴꦥꦶꦲꦶꦁꦏꦁꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦶꦩ꧀ꦥꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦒꦸꦝꦁ꧈​ꦲꦱꦿꦶꦁꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦩꦁꦱꦢꦺꦤꦶꦁꦧꦁꦱꦤꦶꦁꦲꦩ꧀ꦥꦭ꧀ꦲꦭꦶꦠ꧀​ꦲꦭꦶꦠ꧀꧌ꦧꦸꦧꦸꦏ꧀꧍​ꦲꦶꦁꦒꦶꦃꦥꦸꦤꦶꦏꦲꦶꦁꦏꦁꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦮꦱ꧀ꦠꦤꦶꦢꦺꦤꦶꦁꦥꦫꦮꦭꦤ꧀ꦢꦶ:ꦏꦺꦴꦥ꦳꧀ꦥ꦳ꦶꦪꦺꦱ꧀ꦤꦸꦮꦶꦠ꧀ꦏꦺꦮ꦳ꦺꦂ꧉​ꦱꦫꦤꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦁꦒꦺꦤꦺꦲꦚꦶꦂꦤꦏꦏꦺꦤ꧀ꦧꦸꦧꦸꦏ꧀ꦮꦻꦴ꧈​ꦠꦤ꧀ꦝꦺꦴꦤ꧀ꦏꦺꦴꦥꦶꦲꦶꦁꦏꦁꦏꦱꦶꦩ꧀ꦥꦼꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦒꦸꦝꦁ꧈​ꦏꦼꦢꦃꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦸꦏꦸꦱꦶꦩꦮꦶꦏꦸꦏꦸꦱꦶꦁꦭꦶꦱꦃꦧꦺꦤ꧀ꦱꦶꦤ꧀꧌ꦧꦺꦤ꧀ꦗ꦳ꦶꦤꦺ꧍​ꦲꦸꦠꦮꦶꦩꦮꦶꦮꦭꦶꦫꦁ꧌ꦗ꦳꧀ꦮꦺꦮ꦳ꦺꦭ꧀ꦏꦺꦴꦲꦺꦴꦭ꧀ꦱ꧀ꦠꦺꦴꦥ꦳꧀꧍​꧉​

ꦗꦮꦶ꧉​


꧋ꦏꦥꦉꦔꦠꦸꦩꦸꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦩꦸꦤ꧀ꦝꦸꦠ꧀꧈​ꦤꦩꦸꦁꦏꦤ꧀ꦠꦸꦤ꧀ꦱꦏꦼꦝꦶꦏ꧀

꧋ꦒꦩ꧀ꦧꦂꦢꦊꦩ꧀ꦆꦁꦏꦁꦮꦶꦕꦏ꧀ꦱꦤꦒꦸꦥꦼꦂꦤꦸꦂꦗꦺꦤ꧀ꦢꦿꦭ꧀ Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff

꧋ꦢꦭꦚ꧀ꦕꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦤ꧀ꦢꦼꦭ꧀꧈​ꦒꦫꦥꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦢꦶ꧉​ꦉꦒꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦊꦩ꧀ꦧꦂꦤꦩꦸꦁ f 0.10, ꦤꦔꦶꦁꦱꦏꦼꦝꦶꦏ꧀​ꦱꦏꦼꦝꦶꦏꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦼꦢꦃꦩꦸꦤ꧀ꦝꦸꦠ꧀ 25 ꦊꦩ꧀ꦧꦂ꧉​

Ama Kopi[besut]

Mênggah ingkang dados amanipun kopi punika inggih kathah sangêt, rêringkêsanipun kados ing ngandhap punika:

ha: Tuma kopi, warninipun ijêm, pêthak, abrit tuwin cêmêng, sagêd angrisak-ngrisakakên, amargi tumaning kopi wau nêsêp toyaning kopi. Tuma-tuma wau sagêd ngêdalakên sawarni toya cuwèr, raosipun lêgi, kawastanan bun madu, ingkang lajêng sagêd nuwuhakên jamur cêmêng, inggih punika ingkang ngrisakakên godhongipun. Kathah kewan sanès ingkang dados mêngsahipun tuma wau, kados ta: bangsaning lêmbing, tawon dhèndhèng lan sanès-sanèsipun. Sarananipun anyirnakakên ama punika, godhong tuwin witing kopi kêdah dipun sirami mawi: toya gamping, toya sata, toya sabun, utawi toya kawoworan lisah patra.

na: Ulêr ingkang môngsa godhongipun, kados ta: ulêr cèlèng tuwin ulêr sêrit.

ca: Bangsaning tinggi, punika nyêrot toyaning godhong, êpang utawi wohipun. Trêkadhang sagêd ngrisakakên uwit lan êpangipun, sarta sagêd anggaringakên wohipun ingkang sampun mèh sêpuh (matêng).

ra: Ama ingkang ngêlèng ing uwit utawi ing êpang, kados ta: nonol (wujud ulêr) lan urètipun olèng-olèng (bangsaning kuwangwung).

ka: Urèt (êmbug-êmbug) inggih punika urètipun bangsaning ampal, ingkang sungutipun kados godhonging kopi, punika manggèn ing siti, saha nêdhani oyodipun.

da: Cacing alit-alit sangêt, asring angrisakakên oyod. Bilih oyoding wit kopi wau dipun risak ing cacing kasêbut nginggil, punika lajêng katingal pating plênthing.

ta: Kopi ingkang dipun simpên ing gudhang, asring dipun môngsa dening bangsaning ampal alit-alit (bubuk) inggih punika ingkang dipun wastani dening para Walandi: koffiesnuitkever. Sarananipun anggène anyirnakaken bubuk wau, tandhon kopi ingkang kasimpên wontên ing gudhang, kêdah dipun kukusi mawi kukusing lisah bènsin (benzine) utawi mawi walirang (zwevelkoolstof).

Jawi.[ 86 ]

꧋ꦯꦟꦠꦲꦶꦁꦡꦶꦪꦺꦴꦁꦏꦺꦴꦏ꧀ ꦱꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦭꦶꦁꦒꦂꦫꦏꦼꦤ꧀ꦱꦏꦶꦁꦏꦝꦠꦺꦴꦤ꧀ꦲꦶꦁꦥꦦꦏꦶꦁ꧈ ​ꦭꦗꦼꦁꦢꦢꦊꦩ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦡꦶꦤ꧀ꦱꦶꦤ꧀ ꦱꦶꦠꦶꦮꦼꦮꦼꦁꦏꦺꦴꦤ꧀ꦗꦼꦥꦁ꧉​ꦱꦿꦶꦤꦫꦺꦤ꧀ꦢꦿꦮꦻꦴꦱꦏꦸꦭꦮꦂꦒꦠꦼꦤ꧀ꦠꦽꦩ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦔꦿꦶꦏꦸ꧉​ꦒꦩ꧀ꦧꦂꦲꦶꦁꦔꦶꦁꦒꦶꦭ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦲꦶꦁꦏꦁꦠꦼꦔꦃꦒꦩ꧀ꦧꦫꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦿꦩꦺꦱ꧀ꦮꦫꦶꦤꦠ꧉​

꧋ꦧꦶꦱ꧀ꦏꦺꦴꦥ꧀ꦧꦁꦱꦠꦶꦪꦺꦴꦤ꧀ꦒ꧀ꦃꦮ꧀꧉​ꦄꦮꦶꦠ꧀ꦱꦏꦶꦁꦏꦥꦉꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦻꦴꦱ꧀꧈​ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦧꦁꦱꦠꦶꦪꦺꦴꦤ꧀ꦒ꧀ꦃꦮ꧀ꦤꦼꦤꦼꦩ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦏꦠꦼꦠꦼꦥꦏꦼꦤ꧀ꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ꦧꦶꦱ꧀ꦏꦺꦴꦥ꧀꧉​ꦏꦭꦠꦼꦠꦼꦥꦶꦥꦸꦤ꧀ꦮꦻꦴ꧈​ꦲꦶꦁꦫꦺꦴꦩꦼꦩꦮꦶꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤꦏꦼꦤ꧀ꦥꦲꦂꦒꦤ꧀꧉​ꦩꦼꦁꦒꦃꦧꦶꦱ꧀ꦏꦺꦴꦥ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦱꦠꦸꦁꦒꦭꦶꦁꦲꦸꦭꦸ​ꦲꦸꦭꦸꦤꦶꦁꦲꦒꦩꦶꦲꦶꦁꦏꦁꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦩꦁꦒꦺꦤ꧀ꦲꦶꦁꦠꦠꦫꦤ꧀ꦲꦶꦁꦒꦶꦭ꧀꧈​ꦠꦸꦩꦿꦥꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦶꦁꦠꦤꦃꦗꦮꦶꦤꦩꦸꦁꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦱꦠꦸꦁꦒꦭ꧀꧈​ꦩꦁꦒꦺꦤ꧀ꦲꦶꦁꦧꦠꦮꦶ꧉​ꦥꦫꦧꦶꦱ꧀ꦏꦺꦴꦥ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦒꦩ꧀ꦧꦫꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦮꦿꦠ꧀ꦲꦶꦁꦔꦶꦁꦒꦶꦭ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦲꦶꦁꦏꦁꦱꦏꦮꦤ꧀ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦤꦠꦺꦝꦠꦼꦁꦲꦶꦁꦤꦒꦫꦶꦮꦭꦤ꧀ꦢꦶ꧈​ꦤꦭꦶꦏꦝꦠꦼꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦶꦁꦔꦿꦶꦏ꧈​ꦱꦩꦶꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦥꦒ꧀ꦲꦶꦁꦥꦫꦥꦔꦒꦼꦔꦶꦁꦲꦒꦩꦶꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦱꦼꦠꦠ꧀ꦱꦶꦪꦸꦤ꧀ꦫꦺꦴꦱꦼꦤ꧀ꦝꦭ꧀꧉​

Kaparênga tumuntên mundhut, namung kantun sakêdhik

Gambar Dalêm Ingkang Wicaksana Gupêrnur Jendral Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff

Dalancangipun kandêl, garapanipun adi. Rêginipun salêmbar namung f 0.10, nanging sakêdhik-sakêdhikipun kêdah mundhut 25 lêmbar.

[Grafik]

Sang nata ing Tiongkok sasampunipun kalinggarakên saking kadhaton ing Pèking, lajêng dêdalêm wontên ing Tinsin siti wêwêngkon Jêpang. Sri Narendra wau sakulawarga têntrêm wontên ing ngriku. Gambar ing nginggil punika, ingkang têngah gambaripun pramèswari nata.

[Grafik]

Biskop bôngsa Tiyonghwa. Awit saking kaparêngipun paus, wontên bôngsa Tionghwa nênêm ingkang katêtêpakên dados biskop. Kala têtêpipun wau, ing Romê mawi dipun wontênakên pahargyan. Mênggah biskop punika, satunggaling ulu-uluning agami ingkang sampun manggèn ing tataran inggil, tumrapipun ing tanah Jawi namung wontên satunggal, manggèn ing Batawi. Para biskop ingkang gambaripun kawrat ing nginggil punika, ingkang sakawan sampun nate dhatêng ing nagari Walandi, nalika dhatêngipun ing ngrika, sami dipun papag ing para pangagênging agami wontên ing sêtatsiun Rosêndhal.Wangsul Dhatêng Basanipun Cina.[besut]

Sêrat kalawarti De Chineesche Revue ingkang mêntas mêdal enggal-enggalan punika, ngêwrat karangan bab nginggil. Kajawèn mêthik sawatawis bok manawi wontên gunanipun tumrap bôngsa kita Jawi. Mênggah isining karangan punika kintên-kintên kados ing ngandhap punika:

Perangan agêng bôngsa Cina ingkang kalairakên wontên ing tanah Indiya ngriki punika, manawi rêrêmbagan sami mawi basa Malayu utawi basa pribumi, dene ingkang sami pikantuk pangajaran, mawi basa Walandi utawi Inggris. Kala rumiyin bôngsa Walandi pranakan ugi makatên, basanipun manawi botên basa Malayu inggih basa Portêgis, ngantos dumugi kintên-kintên ing taun 1900, kala samantên namung wontên 41,5% saking cacahipun lare pranakan Walandi ingkang sagêd rêrêmbagan cara Walandi, ananging samangke mèh sabên Walandi pranakan sagêd rêrêmbagan cara Walandi kanthi tètès.

Sasampunipun lajêng angandharakên basanipun pintên-pintên bôngsa ingkang sakawit anggêgulang dhatêng basa mônca, ing wusananipun lajêng wangsul dhatêng basanipun piyambak, kados ta: bôngsa Flam, ing sakawit namung angudi dhatêng basa Prasman, wusana lajêng wangsul nyinau basanipun piyambak, inggih punika basa Flam. Makatên ugi bôngsa Fin, para sagêd basa ingkang kangge rêrêmbagan basa Swid, dangu-dangu lajêng wangsul dhatêng basanipun piyambak.

Nitik tuladha ing nginggil punika, kados tumrap bôngsa Cina ing ngriki, botên patos ngrêkaos, upami badhea anglantih dhatêng basanipun piyambak, punapa malih manawi ngèngêti, bilih kathah sangêt bôngsa Cina ingkang dêdunung wontên ngriki, rêrêmbaganipun sabên dintên taksih mawi têmbungipun piyambak, dados ing ngriki cêtha sangêt, bilih basa Cina punika satunggiling basa mônca ingkang taksih kangge sangêt, tôndha-yêktinipun, ing Batawi kemawon wontên sêrat kabar 4 iji, mawi basa Cina. Dados manawi bôngsa Cina ngriki niyatipun sayêktos badhe anglantih dhatêng basanipun piyambak, punika sampun tamtu sagêd badhe kalampahan ing sêdyanipun. Ingatasipun para Walandi pranakan ing salêbêtipun 25 taun sagêd rêrêmbagan cara Walandi malih, rak inggih mokal, upami bôngsa Cina ing têmbe botên sagêd wicantên mawi basanipun piyambak. Ingkang punika kêdah enggal dipun wiwiti sabên dintênipun rêrêmbagan mawi basa Cina.

Sawênèh wontên ingkang anêrangakên, bilih tumrap bôngsa Cina ing ngriki, sajatosipun basa Cina punika botên patos prêlu, salajêngipun nuntên anyêbutakên bôngsa Switsêr, ingkang sagêd mawarni-warni basa, kados ta: Prasman, Jêrman, lan sanès-sanèsipun, ewa samantên taksih tansah angèngêti dhatêng kabangsanipun, ingkang makatên wau inggih wontên lêrêsipun, ananging klèntunipun, dene sawênèhing tiyang wau, botên angèngêti, bilih gêsanging bôngsa Cina ing saantawisipun bôngsa Indiya warni-warni punika, botên kenging kasamèkakên kalihan gêsanging tiyang Switsêr bôngsa Jêrman, Prasman lan Itali. Jalarran saking sabab warni-warni bôngsa Switsêr punika, kêpêksa kêdah mangrêtos dhatêng basa têtiga kasêbut nginggil, beda kalihan bôngsa Cina, punika namung sagêd kayoman ing bandera satunggal saha namung anggadhahi basa satunggal inggih punika basa Cina Mandarin.

Kajawi punika, anggènipun bôngsa Switsêr sagêd wicantênan basa têtiga wau, botên sanès jalaran bôngsa Switsêr punika botên anggadhahi basa piyambak, beda kalihan bôngsa Cina, punika gadhah basa piyambak, dados manawi wontên tiyang ngakên bôngsa Cina, ing môngka botên mangêrtos dhatêng basa Cina, punika inggih kalêbêt anèh.

Punapa bôngsa Cina ingkang kathahipun kirang langkung 400 yuta, kêdah angêmong dhatêng bôngsa Cina ing Indiya, ingkang namung sakêdhik cacahipun ananging angêmohi anyinau basanipun piyambak, lho, ingkang makatên punika rak inggih botên mèmpêr. Amila bôngsa Cina ing Indiya ngriki kapurih milih salah satunggal: punapa badhe lêstantun anggènipun dados Cina, punapa badhe ical kabangsanipun saha anyêmplung dhatêng gêgolonganing tiyang pribumi ing Indiya ngriki. Dene manawi kêpengin lêstantun kasêbut Cina, kêdah ugi anyinau basanipun kadosdene punapa mêsthinipun.

Manawi dipun wawas saking andhap-inggiling sêsêrêpanipun tumrap kamanungsan sarta nagari lan sasaminipun, basa Cina punika tumrap tiyang-tiyang Cina pranakan ing Indiya agêng sangêt dayanipun, makatên ugi jalaran kamajênganing pabrik-pabrik ing nagari Cina, dados inggih kamajênganipun dêdagangan, awit kalih-kalih punika sami gêgandhengan, lan ugi gêgayutaning padaganganipun tanah Cina lan Indiya, ugi atêgês ajining basa Cina badhe mindhak.

Sasampunipun lajêng angandharakên sabab-sababipun dening bôngsa Cina ing ngriki sami langkung kulina dhatêng basa Malayu utawi basa pribumi tinimbang basanipun piyambak, punika botên liya namung ngarah gampilipun.

Namung samantên ingkang pantês kapêthik ing Kajawèn ngriki. Tumrap panggalihipun para maos, namung kasumanggakakên, Kajawèn botên sagêd damêl wawasan punapa-punapa, awit angèngêti: wong Jawa goning sêmu.


[ 89 ]
꧋ꦭꦭꦩ꧀ꦥꦃ​ꦲꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ ꦄꦧꦸꦤꦮꦱ꧀꧈​

꧋ꦠꦶꦪꦁ​ꦩ꧀ꦭꦫꦠ꧀ꦏꦭꦶꦪꦤ꧀​ꦧ꧀ꦭꦸꦩ꧀ꦧꦁ​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦲꦱꦽꦥ꧀ꦠꦺꦴꦪꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​
꧋ꦱꦩ꧀ꦧꦼꦠ꧀ꦠꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦗꦮꦺꦤ꧀ ꦎꦁ​ꦏ 5​꧈​

꧋ꦏꦕꦫꦶꦪꦺꦴꦱ꧀ꦲꦶꦁ​ꦢꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦱꦼꦤꦺꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦏꦠꦩ꧀ꦠꦺꦴꦏ꧀ꦏꦏꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦄꦧꦸꦤꦮꦱ꧀꧈​ꦲꦺꦚ꧀ꦗꦶꦁ​​ꦲꦺꦚ꧀ꦗꦶꦁ​ꦗꦩ꧀꧇꧗꧇​ꦱꦁ​ꦥꦿꦧꦸꦲꦫꦸꦤ꧀ꦄꦭ꧀ꦫꦱꦶꦢ꧀ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦗꦼꦁ​ꦏꦂ​ꦱꦏꦶꦁ​ꦏꦫꦠꦺꦴꦤ꧀ꦧꦝꦺꦠꦼꦝꦏ꧀ꦝꦠꦼꦁ​ꦒꦿꦶꦪꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦄꦧꦸꦤꦮꦱ꧀꧉​ꦏꦭꦱꦩꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦥꦫꦥꦁ​ꦔꦒꦼꦁ​ꦤꦒꦫꦶ꧈​ꦥꦁ​ꦔꦒꦼꦁ​ꦔꦶꦁ​ꦥꦔꦢꦶꦭ꧀ꦭꦤ꧀ꦱꦲꦥꦫꦱꦸꦢꦒꦂ​ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦱꦩꦶꦊꦁ​ꦒꦃ​ꦱꦠꦠꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦒꦿꦶꦪꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦄꦧꦸꦤꦮꦱ꧀꧉​ꦱꦉꦁ​ꦱꦁ​ꦥꦿꦧꦸꦫꦮꦸꦃ​꧈​ꦱꦢꦪꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦔꦿꦶꦏꦸꦱꦩꦶꦒꦶꦠꦲꦩꦼꦛꦸꦏ꧀ꦏꦏꦼꦤ꧀ ꦩꦏꦠꦼꦤ꧀ꦲꦸꦒꦶꦥꦸꦤ꧀ꦄꦨꦸꦤꦮꦱ꧀꧈ ​ꦱꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦁ​ꦦꦿꦧꦸꦏꦲꦠꦸꦂꦫꦤ꧀ꦭꦼꦁ​ꦒꦃ​꧈ ​ꦄꦨꦸꦤꦮꦱ꧀ꦭꦗꦼꦁ​ꦚꦸꦮꦸꦤ꧀ꦥꦩꦶꦠ꧀ꦩꦼꦢꦭ꧀ꦱꦏꦼꦝꦥ꧀ ​ꦲꦩ꧀ꦧꦼꦏ꧀ꦠꦏꦿꦶꦪꦸꦏ꧀ꦲꦒꦼꦁ​꧈​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦤꦸꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦏꦒꦤ꧀ꦠꦸꦁ​ꦔꦏꦼꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦥꦔꦶꦁ​ꦮꦶꦠ꧀ꦲꦒꦼꦁ​꧈​ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦱꦔꦤ꧀ꦝꦥ꧀ꦥꦶꦁ​ꦮꦶꦠ꧀ꦮꦲꦸꦄꦧꦸꦤꦮꦱ꧀ꦭꦗꦼꦁ​ꦲꦢꦩꦼꦭ꧀ꦒꦿꦩ꧉​

꧋ꦏꦺꦴꦕꦥ꧀ꦥꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦱꦮꦠꦮꦶꦱ꧀ꦭꦩꦶꦱꦁ​ꦥꦿꦧꦸꦊꦁ​ꦒꦃ​ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦒꦿꦶꦪꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦄꦧꦸꦤꦮꦱ꧀꧈​ꦲꦺꦮꦢꦺꦤꦺꦢꦺꦫꦺꦁ​ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦱꦼꦒꦃ​ꦲꦤ꧀ꦥꦸꦤꦥ​ꦥꦸꦤꦥꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦏꦮꦼꦢꦭ꧀ꦭꦏꦼꦤ꧀꧈​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦥꦸꦤꦶꦏꦱꦁ​ꦥꦿꦧꦸꦭꦗꦼꦁ​ꦲꦤꦶꦩ꧀ꦧꦭꦶꦥꦸꦤ꧀ꦄꦧꦸꦤꦮꦱ꧀ꦱꦂ​ꦠꦏꦝꦮꦸꦃ​ꦲꦤ꧀ꦩꦏꦠꦼꦤ꧀:ꦲꦺ꧈​ꦄꦧꦸꦤꦮꦱ꧀꧈​ꦏꦥꦿꦶꦪꦺꦲꦁ​ꦒꦺꦴꦤ꧀ꦩꦸꦲꦺꦴꦭꦃ​​ꦲꦺꦴꦭꦃ​꧈​ꦲꦥꦢꦸꦫꦸꦁ​ꦩꦠꦼꦁ​꧉​ꦄꦠꦸꦂ​ꦫꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦄꦧꦸꦤꦮꦱ꧀:ꦝꦸꦃ​꧈​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ꧈​ꦩꦸꦒꦶꦏꦂ​ꦱꦲꦲꦔꦼꦤ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦶꦱꦏꦼꦝꦥ꧀꧉​

꧋ꦩꦶꦉꦁ​ꦲꦠꦸꦂ​ꦫꦶꦥꦸꦤ꧀ꦄꦧꦸꦤꦮꦱ꧀ꦩꦏꦠꦼꦤ꧀ꦮꦲꦸ꧈​ꦱꦁ​ꦥꦿꦧꦸꦭꦗꦼꦁ​ꦏꦺꦤ꧀ꦢꦼꦭ꧀ꦱꦲꦲꦔꦼꦤ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦶꦏꦤ꧀ꦛꦶꦥꦁ​ꦒꦭꦶꦃ​ꦱꦧꦂ​꧈​ꦲꦤꦁ​ꦔꦶꦁ​ꦔꦤ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦮꦚ꧀ꦕꦶꦧꦼꦝꦸꦒ꧀ꦱꦼꦒꦃ​ꦲꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦱꦃ​ꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦏꦮꦼꦢꦭ꧀​ꦮꦼꦢꦭ꧀ꦭꦏꦼꦤ꧀꧈​ꦲꦶꦁ​ꦩꦁ​ꦏꦏꦭꦱꦩꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦱꦁ​ꦥꦿꦧꦸꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦏꦫꦲꦺꦴꦱ꧀ꦭꦸꦮꦺ꧈​ꦲꦩꦶꦭꦄꦧꦸꦤꦮꦱ꧀ꦭꦗꦼꦁ​ꦲꦺꦁ​ꦒꦭ꧀ꦏꦝꦮꦸꦃ​ꦲꦤ꧀ꦤꦶꦩ꧀ꦧꦭ꧀ꦭꦶꦱꦲꦲꦤ꧀ꦢꦁ​ꦔꦸꦧꦧ꧀ꦮꦼꦢꦭ꧀ꦭꦶꦁ​ꦱꦼꦒꦃ​ꦲꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦧꦝꦺꦏꦲꦸꦚ꧀ꦗꦸꦏ꧀ꦏꦏꦼꦤ꧀ꦝꦠꦼꦁ​ꦱꦁ​ꦥꦿꦧꦸ꧉​ꦢꦺꦤꦺꦥꦸꦤ꧀ꦄꦧꦸꦤꦮꦱ꧀ꦠꦤ꧀ꦱꦃ​ꦲꦸꦩꦠꦸꦂ​꧈​ꦱꦸꦥꦢꦺꦴꦱ꧀ꦱꦁ​ꦥꦿꦧꦸꦏꦂ​ꦱꦲꦲꦔꦼꦤ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦶꦱꦮꦠꦮꦶꦱ꧀꧉​ꦱꦉꦁ​ꦥꦸꦤ꧀ꦄꦧꦸꦤꦮꦱ꧀ꦩꦼꦢꦭ꧀ꦝꦠꦼꦁ​ꦗꦮꦶꦩꦭꦶꦃ​꧈​ꦱꦁ​ꦥꦿꦧꦸꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦱꦫꦺꦴꦤ꧀ꦠꦭꦗꦼꦁ​ꦲꦸꦒꦶꦠꦶꦤ꧀ꦢꦏ꧀ꦝꦠꦼꦁ​ꦗꦮꦶ꧉​ꦱꦁ​ꦥꦿꦧꦸꦱꦏ꧀ꦭꦁ​ꦏꦸꦁ​ꦔꦸꦁ​ꦔꦸꦤ꧀ꦥꦁ​ꦒꦭꦶꦃ​ꦲꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦉꦁ​ꦲꦔꦸꦤ꧀ꦤꦶꦔꦤꦶ꧈​ꦧꦶꦭꦶꦃ​ꦄꦧꦸꦤꦮꦱ꧀ꦱꦮꦼꦒ꧀ꦲꦔꦸꦧꦸꦧ꧀ꦧꦶꦭꦠꦸꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦱꦔꦤ꧀ꦝꦥ꧀ꦥꦶꦁ​ꦮꦶꦠ꧀​ꦮꦶꦠ꧀ꦠꦤ꧀꧈​ꦢꦺꦤꦺꦏꦿꦶꦪꦸꦏ꧀ꦲꦒꦼꦁ​ꦒꦸꦩꦤ꧀ꦠꦸꦁ​ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦲꦼꦥꦁ​ꦔꦶꦁ​ꦒꦶꦭ꧀꧉​ꦱꦁ​ꦥꦿꦧꦸꦭꦗꦼꦁ​ꦲꦤ꧀ꦢꦔꦸ:ꦲꦺ꧈​ꦄꦧꦸꦤꦮꦱ꧀꧈​ꦭꦒꦶꦲꦥꦱꦶꦫ꧈​ꦢꦼꦊꦁ​ꦔꦤꦺꦠꦼꦏꦫꦺꦥꦺꦴꦠ꧀ꦩꦁ​ꦏꦺꦴꦤꦺꦴ꧉​ꦄꦧꦸꦤꦮꦱ꧀ꦲꦸꦩꦠꦸꦂ​ꦧꦶꦭꦶꦃ​ꦱꦮꦼꦒ꧀ꦲꦺꦴꦕꦭ꧀​ꦲꦺꦴꦕꦭ꧀꧉​ꦱꦁ​ꦥꦿꦧꦸꦱꦪꦭꦁ​ꦏꦸꦁ​ꦔꦸꦁ​ꦔꦸꦤ꧀ꦥꦁ​ꦒꦭꦶꦃ​ꦲꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦲꦭꦗꦼꦁ​ꦲꦩꦁ​ꦒꦭꦶꦃ​꧈​ꦧꦶꦭꦶꦃ​ꦄꦧꦸꦤꦮꦱ꧀ꦱꦩꦁ​ꦏꦺꦏꦺꦔꦶꦁ​ꦱꦼꦱꦏꦶꦠ꧀ꦲꦺꦔꦼꦠ꧀ꦠꦤ꧀꧉​ꦄꦩꦂ​ꦒꦶꦱꦤꦗꦤ꧀ꦲꦸꦫꦸꦧ꧀ꦧꦶꦁ​ꦭꦠꦸꦮꦲꦸꦱꦮꦶꦤ꧀ꦢꦸꦭꦩꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦠꦩ꧀ꦠꦸꦧꦫꦁ​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦏꦲꦺꦴꦭꦃ​ꦮꦲꦸꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦱꦒꦼꦢ꧀ꦩꦠꦼꦁ​꧈​ꦗꦭꦂ​ꦫꦤ꧀ꦱꦏꦶꦁ​ꦠꦼꦧꦶꦃ​ꦲꦶꦁ​ꦭꦠꦸꦱꦏꦶꦁ​ꦧꦫꦁ​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦧꦝꦺꦏꦲꦺꦴꦭꦃ​꧉​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦩꦏꦠꦼꦤ꧀ꦮꦲꦸꦱꦁ​ꦥꦿꦧꦸꦭꦗꦼꦁ​ꦲꦤ꧀ꦢꦔꦸꦝꦠꦼꦁ​ꦥꦸꦤ꧀ꦄꦧꦸꦤꦮꦱ꧀꧈​ꦢꦺꦤꦺꦒꦝꦃ​ꦥꦺꦴꦏꦭ꧀ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦏꦢꦺꦴꦱ꧀ꦩꦏꦠꦼꦤ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏ꧉​ꦄꦧꦸꦤꦮꦱ꧀ꦭꦗꦼꦁ​ꦲꦔꦠꦸꦂ​ꦫꦏꦼꦤ꧀ꦱꦢꦪꦊꦭꦩ꧀ꦥꦃ​ꦲꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦶꦪꦁ​ꦩꦶꦱ꧀ꦏꦶꦤ꧀ꦏꦭꦶꦃ​ꦲꦤ꧀ꦱꦸꦢꦒꦂ​ꦱꦸꦒꦶꦃ​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦲꦁ​ꦒꦝꦃ​ꦲꦶꦧ꧀ꦭꦸꦩ꧀ꦧꦁ​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦲꦱꦽꦥ꧀ꦠꦺꦴꦪꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧉​ꦱꦂ​ꦠꦲꦸꦒꦶꦏꦲꦠꦸꦂ​ꦫꦏꦼꦤ꧀ꦥꦿꦗꦔꦪꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦸꦢꦒꦂ​ꦧꦝꦺꦲꦚꦸꦏꦤꦶꦲꦂ​ꦠ꧇꧑꧐꧇​ꦫꦶꦁ​ꦒꦶꦠ꧀ꦝꦠꦼꦁ​ꦠꦶꦪꦁ​ꦱꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦤꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦠꦲꦤ꧀ꦏꦸꦁ​ꦏꦸꦩ꧀ꦱꦢꦭꦸꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦧ꧀ꦭꦸꦩ꧀ꦧꦁ​ꦔꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​ꦲꦤꦔꦶꦁ​ꦗꦔꦪꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦸꦢꦒꦂ​ꦮꦲꦸꦱꦤ꧀ꦢꦺ꧈​ꦲꦩꦂ​ꦒꦶꦲꦤꦏ꧀ꦏꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦶꦪꦁ​ꦩ꧀ꦭꦫꦠ꧀ꦮꦲꦸꦲꦢꦩꦼꦭ꧀ꦧꦼꦝꦶꦪꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦱꦕꦼꦭꦏ꧀ꦏꦶꦁ​ꦔꦿꦶꦏꦸ꧉​ꦱꦭꦗꦼꦁ​ꦔꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​ꦄꦧꦸꦤꦮꦱ꧀ꦲꦸꦩꦠꦸꦂ​ꦩꦏꦠꦼꦤ꧀:ꦝꦸꦃ​꧈​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ꧈​ꦩꦼꦁ​ꦒꦃ​ꦫꦸꦩꦲꦺꦴꦱ꧀ꦏꦮꦸꦭꦢꦪꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦧꦼꦝꦶꦪꦤꦶꦁ​ꦭꦫꦺꦠꦸꦩꦿꦥ꧀ꦠꦶꦪꦁ​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦏꦸꦁ​ꦏꦸꦩ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦧ꧀ꦭꦸꦩ꧀ꦧꦁ​ꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦏꦢꦺꦴꦱ꧀ꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦧꦺꦢꦏꦭꦶꦃ​ꦲꦤ꧀ꦭꦠꦸꦠꦸꦩꦿꦥ꧀ꦏꦿꦶꦪꦸꦏ꧀ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦏꦒꦤ꧀ꦠꦸꦁ​ꦲꦶꦁ​ꦥꦔꦶꦁ​ꦮꦶꦠ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ꦮꦗꦶꦧ꧀ꦧꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦸꦢꦒꦂ​ꦲꦩ꧀ꦧꦪꦂ​ꦥꦸꦤꦥꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦏꦗꦔꦏ꧀ꦏꦏꦼꦤ꧀꧉​ꦩꦶꦉꦁ​ꦲꦠꦸꦂ​ꦫꦶꦥꦸꦤ꧀ꦄꦧꦸꦤꦮꦱ꧀꧈​ꦱꦁ​ꦥꦿꦧꦸꦱꦏ꧀ꦭꦁ​ꦏꦸꦁ​ꦢꦸꦏꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​ꦱꦸꦢꦒꦂ​ꦮꦲꦸꦭꦗꦼꦁ​ꦏꦝꦮꦸꦃ​ꦲꦤ꧀ꦩꦠꦿꦥꦶꦥꦲꦸꦏꦸꦩꦤ꧀ꦱꦲꦲꦤꦼꦠꦼꦥ꧀ꦥꦶꦥꦸꦤꦥꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦏꦗꦔꦏ꧀ꦏꦏꦼꦤ꧀꧈​ꦲꦶꦁ​ꦒꦶꦃ​ꦥꦸꦤꦶꦏꦲꦩ꧀ꦧꦪꦂ​꧇꧑꧐꧇​ꦫꦶꦁ​ꦒꦶꦠ꧀ꦝꦠꦼꦁ​ꦠꦶꦪꦁ​ꦩ꧀ꦭꦫꦠ꧀ꦮꦲꦸ꧉​

Lêlampahanipun Abunawas[besut]

Tiyang mlarat kalihan blumbang ingkang asrêp toyanipun.

Sambêtipun Kajawèn ôngka 5.

Kacariyos ing dintên Sênèn ingkang sampun katamtokakên ing Abunawas, enjing-enjing jam 7 Sang Prabu Harun Al Rasid sampun jêngkar saking karaton badhe têdhak dhatêng griyanipun Abunawas. Kala samantên para pangagêng nagari, pangagênging pangadilan saha para sudagar sampun sami lênggah satata wontên ing griyanipun Abunawas. Sarêng sang prabu rawuh, sadaya ingkang wontên ing ngriku sami gita amêthukakên, makatên ugi pun Abunawas. Sasampunipun sang prabu kaaturan lênggah, Abunawas lajêng nyuwun pamit mêdal sakêdhap, ambêkta kriyuk agêng, ingkang nuntên kagantungakên wontên ing panging wit agêng, wontên ing sangandhaping wit wau Abunawas lajêng adamêl grama.

Kocapa sampun sawatawis lami sang prabu lênggah wontên ing griyanipun Abunawas, ewadene dèrèng wontên sêgahan punapa-punapa ingkang kawêdalakên, ingkang punika sang prabu lajêng animbali pun Abunawas sarta kadhawuhan makatên: He, Abunawas, kapriye anggonmu olah-olah, apa durung matêng. Aturipun pun Abunawas: Dhuh, gusti, mugi karsaa angêntosi sakêdhap.

Mirêng aturipun Abunawas makatên wau, sang prabu lajêng kèndêl saha angêntosi kanthi panggalih sabar, ananging ngantos wanci bêdhug sêgahanipun tansah botên kawêdal-wêdalakên, ing môngka kala samantên sang prabu sampun karaos luwe, amila Abunawas lajêng enggal kadhawuhan nimbali saha andangu bab wêdaling sêgahan ingkang badhe kaunjukakên dhatêng sang prabu. Dene pun Abunawas tansah umatur, supados sang prabu karsaa angêntosi sawatawis. Sarêng pun Abunawas mêdal dhatêng jawi malih, sang prabu botên saronta lajêng ugi tindak dhatêng jawi. Sang prabu saklangkung ngungun panggalihipun sarêng anguningani, bilih Abunawas sawêg angububi latu wontên ing sangandhaping wit-witan, dene kriyuk agêng gumantung wontên ing êpang nginggil. Sang prabu lajêng andangu: He, Abunawas, lagi apa sira, dêlêngane têka repot mangkono. Abunawas umatur bilih sawêg ocal-ocal. Sang prabu saya langkung ngungun panggalihipun saha lajêng amanggalih, bilih Abunawas samangke kenging sêsakit èngêtan. Amargi sanajan urubing latu wau sawindu laminipun, sampun tamtu barang ingkang kaolah wau botên sagêd matêng, jalaran saking têbihing latu saking barang ingkang badhe kaolah. Ingkang makatên wau sang prabu lajêng andangu dhatêng pun Abunawas, dene gadhah pokal ingkang kados makatên punika. Abunawas lajêng angaturakên sadaya lêlampahanipun tiyang miskin kalihan sudagar sugih ingkang anggadhahi blumbang ingkang asrêp toyanipun. Sarta ugi kaaturakên prajangjianipun sudagar badhe anyukani arta 10 ringgit dhatêng tiyang sintêna ingkang tahan kungkum sadalu wontên ing blumbangipun, ananging jangjianipun sudagar wau sande, amargi anakipun tiyang mlarat wau adamêl bêdhiyan wontên ing sacêlaking ngriku. Salajêngipun, Abunawas umatur makatên: Dhuh, gusti, mênggah rumaos kawula dayanipun bêdhiyaning lare tumrap tiyang ingkang kungkum wontên ing blumbang punika, kados botên beda kalihan latu tumrap kriyuk ingkang kagantung ing panging wit punika, dados sampun dados wajibipun sudagar ambayar punapa ingkang sampun kajangjèkakên. Mirêng aturipun Abunawas, sang prabu saklangkung dukanipun, sudagar wau lajêng kadhawuhan matrapi paukuman saha anêtêpi punapa ingkang sampun kajangjèkakên, inggih punika ambayar 10 ringgit dhatêng tiyang mlarat wau.[ 90 ]


꧋ꦥꦮꦂꦠꦺꦴꦱ꧀ꦮꦂꦤꦶ​ꦮꦂꦤꦶꦱꦏꦶꦁꦲꦶꦗꦱ꧀꧉​

꧋ꦔꦤ꧀ꦝꦥ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏꦥꦮꦂꦠꦺꦴꦱ꧀ꦮꦂꦤꦶ​ꦮꦂꦤꦶꦱꦏꦶꦁꦆꦗꦱ꧀ꦩꦼꦛꦶꦏ꧀ꦱꦏꦶꦁꦱꦼꦫꦠ꧀ꦏꦭꦮꦂꦠꦶꦆꦁꦒꦿꦶꦱ꧀:

꧋ꦗꦶꦪꦫꦃꦩꦶꦁꦒꦃꦏꦗꦶ꧉​ꦩꦁꦱꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦶꦪꦁꦩꦶꦁꦒꦃꦏꦗꦶꦲꦶꦁꦠꦻꦴꦤ꧀꧇꧑꧙꧒꧗꧇​ꦏꦺꦔꦶꦁꦏꦮꦱ꧀ꦠꦤꦤ꧀ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦮꦶꦮꦶꦠ꧀ꦲꦶꦁꦠꦁꦒꦭ꧀ꦏꦥꦶꦁ꧇꧘꧇​ꦮꦸꦭꦤ꧀ꦝꦺꦱꦺꦩ꧀ꦧꦼꦂꦲꦶꦁꦏꦁꦏꦥꦼꦁꦏꦼꦂꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦲꦶꦁꦒꦶꦃꦥꦸꦤꦶꦏꦱꦝꦠꦼꦁꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦫꦗꦩꦲꦃꦗꦮꦶꦲꦶꦁꦏꦁꦫꦸꦩꦶꦪꦶꦤ꧀ꦥꦶꦪꦩ꧀ꦧꦏ꧀꧈​ꦲꦶꦁꦏꦁꦱꦩꦶꦤꦸꦩ꧀ꦥꦏ꧀ꦧꦲꦶꦠꦏꦥꦭ꧀ꦱꦼꦩ꧀ꦥꦿꦺꦴꦁꦧ꧀ꦭꦮꦸꦤꦩꦥꦿꦶꦪꦩ꧀꧈​ꦕꦕꦃꦲꦶꦁꦥꦫꦗꦩꦲꦃꦮꦻꦴꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦠꦶꦪꦁ꧇꧘꧐꧇​꧉​ꦢꦺꦤꦺꦲꦁꦒꦺꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦩꦶꦮꦸꦏꦸꦥ꦳꧀꧈​ꦏꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀​ꦏꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦧꦺꦚ꧀ꦗꦶꦁꦲꦶꦁꦠꦼꦔꦃ​ꦠꦼꦔꦃꦲꦶꦥꦸꦤ꧀ꦮꦸꦭꦤ꧀ꦗꦸꦤꦶ꧉​ꦱꦗꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ꦕꦕꦃꦲꦶꦁꦥꦫꦗꦩꦲꦃꦮꦲꦸꦤꦩꦸꦁꦱꦏꦼꦝꦶꦏ꧀ꦱꦔꦼꦠ꧀꧈​ꦲꦤꦁꦔꦶꦁꦠꦶꦪꦁꦲꦶꦁꦗꦸꦢꦃꦱꦩꦶꦲꦔꦗꦼꦁ​ꦲꦗꦼꦁ꧈​ꦧꦶꦭꦶꦃꦱꦊꦧꦼꦠ꧀ꦠꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦠꦼꦔꦃꦠꦲꦸꦤ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏꦧꦝꦺꦏꦛꦃꦱꦔꦼꦠ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦱꦩꦶꦝꦠꦼꦁꦩꦶꦁꦒꦃꦏꦗꦶ꧉​

꧋ꦔꦶꦁꦒꦶꦭ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏꦒꦩ꧀ꦧꦂꦫꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀​ꦥꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦸꦤ꧀ꦠꦲꦶꦁꦏꦁꦭꦶꦩꦿꦃꦲꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦁꦒꦺꦠꦸꦩ꧀ꦥꦏ꧀ꦏꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦶꦪꦁꦲꦶꦁꦏꦁꦧꦝꦺꦩꦶꦁꦒꦃꦏꦗꦶ꧈​ꦲꦶꦁꦏꦁꦲꦶꦁꦠꦼꦩ꧀ꦧꦺꦧꦝꦺꦏꦒꦤ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦩꦮꦶꦱꦼꦥꦸꦂꦲꦸꦠꦮꦶꦲꦺꦴꦠꦺꦴꦧꦶꦱ꧀꧉​

꧋ꦫꦤ꧀ꦠꦩꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦁꦥꦿꦧꦸꦆꦧ꧀ꦤꦸꦯꦎꦢ꧀꧉​ꦫꦤ꧀ꦠꦩꦤ꧀ꦲꦶꦁꦠꦻꦴꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦏꦥꦶꦱꦤ꧀ꦲꦩꦿꦠꦺꦭ꧀ꦭꦏ꧀ꦏꦏꦼꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦩꦼꦢꦭ꧀ꦥ꦳꧀ f 6.000.000,-. ​​꧉​ꦢꦺꦤꦺꦲꦂꦠꦲꦶꦁꦏꦁꦏꦁꦒꦺꦮꦿꦒꦢ꧀ꦱꦢꦪꦲꦶꦁꦏꦁꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ꦏꦧꦼꦠꦃꦲꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦶꦁꦠꦤꦃꦲꦶꦗꦱ꧀꧈​ꦥꦸꦤꦶꦏꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦭꦁꦏꦸꦁꦱꦏꦶꦁꦏꦛꦃꦲꦶꦁꦲꦂꦠꦫꦤ꧀ꦠꦩ꧀ꦩꦤ꧀ꦮꦻꦴ꧉​ꦧꦧ꧀ꦎꦤ꧀ꦢꦼꦂꦮꦶꦱ꧀ꦲꦶꦁꦲꦶꦗꦱ꧀ꦏꦠꦶꦔꦭ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦏꦩꦗꦼꦁꦔꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦏꦼꦝꦶꦏ꧀꧉​ꦏꦭꦏꦊꦉꦱ꧀ꦗꦸꦩꦼꦤꦼꦁꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦁꦥꦿꦧꦸꦆꦧ꧀ꦤꦸꦯꦎꦢ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦲꦶꦗꦱ꧀꧈​ꦱꦁꦥꦿꦧꦸꦝꦮꦸꦃꦪꦱꦱꦼꦏꦺꦴꦭꦃꦲꦤ꧀꧈​ꦱꦩꦁꦏꦺꦩꦸꦫꦶꦢ꧀ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦢꦪꦏꦶꦫꦁꦭꦁꦏꦸꦁꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀꧇꧒꧕꧐꧇​꧈​ꦱꦥꦺꦫꦁꦔꦤ꧀ꦲꦒꦼꦁꦱꦏꦶꦁꦩꦸꦫꦶꦢ꧀​ꦩꦸꦫꦶꦢ꧀ꦮꦻꦴꦱꦩꦶꦏꦮꦸꦭꦁꦧꦱꦆꦁꦒꦿꦶꦱ꧀꧉​

꧋ꦏꦺꦴꦤ꧀ꦢꦸꦂꦫꦶꦥꦸꦤ꧀ꦌꦩꦶꦂꦥ꦳ꦱꦭ꧀꧉​ꦏꦭꦠꦁꦒꦭ꧀ꦏꦥꦶꦁ꧇꧖꧇​ꦝꦺꦱꦺꦩ꧀ꦧꦼꦂꦲꦶꦁꦏꦁꦏꦥꦼꦁꦏꦼꦂꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦌꦩꦶꦂꦥ꦳ꦱꦭ꧀ꦏꦺꦴꦤ꧀ꦢꦸꦂꦱꦏꦶꦁꦩꦼꦢꦶꦤꦃꦝꦠꦼꦁꦩꦼꦏꦃ꧉​ꦏꦭꦩꦶꦮꦶꦠ꧀ꦠꦶꦧꦝꦺꦤꦶꦤ꧀ꦢꦏ꧀ꦏꦏꦼꦤ꧀ꦥꦢꦩꦼꦭ꧀ꦭꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦫꦸꦩꦶꦪꦶꦤ꧀꧈​ꦲꦶꦁꦒꦶꦃꦥꦸꦤꦶꦏꦥꦢꦩꦼꦭ꧀ꦭꦤ꧀ꦫꦗꦩꦸꦝꦲꦶꦁꦩꦼꦏꦃ꧈​ꦲꦶꦁꦔꦿꦶꦏꦸꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦤꦏꦼꦤ꧀ꦥꦲꦂꦒꦤ꧀ꦲꦒꦼꦁ​ꦲꦒꦼꦁꦔꦤ꧀꧈​ꦩꦶꦤꦁꦏꦲꦔꦸꦂꦩꦠ꧀ꦠꦶꦏꦺꦴꦤ꧀ꦢꦸꦂꦫꦶꦥꦸꦤ꧀ꦌꦩꦶꦂꦥ꦳ꦱꦭ꧀ꦱꦏꦶꦁꦲꦁꦒꦺꦤ꧀ꦤꦺꦠꦶꦤ꧀ꦢꦏ꧀ꦏꦤ꧀ꦝꦠꦼꦁꦌꦫꦺꦴꦥꦃ꧉​ꦱꦫꦺꦃꦤꦶꦁꦏꦭꦱꦩꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦫꦩ꧈​ꦱꦁꦥꦿꦧꦸꦆꦧ꧀ꦤꦸꦯꦎꦢ꧀ꦏꦊꦉꦱ꧀ꦱꦮꦼꦒ꧀ꦠꦶꦤ꧀ꦢꦏ꧀ꦝꦠꦼꦁꦤꦺꦗ꧀꧈​ꦲꦩꦶꦭꦲꦶꦁꦏꦁꦏꦮꦗꦶꦧ꧀ꦧꦏꦼꦤ꧀ꦲꦩꦏꦶꦭ꧀ꦭꦶꦱꦁꦥꦿꦧꦸ꧈​ꦤꦩ꧀ꦥꦶꦌꦩꦶꦂꦥ꦳ꦱꦭ꧀ꦮꦻꦴꦲꦶꦁꦏꦁꦫꦪꦶ꧈​ꦲꦶꦁꦒꦶꦃꦥꦸꦤꦶꦏꦌꦩꦶꦂꦩꦸꦃꦲꦩꦢ꧀꧉​

꧋ꦱꦼꦫꦠ꧀ꦏꦧꦂ Loc. ꧈​ꦠꦁꦒꦭ꧀ꦏꦥꦶꦁ꧇꧓꧇​ꦥꦺꦧꦿꦸꦮꦫꦶꦩꦂꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦏꦼꦤ꧀ꦩꦏꦠꦼꦤ꧀:

꧋ꦤꦒꦫꦶꦄꦯꦶꦂꦭꦤ꧀ꦆꦧ꧀ꦤꦸꦯꦎꦢ꧀꧉​ꦏꦭꦠꦁꦒꦭ꧀꧇꧒꧇​ꦥꦺꦧꦿꦸꦮꦫꦶ꧈​ꦥꦫꦥꦿꦗꦸꦫꦶꦠ꧀ꦮꦲꦨꦶꦱꦲꦨꦢꦸꦮꦶꦱꦩꦶꦏꦧꦶꦝꦭ꧀ꦭꦏꦼꦤ꧀ꦝꦠꦼꦁꦲꦶꦁꦠꦥꦼꦭ꧀ꦮꦠꦼꦱ꧀ꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ꦤꦒꦫꦶꦄꦱꦶꦂ꧉​ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦔꦿꦶꦏꦸꦥꦫꦥꦿꦗꦸꦫꦶꦠ꧀ꦠꦶꦥꦸꦤ꧀ꦆꦧ꧀ꦤꦸꦱꦲꦺꦴꦢ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦥꦶꦤꦸꦚ꧀ꦗꦸꦭ꧀ꦱꦩꦶꦱꦝꦶꦪꦥꦕꦏ꧀ꦧꦫꦶꦱ꧀꧉​ꦢꦺꦤꦺꦲꦶꦁꦤꦒꦫꦶꦄꦱꦶꦂꦠꦤ꧀ꦱꦃꦲꦤ꧀ꦝꦠꦼꦁꦔꦏꦼꦤ꧀ꦢꦼꦢꦩꦼꦭ꧀ꦥꦼꦫꦁꦮꦂꦤꦶ​ꦮꦂꦤꦶꦱꦏꦶꦁꦤꦒꦫꦶꦔꦩꦚ꧀ꦕ꧈​ꦩꦏꦠꦼꦤ꧀ꦲꦸꦒꦶꦱꦧꦼꦤ꧀ꦢꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦶꦛꦎꦢꦺꦢꦃ꧈​ꦠꦤ꧀ꦱꦃꦏꦝꦠꦼꦁꦔꦤ꧀ꦥꦿꦗꦸꦫꦶꦠ꧀​ꦥꦿꦗꦸꦫꦶꦠ꧀ꦱꦏꦶꦁꦄꦥꦿꦶꦏꦃ꧉​ꦠꦶꦪꦁꦒꦝꦃꦥꦔꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀꧈​ꦧꦶꦭꦶꦃꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦢꦔꦸꦩꦭꦶꦃꦧꦝꦺꦠꦸꦮꦸꦃꦥꦼꦫꦁꦲꦤ꧀ꦠꦮꦶꦱ꧀ꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ꦤꦒꦫꦶꦲꦶꦗꦱ꧀ꦏꦭꦪꦤ꧀ꦤꦒꦫꦶꦄꦱꦶꦂ꧉​

꧋ꦥꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀​ꦥꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦸꦤ꧀ꦠꦲꦶꦁꦏꦁꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦩꦺꦴꦩꦺꦴꦠ꧀ꦠꦶꦧꦫꦁ​ꦧꦫꦁꦮꦂꦤꦶ​ꦮꦂꦤꦶꦭꦸꦩꦩ꧀ꦥꦃꦠꦸꦫꦸꦠ꧀ꦱꦒꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦮꦼꦝꦶ꧉​

Pawartos Warni-Warni saking Ijas[besut]

Ngandhap punika pawartos warni-warni saking Ijas mêthik saking sêrat kalawarti Inggris:

Jiyarah minggah kaji. Mangsanipun tiyang minggah kaji ing taun 1927 kenging kawastanan sampun wiwit ing tanggal kaping 8 wulan Dhesèmbêr ingkang kapêngkêr punika, inggih punika sadhatêngipun para jamaah Jawi ingkang rumiyin piyambak, ingkang sami numpak baita kapal sêmprong blawu nama Priam, cacahing para jamaah wau wontên tiyang 80. Dene anggènipun sami wukuf, kintên-kintên benjing ing têngah-têngahipun wulan Juni. Sajatosipun cacahing para jamaah wau namung sakêdhik sangêt, ananging tiyang ing Judah sami angajêng-ajêng, bilih salêbêtipun satêngah taun punika badhe kathah sangêt ingkang sami dhatêng minggah kaji.

[Grafik]

Nginggil punika gambaripun pintên-pintên unta ingkang limrahipun kangge tumpakanipun tiyang ingkang badhe minggah kaji, ingkang ing têmbe badhe kagantos mawi sêpur utawi oto bis.

Rantamanipun Sang Prabu Ibnu Saod. Rantaman ing taun ingkang kapisan amratelakakên wontênipun pamêdal f 6.000.000,-. Dene arta ingkang kangge wragad sadaya ingkang dados kabêtahanipun ing tanah Ijas, punika botên langkung saking kathahing arta rantaman wau. Bab ondêrwis ing Ijas katingal wontên kamajênganipun sakêdhik. Kala kalêrês jumênêngipun Sang Prabu Ibnu Saod wontên ing Ijas, sang prabu dhawuh yasa sêkolahan, samangke muridipun sadaya kirang langkung wontên 250, saperangan agêng saking murid-murid wau sami kawulang basa Inggris.

Konduripun Emir Fasal. Kala tanggal kaping 6 Dhesèmbêr ingkang kapêngkêr punika, Emir Fasal kondur saking Mêdinah dhatêng Mêkah. Kala miwiti badhe nindakakên padamêlanipun rumiyin, inggih punika padamêlan raja mudha ing Mêkah, ing ngriku dipun wontênakên pahargyan agêng-agêngan, minôngka angurmati konduripun Emir Fasal saking anggène tindakan dhatêng Eropah. Sarèhning kala samantên ingkang rama, Sang Prabu Ibnu Saod kalêrês sawêg tindak dhatêng Nej, amila ingkang kawajibakên amakili sang prabu, nampi Emir Fasal wau ingkang rayi, inggih punika Emir Muhamad.

Sêrat kabar Loc, tanggal kaping 3 Pebruari martosakên makatên:

Nagari Asirlan Ibnu Saod. Kala tanggal 2 Pebruari, para prajurit Wahabi saha Baduwi sami kabidhalakên dhatêng ing Tapêl watêsipun nagari Asir. Wontên ing ngriku para prajuritipun Ibnu Saod ingkang pinunjul sami sadhiya pacak baris. Dene ing nagari Asir tansah andhatêngakên dêdamêl pêrang warni-warni saking nagari ngamônca, makatên ugi sabên dintên ing kitha Odedah, tansah kadhatêngan prajurit-prajurit saking Aprikah. Tiyang gadhah pangintên, bilih botên dangu malih badhe tuwuh pêrang antawisipun nagari Ijas kalayan nagari Asir.

[Grafik]

Pintên-pintên unta ingkang dipun momoti barang-barang warni-warni lumampah turut sagantên wêdhi.


[ 91 ]


꧋ꦥꦔ꧀ꦭꦶꦥꦸꦂꦩꦤꦃ꧉​

I. ꧋ꦫꦢꦺꦤ꧀ꦱꦱ꧀ꦠꦿꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦱꦼꦥꦸꦂꦩꦲꦺꦴꦱ꧀ꦏꦗꦮꦺꦤ꧀꧉​

II. ꧋ꦩꦼꦝꦏ꧀ꦱꦏꦶꦁꦱꦼꦥꦸꦂꦭꦩ꧀ꦥꦲꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦏ꧀ꦭꦁꦏꦸꦁꦏꦱꦼꦱ꧈​ꦢꦪ​ꦢꦪꦲꦺꦁꦒꦭ꧀ꦢꦸꦩꦸꦒꦶꦪꦲꦶꦁꦒꦿꦶꦪꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​ꦲꦩꦂꦒꦶꦱꦼꦭꦏ꧀ꦏꦼꦥꦺꦔꦶꦤ꧀ꦩꦲꦺꦴꦱ꧀ꦏꦗꦮꦺꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦝꦠꦼꦁꦲꦺꦁꦒꦭ꧀꧉​

III. ꧋ꦈꦠ꧀ꦢꦿꦸꦢꦸꦠ꧀꧈​ꦏꦺꦴꦫꦤ꧀ꦏꦸꦏꦗꦮꦺꦤ꧀ꦛꦶꦏ꧀ꦭꦭꦶ꧉​

IV. ꧋ꦫꦢꦺꦤ꧀ꦱꦱ꧀ꦠꦿꦭꦗꦼꦁꦭꦸꦩꦗꦼꦁꦧꦸꦤ꧀ꦢꦼꦂ꧈​ꦏꦊꦉꦱꦤ꧀ꦱꦼꦥꦸꦫꦶꦥꦸꦤ꧀ꦢꦺꦫꦺꦁꦩꦁꦏꦠ꧀꧈​ꦱꦏꦶꦁꦏꦱꦼꦱꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦁꦒꦺꦤꦺꦭꦸꦩꦩ꧀ꦥꦃ꧈​ꦔꦤ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦲꦤꦸꦚ꧀ꦗꦔꦶꦥꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀​ꦥꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦠꦶꦪꦁ꧉​ꦧꦼꦒ꧀ꦗꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦢꦺꦤꦺꦱꦼꦫꦠꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦗꦮꦺꦤ꧀ꦱꦒꦼꦢ꧀ꦥꦶꦤꦁꦒꦶꦃꦩꦭꦶꦃ꧉​

Panglipur Manah[besut]

[Grafik]

I. Radèn Sastra wontên ing sêpur maos Kajawèn.

II. Mêdhak saking sêpur lampahipun saklangkung kasêsa, daya-daya enggal dumugia ing griyanipun, amargi sêlak kêpengin maos Kajawèn ingkang dhatêng enggal.

III. Ut drudut, koranku Kajawèn thik lali.

IV. Radèn Sastra lajêng lumajêng bundêr, kalêrêsan sêpuripun dèrèng mangkat, saking kasêsanipun anggène lumampah, ngantos anunjangi pintên-pintên tiyang. Bêgjanipun dene sêratipun Kajawèn sagêd pinanggih malih.

Mar.[ 92 ]


꧋ꦲꦺꦮꦃ​ꦲꦺꦮꦲꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦫꦗꦤ꧀ꦠꦸꦂꦏꦶ꧉​

꧋ꦱꦢꦔꦸꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦚꦼꦥꦼꦁꦥꦔꦸꦮꦱꦲꦶꦁꦏꦫꦗꦤ꧀ꦠꦸꦂꦏꦶꦥꦸꦤꦶꦏꦲꦶꦁꦏꦁꦩꦶꦤꦸꦭꦾꦏꦼꦩꦭ꧀ꦥꦱꦃ꧈​ꦲꦶꦁꦔꦿꦶꦏꦸꦠꦸꦮꦸꦃꦩꦮꦂꦤꦶ​ꦮꦂꦤꦶꦲꦺꦮꦃ​ꦲꦺꦮꦃꦲꦤ꧀꧈​ꦲꦶꦁꦏꦁꦱꦪꦼꦏ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦲꦢꦩꦼꦭ꧀ꦕꦶꦔꦏꦶꦁꦱꦻꦤ꧀ꦢꦼꦁꦔꦶꦁꦢꦺꦴꦚꦆꦱ꧀ꦭꦩ꧀ꦱꦢꦪ꧉​ꦆꦁꦔꦤ꧀ꦝꦥ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏꦱꦮꦼꦤꦺꦃꦲꦶꦁꦲꦺꦮꦃ​ꦲꦺꦮꦃꦲꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦫꦗꦤ꧀ꦠꦸꦂꦏꦶ:

ꦲ:ꦠꦼꦠꦶꦪꦁꦠꦸꦂꦏꦶ꧈​ꦏꦗꦮꦶꦥꦫꦲꦶꦁꦏꦁꦲꦁꦒꦼꦒꦸꦭꦁꦝꦠꦼꦁꦲꦒꦩꦶ꧈​ꦏꦲꦮꦶꦱꦤ꧀ꦔꦁꦒꦺꦏꦺꦴꦥꦾꦃ꧉​

ꦤ:ꦠꦼꦠꦶꦪꦁꦲꦺꦱ꧀ꦠꦿꦶꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦏꦮꦗꦶꦧ꧀ꦧꦏꦼꦤ꧀ꦩꦮꦶꦩꦼꦏꦼꦤ꧉​

ꦕ:ꦠꦸꦩꦶꦤ꧀ꦢꦏ꧀ꦏꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦔꦁꦒꦺꦕꦫ:ꦌꦫꦺꦴꦥꦃ꧉​

ꦫ:ꦲꦔꦮꦶꦱ꧀ꦱꦶꦠꦶꦪꦁꦫꦧꦶꦭꦁꦏꦸꦁꦱꦠꦸꦁꦒꦭ꧀꧉​

ꦏ:ꦱꦼꦫꦠ꧀ꦠꦤ꧀ꦄꦫꦧ꧀ꦏꦒꦤ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦏꦭꦶꦃꦲꦤ꧀ꦱꦼꦫꦠ꧀ꦠꦤ꧀ꦭꦠꦶꦤ꧀꧈​ꦭꦤ꧀ꦠꦏ꧀ꦱꦶꦃꦏꦛꦃꦠꦸꦁꦒꦶꦭ꧀ꦭꦶꦥꦸꦤ꧀꧉​

꧋ꦲꦺꦮꦃ​ꦲꦺꦮꦃꦲꦤ꧀ꦲꦶꦁꦔꦶꦁꦒꦶꦭ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏꦠꦶꦔꦭ꧀ꦭꦶꦥꦸꦤ꧀ꦤꦩꦸꦁꦱꦼꦥꦺꦭꦺꦏꦺꦩꦮꦺꦴꦤ꧀꧈​ꦲꦤꦔꦶꦁꦱꦗꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦺꦮꦃ​ꦲꦺꦮꦃꦲꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦲꦒꦼꦁꦱꦔꦼꦠ꧀꧉​ꦏꦭꦫꦸꦩꦶꦪꦶꦤ꧀ꦱꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦔꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀꧈​ꦧꦶꦭꦶꦃꦠꦶꦪꦁꦗꦊꦂꦠꦸꦂꦏꦶ꧈​ꦲꦶꦁꦠꦼꦩ꧀ꦧꦺꦧꦝꦺꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦔꦁꦒꦺꦏꦺꦴꦥꦾꦃ꧈​ꦱꦲꦠꦶꦪꦁꦲꦺꦱ꧀ꦠꦿꦶꦧꦝꦺꦲꦸꦕꦸꦭ꧀ꦱꦏꦶꦁꦩꦏꦼꦤꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧉​ꦱꦩꦁꦏꦺꦒꦼꦱꦁꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦶꦪꦁꦲꦺꦱ꧀ꦠꦿꦶꦠꦸꦂꦏꦶꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦏꦥꦶꦔꦶꦠ꧀ꦩꦭꦶꦃ꧉​ꦱꦤꦗꦤ꧀ꦲꦺꦮꦃ​ꦲꦺꦮꦃꦲꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦩꦏꦠꦼꦤ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏꦏꦊꦧꦼꦠ꧀ꦲꦮꦿꦠ꧀ꦠꦸꦩꦿꦥ꧀ꦲꦒꦩꦶꦆꦱ꧀ꦭꦩ꧀꧈​ꦲꦺꦮꦢꦺꦤꦺꦱꦒꦼꦢ꧀ꦏꦊꦏ꧀ꦱꦤꦤ꧀ꦱꦢꦪ꧉​ꦱꦩꦁꦏꦺꦲꦶꦁꦠꦸꦂꦏꦶꦏꦛꦃꦥꦫꦮꦤꦶꦠꦲꦶꦁꦏꦁꦭꦸꦩꦼꦧꦼꦠ꧀ꦲꦶꦁꦥꦩꦸꦭꦁꦔꦤ꧀ꦫꦸꦲꦸꦂ꧈​ꦕꦭꦺꦴꦤ꧀ꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ꦝꦺꦴꦏ꧀ꦠꦼꦂ꧈​ꦲꦥꦺꦴꦏꦠ꧀ꦭꦤ꧀ꦱꦱꦩꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧉​

꧋ꦱꦪꦢꦔꦸꦤꦒꦫꦶꦠꦸꦂꦏꦶꦱꦪꦩꦶꦤ꧀ꦝꦏ꧀ꦉꦗ꧈​ꦩꦂꦒꦶꦱꦼꦥꦸꦂꦱꦪꦩꦶꦤ꧀ꦝꦏ꧀ꦏꦛꦃ꧈​ꦩꦏꦠꦼꦤ꧀ꦲꦸꦒꦶꦩꦺꦴꦠꦺꦴꦂꦱꦲꦲꦺꦴꦠꦺꦴꦧꦶꦱ꧀꧉​ꦆꦁꦠꦸꦂꦏꦶꦱꦩꦁꦏꦺꦱꦒꦼꦢ꧀ꦪꦱꦧꦲꦶꦠꦏꦥꦭ꧀ꦥꦶꦪꦩ꧀ꦧꦏ꧀꧈​ꦱꦒꦼꦢ꧀ꦲꦢꦩꦼꦭ꧀ꦩꦺꦴꦠꦺꦴꦂꦭꦤ꧀ꦭꦺꦴꦏꦺꦴꦩꦺꦴꦠꦶꦥ꧀ꦥꦶꦪꦩ꧀ꦧꦏ꧀꧈​ꦕꦼꦏꦏ꧀ꦏꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦩꦗꦼꦁꦔꦤꦶꦁꦏꦫꦗꦤ꧀ꦠꦸꦂꦏꦶꦱꦪꦼꦏ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦲꦔꦺꦢꦥ꧀​ꦲꦺꦢꦥ꧀ꦥꦶ꧉​

꧋ꦏꦩꦗꦼꦁꦔꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦩꦏꦠꦼꦤ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏꦥꦸꦤꦥꦱꦒꦼꦢ꧀ꦤꦸꦭꦂꦲꦶꦁꦏꦫꦗꦤ꧀ꦆꦱ꧀ꦭꦩ꧀ꦲꦶꦁꦄꦱꦶꦪꦃꦱꦤꦺꦱ꧀​ꦱꦤꦺꦱ꧀ꦱꦶꦥꦸꦤ꧀꧉​ꦩꦁꦒꦱꦩꦶꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦪꦼꦏ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦶꦏꦺꦩꦮꦺꦴꦤ꧀꧉​

Ewah-ewahan ing Karajan Turki[besut]

Sadangunipun ingkang nyêpêng panguwasa ing karajan Turki punika ingkang minulya Kêmal Pasah, ing ngriku tuwuh mawarni-warni ewah-ewahan, ingkang sayêktos adamêl cingaking saindênging donya Islam sadaya. Ing ngandhap punika sawênèhing ewah-ewahan ing karajan Turki:

ha: Têtiyang Turki, kajawi para ingkang anggêgulang dhatêng agami, kaawisan ngangge kopyah.

na: Têtiyang èstri botên kawajibakên mawi mêkêna.

ca: Tumindakipun pangangge cara: Eropah.

ra: Angawisi tiyang rabi langkung satunggal.

ka: Sêratan Arab kagantos kalihan sêratan Latin, lan taksih kathah tunggilipun.

[Grafik]

Ewah-ewahan ing nginggil punika tingalipun namung sêpele kemawon, ananging sajatosipun ewah-ewahan ingkang agêng sangêt. Kala rumiyin sintên ingkang ngintên, bilih tiyang jalêr Turki, ing têmbe badhe botên ngangge kopyah, saha tiyang èstri badhe ucul saking makênanipun. Samangke gêsangipun tiyang èstri Turki botên kapingit malih. Sanajan ewah-ewahan ingkang makatên punika kalêbêt awrat tumrap agami Islam, ewadene sagêd kalêksanan sadaya. Samangke ing Turki kathah para wanita ingkang lumêbêt ing pamulangan ruhur, calon dados dhoktêr, apokat lan sasaminipun.

Saya dangu nagari Turki saya mindhak rêja, margi sêpur saya mindhak kathah, makatên ugi motor saha oto bis. Ing Turki samangke sagêd yasa baita kapal piyambak, sagêd adamêl motor lan lokomotip piyambak, cêkakipun kamajênganing karajan Turki sayêktos angedap-edapi.

Kamajêngan ingkang makatên punika punapa sagêd nular ing karajan Islam ing Asiyah sanès-sanèsipun. Môngga sami dipun yêktosi kemawon.[ 93 ]
꧋ꦉꦩ꧀ꦧꦒ꧀ꦒꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦺꦠꦿꦸꦏ꧀ꦭꦤ꧀ꦒꦫꦺꦁ​꧈​ꦧꦧ꧀ꦱꦼꦱꦏꦶꦠ꧀ꦆꦤ꧀ꦥ꧀ꦭꦸꦮꦺꦤ꧀ꦱꦃ​꧉​

꧋ꦒꦫꦺꦁ​:ꦠꦿꦸꦏ꧀꧈​ꦲꦶꦁ​ꦱꦫꦺꦃ​ꦤꦶꦁ​ꦱꦲꦶꦏꦶꦏꦶꦪꦶꦏꦊꦧꦸꦲꦶꦁ​ꦗꦩꦤ꧀ꦏꦁ​ꦲꦚꦼꦧꦼꦭ꧀ꦭꦶ꧈​ꦗꦭꦂ​ꦫꦤ꧀ꦱꦏꦏꦺꦲꦶꦁ​ꦊꦭꦫ꧈​ꦏꦁ​ꦲꦚ꧀ꦗꦭꦂ​ꦫꦶꦥꦠꦶꦤꦺꦥꦶꦫꦁ​​ꦥꦶꦫꦁ​ꦩꦤꦸꦱ꧈​ꦩꦫꦱꦲꦶꦏꦶꦲꦪꦺꦴꦥꦝꦉꦩ꧀ꦧꦸꦒ꧀ꦒꦤ꧀ꦥꦠꦿꦥ꧀ꦥꦺꦲꦤꦁ​ꦒꦸꦭꦁ​ꦔꦶꦱꦮꦼꦤꦺꦃ​ꦲꦶꦁ​ꦊꦭꦫ꧈​ꦧꦺꦴꦏ꧀ꦩꦤꦮꦲꦤꦒꦸꦤꦤꦺꦠꦸꦩꦿꦥ꧀ꦮꦺꦴꦁ​ꦲꦏꦺꦃ​꧉​ꦠꦶꦤꦶꦩ꧀ꦧꦁ​ꦭꦸꦁ​ꦒꦸꦃ​ꦝꦶꦝꦶꦱ꧀꧈​ꦫꦏ꧀ꦭꦸꦮꦸꦁ​ꦲꦺꦴꦩꦺꦴꦁ​​ꦲꦺꦴꦩꦺꦴꦁ​ꦔꦤ꧀ꦱꦶꦁ​ꦥ꦳ꦂ​ꦭꦸ​ꦥ꦳ꦂ​ꦭꦸ꧉​

꧋ꦥꦺꦠꦿꦸꦏ꧀:ꦭ꧀ꦲ꧈​ꦏꦸꦮꦶꦲꦏꦸꦩꦛꦸꦏ꧀ꦧꦔꦼꦠ꧀꧈​ꦩꦸꦁ​ꦧꦲꦺꦧꦸꦧꦸꦭ꧀ꦩꦸꦏꦸꦮꦶꦠꦩ꧀ꦧꦤꦤꦝꦶꦱꦶꦏ꧀꧈​ꦲꦏꦸꦮꦼꦫꦸꦃ​ꦥꦿꦠꦶꦏꦼꦭ꧀ꦭꦺꦔꦶꦭꦁ​ꦔꦏꦺꦧꦸꦧꦸꦭ꧀ꦩꦸꦏꦸꦮꦶ꧈​ꦪꦻꦏꦸ:ꦲꦁ​ꦒꦺꦴꦝꦺꦴꦒ꧀ꦒꦮꦭꦸꦃ​ꦱꦶꦁ​ꦔꦤ꧀ꦠꦶꦩꦠꦼꦁ​꧈​ꦱꦻꦴꦮꦶꦱ꧀ꦱꦺꦱꦶꦏꦶꦭ꧀ꦩꦸꦭꦺꦴꦫꦺꦴꦥꦶꦱꦤ꧀ꦠꦥꦏ꧀ꦤꦤꦁ​ꦮꦭꦸꦃ​ꦏꦁ​ꦩꦠꦼꦁ​ꦏꦸꦮꦶ꧈​ꦩꦼꦁ​ꦏꦺꦴꦤꦺꦩꦱ꧀ꦔꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦤꦺꦧꦸꦧꦸꦭ꧀ꦫꦏ꧀ꦥꦝꦏꦺꦭꦶꦚꦁ​ꦮꦭꦸꦃ​ꦩꦲꦸ꧉​

꧋ꦒꦫꦺꦁ​:ꦭꦺꦴ꧈​ꦠꦿꦸꦏ꧀꧈​ꦲꦗꦏꦺꦴꦏ꧀ꦏꦶꦫꦪꦺꦤ꧀ꦧꦸꦧꦸꦭ꧀ꦏꦸꦏꦶꦪꦶꦲꦤ꧀ꦢꦢꦺꦏ꧀ꦏꦏꦺꦥꦿꦶꦲꦠꦶꦤ꧀ꦏꦸ꧈​ꦩꦭꦃ​ꦠꦏ꧀ꦲꦁ​ꦒꦼꦥ꧀ꦱꦮꦶꦗꦶꦤꦶꦁ​ꦒꦩ꧀ꦧꦂ​ꦫꦤꦶꦁ​ꦥꦔꦺꦫꦤ꧀꧈​ꦲꦩꦂ​ꦒꦠꦸꦩꦼꦏꦤꦶꦁ​ꦱꦲꦶꦏꦶꦲꦏꦸꦏꦶꦪꦶꦲꦶꦱꦶꦃ​ꦠꦤ꧀ꦱꦃ​ꦲꦔꦺꦭꦶꦁ​ꦔꦶꦏꦧꦺꦃ​ꦥꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏꦤꦶꦁ​ꦥꦫꦱꦼꦥꦸꦃ​꧈​ꦪꦏꦸꦮꦶ:ꦭꦤ꧀ꦢꦒꦸꦤ꧈​ꦕꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦝ꧈​ꦗꦮꦠꦥ꧉​ꦪꦺꦤ꧀ꦲꦏꦸꦲꦺꦴꦫꦏꦢꦸꦤꦸꦔꦤ꧀ꦩꦱ꧀ꦔꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦧꦸꦧꦸꦭ꧀ꦏꦶꦪꦶ꧈​ꦮꦶꦱ꧀ꦩꦼꦱ꧀ꦛꦶꦱꦧꦼꦤ꧀ꦢꦶꦤꦩꦔꦤ꧀ꦏꦸꦧꦶꦱꦏꦿꦱꦲꦺꦤꦏ꧀꧈​ꦠꦸꦫꦸꦏꦥꦺꦤꦏ꧀꧈​ꦥꦊꦱꦶꦂ​ꦚꦁ​ꦔꦼꦤ꧀ꦢꦶꦧꦲꦺꦪꦧꦶꦱꦏꦭꦏꦺꦴꦤ꧀꧉​ꦱꦲꦸꦮꦶꦱꦺꦧꦚ꧀ꦗꦸꦂ​ꦲꦥꦠꦥꦏꦸꦱꦲꦶꦏꦶ꧉​ꦧꦭꦶꦏ꧀ꦲꦏꦸꦏꦁ​ꦒꦺꦴꦤꦤ꧀ꦧꦸꦧꦸꦭ꧀ꦏꦶꦪꦶ꧈​ꦲꦥ​ꦲꦥꦫꦏ꧀ꦧꦚ꧀ꦗꦸꦂ​ꦏꦼꦥꦼꦏ꧀ꦱꦠꦏ꧀ꦕꦼꦒꦃ​꧈​ꦢꦢꦶꦗꦼꦤꦼꦁ​ꦲꦶꦱꦶꦃ​ꦤꦼꦠꦼꦥ꧀ꦥꦶꦠꦥꦤꦺ꧉​

꧋ꦥꦺꦠꦿꦸꦏ꧀:ꦌ꧈​ꦭ꧈​ꦪꦩꦼꦏ꧀ꦱꦲꦤꦧꦲꦺꦮꦁ​ꦱꦸꦭ꧀ꦭꦤꦺ꧉​ꦄꦏꦸꦥꦽꦕꦪꦪꦺꦤ꧀ꦏꦺꦴꦮꦺꦲꦺꦴꦫꦠꦻꦴꦭꦸꦔ​ꦭꦸꦔ꧈​ꦲꦤꦔꦶꦁ​ꦲꦁ​ꦒꦺꦴꦤ꧀ꦩꦸꦲꦸꦊꦩ꧀​ꦲꦸꦊꦩ꧀ꦫꦶꦤꦮꦼꦔꦶꦠꦤ꧀ꦥꦏꦼꦤ꧀ꦝꦠ꧀꧉​

꧋ꦒꦫꦺꦁ​:ꦭ꧈​ꦏꦸꦮꦶꦲꦫꦤ꧀ꦤꦺꦕꦒꦏ꧀ꦲꦼꦭꦺꦏ꧀꧈​ꦔꦼꦭꦺꦏ꧀ꦏꦶꦲꦤꦏ꧀ꦥꦸꦠꦸꦧꦺꦤ꧀ꦧꦺꦱꦸꦏ꧀ꦥꦝꦢꦢꦶꦲꦸꦮꦺꦴꦁ​꧉​ꦲꦺꦴꦫꦠꦿꦸꦏ꧀꧈​ꦲꦶꦁ​ꦱꦫꦺꦃ​ꦤꦶꦁ​ꦱꦲꦶꦏꦶꦩꦺꦃ​ꦲꦤ꧀ꦢꦸꦁ​ꦏꦥ꧀ꦩꦁ​ꦱꦆꦤ꧀ꦥ꧀ꦭꦸꦮꦺꦤ꧀ꦱꦃ​꧈​ꦲꦪꦺꦴꦥꦝꦉꦩ꧀ꦧꦸꦒꦤ꧀ꦧꦧ꧀ꦏꦸꦮꦶꦝꦶꦱꦶꦏ꧀꧉​ꦏꦺꦴꦮꦺꦲꦥꦮꦶꦱ꧀ꦠꦲꦸꦲꦔ꧀ꦭꦏꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦒꦶꦤꦚ꧀ꦗꦂ​ꦭꦫꦆꦤ꧀ꦥ꧀ꦭꦸꦮꦺꦤ꧀ꦱꦃ​ꦏꦸꦮꦶ꧉​

꧋ꦥꦺꦠꦿꦸꦏ꧀:ꦱꦏꦥꦤ꧀ꦢꦺꦴꦔꦩꦸꦪꦮꦶꦱ꧀ꦠꦻꦴ꧈​ꦩꦭꦃ​ꦧꦢꦤ꧀ꦱꦏꦺꦴꦗꦸꦂ​ꦏꦼꦧꦏ꧀ꦏꦧꦺꦃ​꧈​ꦮꦃ​꧈​ꦫꦱꦤꦺꦒꦠꦼꦭ꧀ꦭꦺꦔꦸꦢꦸꦧꦶꦭꦃ​ꦲꦶꦩꦶꦤꦱ꧀ꦱꦺꦱꦺꦠ꧀ꦠꦶꦠꦼꦩꦼꦤ꧀ꦤꦤ꧀꧉​

꧋ꦒꦫꦺꦁ​:ꦮꦶꦪꦃ​꧈​ꦱꦶꦁ​ꦏꦺꦴꦏ꧀ꦏꦤ꧀ꦝꦏ꧀ꦏꦏꦺꦏꦸꦮꦶꦫꦏ꧀ꦩꦱ꧀ꦭꦫꦒꦸꦝꦶꦒ꧀꧉​ꦢꦺꦤꦺꦠꦤ꧀ꦝ​ꦠꦤ꧀ꦝꦤꦺꦮꦺꦴꦁ​ꦏꦁ​ꦏꦼꦤꦊꦭꦫꦆꦤ꧀ꦥ꧀ꦭꦸꦮꦺꦤ꧀ꦱꦃ​ꦏꦸꦮꦶꦲꦮꦏꦺꦥꦤꦱ꧀ꦏꦤ꧀ꦛꦶꦮꦠꦸꦏ꧀꧉​

꧋ꦥꦺꦠꦿꦸꦏ꧀:ꦌ꧈​ꦭ꧈​ꦏ꧀ꦭꦶꦫꦸꦲꦏꦸ꧈​ꦭꦮꦺꦴꦁ​ꦩꦶꦠꦸꦫꦸꦠ꧀ꦏꦶꦫꦠꦧꦱꦤꦺꦆꦤ꧀ꦥ꧀ꦭꦸꦮꦺꦤ꧀ꦱꦃ​ꦏꦸꦮꦶꦲꦠꦼꦒꦼꦱ꧀ꦭꦭꦸꦤꦺꦏꦤ꧀ꦛꦶꦭꦶꦱꦃ​꧈​ꦩꦸꦭꦪꦩꦛꦸꦏ꧀ꦧꦔꦼꦠ꧀꧈​ꦲꦸꦥꦩꦢꦶꦕꦏꦏ꧀ꦏꦺꦚꦁ​ꦭꦫꦒꦸꦝꦶꦒ꧀꧈​ꦲꦩꦂ​ꦒꦠꦩ꧀ꦧꦤꦺꦒꦸꦝꦶꦒ꧀ꦏꦸꦮꦶꦧꦁ​ꦱꦤꦶꦁ​ꦊꦔ꧈​ꦪꦱꦶꦁ​ꦢꦶꦲꦫꦤꦶꦱꦊꦥ꧀꧉​ꦲꦺꦴꦫ꧈​ꦫꦺꦁ​꧈​ꦩꦸꦁ​ꦒꦸꦃ​ꦗꦭꦫꦤ꧀ꦤꦺꦮꦺꦴꦁ​ꦏꦼꦤꦊꦭꦫꦆꦤ꧀ꦥ꧀ꦭꦸꦮꦺꦤ꧀ꦱꦃ​ꦏꦸꦮꦶꦏꦥꦿꦶꦪꦺ꧉​

꧋ꦒꦫꦺꦁ​:ꦭ꧀ꦭꦼꦭꦫꦆꦤ꧀ꦥ꧀ꦭꦸꦮꦺꦤ꧀ꦱꦃ​ꦏꦸꦮꦶ:ꦏꦢꦢꦺꦪꦤ꧀ꦤꦺꦱꦏꦊꦧꦸꦲꦸꦠꦮꦧꦊꦢꦸꦒ꧀ꦏꦁ​ꦏꦠꦸꦠ꧀ꦲꦶꦁ​ꦲꦔꦶꦤ꧀꧈​ꦩꦸꦭꦪꦢꦶꦔꦠꦶ​ꦲꦠꦶ꧈​ꦲꦗꦠꦸꦩꦤ꧀ꦢꦁ​ꦱꦩꦸꦧꦫꦁ​ꦒꦮꦺꦏꦁ​ꦧꦶꦱꦔꦤꦏ꧀ꦏꦏꦺꦊꦧꦸꦲꦸꦠꦮꦧꦊꦢꦸꦒ꧀꧉​

(ꦧꦝꦺꦏꦱꦩ꧀ꦧꦼꦠ꧀ꦠꦤ꧀)

Rêmbagipun Petruk lan Garèng[besut]

Bab Sêsakit Inpluwensah

Garèng : Truk, ing sarèhning saiki kiyi kalêbu ing jaman kang anyêbêli, jalaran saka kèhing lêlara, kang anjalari patine pirang-pirang manusa, mara saiki ayo padha rêmbugan patrape ananggulangi sawênèhing lêlara, bokmanawa ana gunane tumrap wong akèh. Tinimbang lungguh dhidhis, rak luwung omong-omongan sing pharlu-pharlu.

Petruk : Lha, kuwi aku mathuk bangêt, mung bae bubulmu kuwi tambanana dhisik, aku wêruh pratikêle ngilangake bubulmu kuwi, yaiku: anggodhoga waluh sing nganti matêng, sauwise sikilmu loro pisan tapakna nang waluh kang matêng kuwi, mêngkone mas ngantène bubul rak padha kèli nyang waluh mau.

Garèng : Lho, Truk, aja kok kira yèn bubulku kiyi andadèkake prihatinku, malah tak anggêp sawijining gambaraning Pangeran, amarga tumêkaning saiki aku kiyi isih tansah angèlingi kabèh pangandikaning para sêpuh, yakuwi: Lônda guna, Cina bôndha, Jawa tapa. Yèn aku ora kadunungan mas ngantèn bubul kiyi, wis mêsthi sabên dina manganku bisa krasa enak, turu kapenak, palêsir nyang ngêndi bae ya bisa kalakon. Sauwise banjur apa tapaku saiki. Balik aku kanggonan bubul kiyi, apa-apa rak banjur kêpêksa tak cêgah, dadi jênêng isih nêtêpi tapane.

Petruk : E, lha, ya mêksa ana bae wangsulane. Aku prêcaya yèn kowe ora tau lunga-lunga, ananging anggonmu ulêm-ulêm rina wêngi tanpa kêndhat.

Garèng : Lha, kuwi arane cagak êlèk, ngêlèki anak putu bèn besuk padha dadi uwong. Ora Truk, ing sarèhning saiki mèh andungkap môngsa inpluwensah, ayo padha rêmbugan bab kuwi dhisik. Kowe apa wis tau anglakoni ginanjar lara inpluwensah kuwi.

Petruk : Saka pandongamu ya wis tau, malah badan sakojur kêbak kabèh, wah, rasane gatêle ngudubilahi minassesèti têmênan.

Garèng : Wiyah, sing kok kandhakake kuwi rak mas lara gudhig. Dene tôndha-tandhane wong kang kêna lêlara inpluwensah kuwi awake panas kanthi watuk.

Petruk : E, lha, kliru aku, la wong miturut kirata basane inpluwensah kuwi atêgês lalune kanthi lisah, mula ya mathuk bangêt, upama dicakake nyang lara gudhig, amarga tambane gudhig kuwi bangsaning lênga, ya sing diarani salêp. Ora, Rèng, mungguh jalarane wong kêna lêlara inpluwensah kuwi kapriye.

Garèng : Lêlara inpluwensah kuwi: kadadeyane saka lêbu utawa balêdug kang katut ing angin, mula ya dingati-ati, aja tumandang samubarang gawe kang bisa nganakake lêbu utawa balêdug.

(Badhe Kasambêtan)[ 94 ]
---=== KRONIEK ===---​

꧋ꦏꦧꦂ​​ꦮꦂ​ꦤꦶ​ꦮꦂ​ꦤꦶ꧉​
꧋ꦥꦼꦛꦶꦏ꧀ꦏꦤ꧀ꦱꦏꦶꦁ​ꦱꦼꦫꦠ꧀ꦱꦼꦫꦠ꧀ꦏꦧꦂ​ꦱꦤꦺꦱ꧀꧉​

꧋ꦱꦏꦶꦁ​ꦱꦸꦫꦏꦂ​ꦠꦏꦮꦂ​ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦏꦼꦤ꧀꧈​ꦧꦶꦭꦶꦃ​ꦏꦭꦩꦊꦩ꧀ꦉꦧꦺꦴꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦏꦥꦼꦁ​ꦏꦼꦂ​ꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦲꦶꦁ​ꦕꦭꦩꦢꦸꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦏꦺꦕꦸ꧉​ꦕꦕꦃ​ꦲꦶꦁ​ꦏꦺꦕꦸꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀꧇꧖꧇​ꦱꦩꦶꦭꦸꦩꦼꦧꦼꦠ꧀ꦲꦶꦁ​ꦒꦿꦶꦪꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦠꦸꦁ​ꦒꦶꦭ꧀ꦭꦶꦁ​ꦠꦶꦪꦁ​ꦥꦿꦶꦧꦸꦩꦶ꧈​ꦗꦸꦫꦒꦤ꧀ꦫꦗꦏꦪ꧉​ꦱꦭꦃ​ꦱꦠꦸꦁ​ꦒꦶꦭ꧀ꦭꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦺꦕꦸꦮꦻꦴꦤꦺꦴꦛꦺꦴꦏ꧀ꦏꦺꦴꦫꦶꦤꦶꦁ​ꦒꦿꦶꦪ꧈​ꦱꦂ​ꦠꦤꦼꦝꦭꦸꦩꦼꦧꦼꦠ꧀꧈​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦒꦝꦃ​ꦒꦿꦶꦪꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦚꦤꦚꦤꦩꦤꦮꦶꦧꦝꦺꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦺꦕꦸ꧈​ꦱꦉꦁ​ꦲꦔꦼꦔꦏ꧀ꦏꦏꦼꦤ꧀ꦏꦺꦴꦫꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​ꦲꦸꦗꦸꦓꦸꦗꦸꦒ꧀ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦕꦼꦥꦼꦁ​ꦢꦺꦤꦶꦁ​ꦠꦶꦪꦁ​꧇꧓꧇​ꦱꦂ​ꦠꦭꦗꦼꦁ​ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦁ​ꦱꦸꦭꦶꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦥꦢꦺꦴꦤꦶꦁ​ꦲꦩ꧀ꦧꦺꦤ꧀꧈​ꦱꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦭꦗꦼꦁ​ꦲꦔꦿꦩ꧀ꦥꦱ꧀ꦱꦢꦪꦧꦫꦁ​ꦢꦂ​ꦧꦺꦏ꧀ꦏꦶꦥꦸꦤ꧀ꦗꦸꦫꦒꦤ꧀ꦮꦻꦴ꧈​ꦢꦺꦤꦺꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​꧇꧓꧇​ꦗꦒꦶꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦱꦗꦮꦶꦤꦶꦁ​ꦒꦿꦶꦪ꧉​ꦏꦺꦕꦸꦮꦲꦸꦱꦒꦼꦢ꧀ꦲꦁ​ꦒꦺꦴꦤ꧀ꦝꦺꦴꦭ꧀ꦧꦫꦁ​ꦧꦫꦁ​ꦏꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦏꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦉꦒꦶ f 80-.

꧋ꦱꦏꦶꦁ​ꦥꦝꦁ​ꦏꦮꦂ​ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦏꦼꦤ꧀ꦏꦢꦺꦴꦱ꧀ꦲꦶꦁ​ꦔꦤ꧀ꦝꦥ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏ:

꧋ꦏꦭꦠꦁ​ꦒꦭ꧀ꦏꦥꦶꦁ​꧇꧓꧇​ꦥꦺꦧꦿꦸꦮꦫꦶꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦏꦥꦼꦁ​ꦏꦼꦂ​ꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦥꦠꦿꦺꦴꦭꦶꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦶꦤ꧀ꦝꦶꦃ​ꦲꦶꦢꦺꦤꦶꦁ​ꦱꦼꦂ​ꦱꦤ꧀ꦩꦼꦤꦝꦺꦴꦭꦶꦤ꧀ꦢꦺꦴꦁ​꧈​ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦩꦂ​ꦒꦶꦥꦶꦤꦁ​ꦒꦶꦃ​ꦏꦭꦶꦃ​ꦲꦤ꧀ꦥꦸꦁ​ꦒꦮꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦶꦥꦠꦺꦏꦼꦏꦭꦶꦃ​꧈​ꦥꦠꦺꦥꦸꦤꦶꦏꦒꦼꦒꦼꦝꦸꦒ꧀ꦒꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦺꦴꦩꦸꦤꦶꦱ꧀ꦲꦶꦁ​ꦥꦝꦁ​꧉​ꦠꦶꦪꦁ​ꦏꦼꦏꦭꦶꦃ​ꦮꦲꦸ꧈​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦲꦱꦿꦶꦁ​ꦔꦸꦥꦢꦺꦴꦱ꧀ꦱꦏꦼꦤ꧀ꦠꦼꦝꦝꦠꦼꦁ​ꦱꦶꦥꦠꦺ꧉​ꦱꦼꦂ​ꦱꦤ꧀ꦮꦲꦸꦭꦗꦼꦁ​ꦩꦼꦏ꧀ꦱꦝꦠꦼꦁ​ꦠꦶꦪꦁ​ꦏꦼꦏꦭꦶꦃ​ꦥꦸꦤꦶꦏꦏꦥꦸꦫꦶꦃ​ꦲꦤꦼꦢꦃ​ꦲꦏꦼꦤ꧀ꦥꦥꦤ꧀ꦥꦔꦸꦩ꧀ꦥꦼꦠ꧀ꦠꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦶꦥꦠꦺ꧉​ꦱꦉꦁ​ꦱꦶꦥꦠꦺꦱꦸꦩꦼꦉꦥ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦥꦠꦿꦺꦴꦭꦶꦝꦠꦼꦁ​꧈​ꦭꦗꦼꦁ​ꦲꦺꦁ​ꦒꦭ꧀ꦤꦼꦩ꧀ꦥꦸꦃ​꧉​ꦢꦼꦢꦩꦼꦭ꧀ꦭꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦶꦱ꧀ꦠꦸꦭ꧀ꦱꦲꦫꦺꦚ꧀ꦕꦺꦴꦁ​꧉​ꦱꦤꦭꦶꦏꦱꦫꦝꦝꦸꦭꦗꦼꦁ​ꦱꦩꦶꦲꦚꦼꦚ꧀ꦗꦠ꧉​ꦱꦶꦥꦠꦺꦏꦼꦠꦠꦺꦴꦤ꧀ꦏꦮꦤ꧀ꦥꦁ​ꦒꦺꦴꦤꦤ꧀꧈​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦠꦶꦒꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦧꦢꦤ꧀꧈​ꦱꦠꦸꦁ​ꦒꦭ꧀ꦭꦶꦥꦸꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦱꦶꦫꦃ​꧉​ꦏꦗꦮꦶꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦏꦭꦱꦩꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦱꦫꦝꦝꦸꦮꦲꦸꦲꦸꦒꦶꦱꦒꦼꦢ꧀ꦲꦩꦼꦗꦃ​ꦲꦶꦧꦸꦪꦸꦁ​ꦱꦫꦸꦤ꧀꧈​ꦲꦶꦁ​ꦒꦶꦃ​ꦥꦸꦤꦶꦏꦧꦼꦧꦻꦴꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦼꦔꦼꦤ꧀ꦱꦶꦥꦠꦺ꧉​

꧋ꦥꦔꦢꦶꦭꦤ꧀ꦭꦤ꧀ꦢꦿꦢ꧀ꦲꦶꦁ​ꦧꦤ꧀ꦝꦸꦁ​ꦲꦤ꧀ꦝꦮꦃ​ꦲꦏꦼꦤ꧀ꦲꦸꦏꦸꦩꦤ꧀ꦏꦸꦚ꧀ꦗꦫꦭꦩꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧇꧒꧐꧇​ꦠꦻꦴꦤ꧀ꦝꦠꦼꦁ​ꦠꦼꦠꦶꦪꦁ​ꦏꦺꦴꦩꦸꦤꦶꦱ꧀ꦏꦭꦶꦃ​ꦤꦩꦩꦤ꧀ꦱꦸꦂ​ꦤꦶꦭꦤ꧀ꦄꦢꦶꦩꦤ꧀꧈​ꦏꦭꦶꦃ​ꦥꦶꦱꦤ꧀ꦱꦩꦶꦠꦸꦩꦸꦠ꧀ꦲꦢꦩꦼꦭ꧀ꦒꦺꦒꦺꦫꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦤꦒꦿꦺꦏ꧀꧉​

꧋ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦧꦝꦺꦠꦸꦩꦸꦠ꧀ꦲꦺꦏ꧀ꦱꦩꦼꦤ꧀ꦏꦁ​ꦒꦺꦭꦸꦩꦼꦧꦼꦠ꧀ꦲꦶꦁ​ꦥꦩꦸꦭꦁ​ꦔꦤ꧀ꦤꦺꦴꦂ​ꦩꦭ꧀ꦲꦶꦁ​ꦧ꧀ꦭꦶꦠꦂ​꧈​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦤꦏꦼꦤ꧀ꦏꦭꦠꦁ​ꦒꦭ꧀ꦏꦥꦶꦁ​꧇꧘꧇​ꦥꦺꦧꦿꦸꦮꦫꦶꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦱꦢꦪꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦭꦫꦺ꧇꧓꧑꧓꧇​꧈​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦩꦁ​ꦏꦤꦩꦸꦁ​ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀꧇꧒꧐꧇​ꦥꦁ​ꦒꦺꦤ꧀ꦤꦤ꧀꧈​ꦱꦏꦶꦁ​ꦏꦝꦶꦫꦶꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀꧇꧖꧔꧇​꧈​ꦱꦏꦶꦁ​ꦔꦚ꧀ꦗꦸꦏ꧀꧇꧕꧖꧇​꧈​ꦱꦏꦶꦁ​ꦠꦽꦁ​ꦒꦭꦺꦏ꧀꧇꧒꧕꧇​꧈​ꦱꦏꦶꦁ​ꦠꦸꦭꦸꦔꦒꦸꦁ​꧇꧙꧔꧇​ꦭꦤ꧀ꦱꦏꦶꦁ​ꦧ꧀ꦭꦶꦠꦂ​꧇꧗꧔꧇​꧉​

꧋ꦱꦏꦶꦁ​ꦧꦺꦴꦒꦺꦴꦂ​ꦏꦮꦂ​ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦏꦼꦤ꧀꧈​ꦧꦶꦭꦶꦃ​ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦱꦼꦫꦠ꧀ꦏꦼꦏꦚ꧀ꦕꦶꦁ​ꦔꦤ꧀ꦩꦼꦢꦭ꧀꧈​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦚꦼꦧꦸꦠ꧀ꦠꦏꦼꦤ꧀ꦠꦶꦪꦁ​ꦏꦺꦴꦩꦸꦤꦶꦱ꧀ꦕꦕꦃ​ꦲꦶꦥꦸꦤ꧀꧇꧔꧔꧇​ꦩꦭꦶꦃ​꧈​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦧꦝꦺꦏꦱꦶꦁ​ꦏꦶꦂ​ꦫꦏꦼꦤ꧀ꦝꦠꦼꦁ​ꦝꦶꦒꦸꦭ꧀꧉​ꦠꦶꦪꦁ​ꦱꦩꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦏꦛꦃ​ꦲꦶꦥꦸꦤ꧀ꦮꦲꦸ꧈​ꦱꦢꦪꦱꦩꦶꦲꦱ꧀ꦭꦶꦱꦏꦶꦁ​ꦥꦫꦺꦱꦶꦝꦺꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦱꦼꦩꦫꦁ​꧉​

꧋ꦩꦶꦠꦸꦫꦸꦠ꧀ꦱꦼꦫꦠ꧀ꦥꦭꦥꦸꦫꦤ꧀꧈​ꦮꦶꦮꦶꦠ꧀ꦠꦁ​ꦒꦭ꧀ꦏꦥꦶꦁ​꧇꧒꧓꧇​ꦗꦤꦸꦮꦫꦶꦢꦸꦩꦸꦒꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦁ​ꦒꦭ꧀꧇꧒꧙꧇​ꦗꦤꦸꦮꦫꦶꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦏꦥꦼꦁ​ꦏꦼꦂ​ꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦲꦶꦁ​ꦗꦮꦶꦠꦼꦔꦃ​ꦠꦼꦠꦶꦪꦁ​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦏꦠꦿꦗꦁ​ꦱꦼꦱꦏꦶꦠ꧀ꦥꦺꦱ꧀ꦱꦢꦪꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀꧇꧑꧔꧕꧇​꧈​ꦠꦶꦪꦁ​ꦱꦩꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦮꦲꦸꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​꧇꧕꧕꧇​ꦱꦏꦶꦁ​ꦠꦼꦩꦁ​ꦒꦸꦁ​꧈​꧇꧗꧇​ꦱꦏꦶꦁ​ꦩꦒꦼꦭꦁ​꧈​꧇꧗꧇​ꦔꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂ​ꦠ꧈​꧇꧓꧘꧇​ꦏ꧀ꦭꦠꦺꦤ꧀꧈​꧇꧑꧕꧇​ꦥꦏꦭꦺꦴꦔꦤ꧀꧈​꧇꧑꧔꧇​ꦠꦼꦒꦭ꧀꧈​꧇꧑꧇​ꦧꦽꦧꦼꦱ꧀ꦭꦤ꧀꧇꧘꧇​ꦱꦏꦶꦁ​ꦥꦸꦂ​ꦧꦭꦶꦁ​ꦒ꧉​

꧋ꦱꦼꦫꦠ꧀ꦏꦧꦂ​ de Crt. ꧋ꦩꦶꦉꦁ​ꦥꦮꦂ​ꦠꦺꦴꦱ꧀꧈​ꦧꦶꦭꦶꦃ​ꦏꦛꦃ​ꦥꦫꦠꦼꦠꦶꦪꦁ​ꦱꦸꦩꦠꦿꦃ​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦢꦼꦢꦸꦤꦸꦁ​ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦧꦠꦮꦶ꧈​ꦩꦏꦠꦼꦤ꧀ꦲꦸꦒꦶꦥꦫꦝꦺꦴꦏ꧀ꦠꦼꦂ​ꦥꦿꦶꦧꦸꦩꦶ꧈​ꦱꦩꦶꦔꦠꦸꦂ​ꦫꦏꦼꦤ꧀ꦱꦼꦫꦠ꧀ꦥꦤꦸꦮꦸꦤꦤ꧀ꦝꦠꦼꦁ​ꦥꦩꦫꦺꦤ꧀ꦠꦃ​꧈​ꦱꦸꦥꦢꦺꦴꦱ꧀ꦥꦩꦫꦺꦤ꧀ꦠꦃ​ꦏꦂ​ꦱꦲꦲꦤꦼꦠꦼꦥꦏꦼꦤ꧀ꦝꦺꦴꦏ꧀ꦠꦼꦂ​ Abdul Rivai ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦱꦩꦁ​ꦏꦺꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦤꦒꦫꦶꦮꦭꦤ꧀ꦢꦶꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ꦭꦶꦢ꧀ꦥꦺꦴꦊꦏ꧀ꦱꦿꦢ꧀꧈​ꦩꦶꦤꦁ​ꦏꦮꦼꦮꦏꦶꦭ꧀ꦭꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦤꦃ​ꦱꦸꦩꦠꦿꦃ​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦱꦶꦱꦶꦃ​ꦏꦶꦭꦺꦤ꧀꧉​ꦩꦶꦠꦸꦫꦸꦠ꧀ꦥꦮꦂ​ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦼꦫꦠ꧀ꦏꦧꦂ​ꦏꦱ꧀ꦧꦸꦠ꧀ꦔꦶꦁ​ꦒꦶꦭ꧀꧈​ꦝꦺꦴꦏ꧀ꦠꦼꦂ​ Rivai ꦮꦲꦸꦥꦚ꧀ꦕꦺꦤ꧀ꦏꦒꦸꦁ​ꦔꦤ꧀ꦏꦤꦶꦪꦠ꧀ꦠꦏꦺꦢꦼꦢꦊꦩ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦤꦒꦫꦶꦮꦭꦤ꧀ꦢꦶ꧉​ꦄꦤꦔꦶꦁ​ꦤꦭꦶꦏꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦶꦤ꧀ꦠꦸꦤ꧀ꦤꦶꦱꦼꦫꦠ꧀꧈​ꦱꦸꦏꦮꦁ​ꦱꦸꦭ꧀ꦭꦤ꧀ꦩꦤꦮꦶꦥꦩꦫꦺꦤ꧀ꦠꦃ​ꦏꦼꦂ​ꦱꦲꦤꦼꦠꦼꦥ꧀ꦥꦏꦼꦤ꧀ꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ꦭꦶꦢ꧀ꦥꦺꦴꦊꦏ꧀ꦱꦿꦢ꧀꧈​ꦲꦶꦁ​ꦒꦶꦃ​ꦧꦝꦺꦮꦁ​ꦱꦸꦭ꧀ꦔꦗꦮꦶꦩꦭꦶꦃ​꧉​

꧋ꦱꦏꦶꦁ​ꦧꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦏꦮꦂ​ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦏꦼꦤ꧀꧈​ꦧꦶꦭꦶꦃ​ꦏꦭꦠꦁ​ꦒꦭ꧀ꦏꦥꦶꦁ​꧇꧘꧇​ꦥꦺꦧꦿꦸꦮꦫꦶꦱꦠꦸꦁ​ꦒꦭ꧀ꦧꦫꦶꦱ꧀ꦱꦤ꧀ꦱꦫꦝꦝꦸꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦥꦭꦤꦶꦢꦺꦤꦶꦁ​ꦏꦥ꧀ꦠꦶꦤ꧀ Schmidhamer ꧈​ꦱꦏꦶꦁ​ꦧꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦮꦁ​ꦱꦸꦭ꧀ꦝꦠꦼꦁ​ꦧꦠꦮꦶ꧈​ꦱꦩꦁ​ꦏꦺꦱꦫꦝꦝꦸꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦠꦏ꧀ꦱꦶꦃ​ꦏꦤ꧀ꦠꦸꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦧꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦤꦩꦸꦁ​ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦠꦶꦒꦁ​ꦧꦫꦶꦱꦤ꧀꧈​ꦲꦶꦁ​ꦒꦶꦃ​ꦥꦸꦤꦶꦏ꧇꧑꧇​ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦭꦧꦸꦮꦤ꧀ꦭꦤ꧀ꦩꦼꦤꦺꦱ꧀꧈​꧇꧑꧇​ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦥꦤ꧀ꦝꦺꦒ꧀ꦭꦁ​꧈​ꦭꦤ꧀꧇꧑꧇​ꦩꦭꦶꦃ​ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦱꦺꦫꦁ​꧉​

꧋ꦥꦔꦢꦶꦭꦤ꧀ꦭꦤ꧀ꦢꦿꦢ꧀ꦲꦶꦁ​ꦕꦶꦲꦩꦶꦱ꧀꧈​ꦧꦺꦚ꧀ꦗꦶꦁ​ꦠꦁ​ꦒꦭ꧀ꦏꦥꦶꦁ​꧇꧑꧔꧇​ꦥꦺꦧꦿꦸꦮꦫꦶꦔꦗꦼꦁ​ꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦧꦝꦺꦩꦶꦮꦶꦠ꧀ꦠꦶꦩꦿꦶꦏ꧀ꦱꦥꦿꦏꦮꦶꦱ꧀ꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦶꦪꦁ​ꦏꦺꦴꦩꦸꦤꦶꦱ꧀ꦱꦏꦮꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦏꦢꦏ꧀ꦮ:ꦩꦼꦗꦃ​ꦲꦶꦥꦸꦁ​ꦒꦮꦥꦒꦤ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦤ꧀ꦧꦁ​ꦱꦠꦶꦪꦺꦴꦤ꧀ꦒ꧀ꦃ​ꦮ꧀꧈​ꦲꦤꦠꦺꦴꦤꦶꦲꦒꦺꦤ꧀ꦥꦸꦭꦶꦱꦶꦔꦤ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦫꦩ꧀ꦧꦃ​ꦏꦥꦶꦁ​꧇꧑꧖꧇​꧈​ꦲꦤꦠꦺꦴꦤꦶꦱꦭꦃ​ꦱꦠꦸꦁ​ꦒꦶꦭ꧀ꦭꦶꦁ​ꦥꦸꦁ​ꦒꦮꦥꦸꦭꦶꦱꦶꦝꦸꦱꦸꦤ꧀꧈​ꦭꦤ꧀ꦲꦤꦠꦺꦴꦤꦶꦱꦠꦸꦁ​ꦒꦭ꧀ꦲꦒꦺꦤ꧀ꦥꦺꦭ꧀ꦥꦸꦭꦶꦱꦶ꧈​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦠꦔꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦶꦮꦔꦤ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦥꦸꦠꦸꦁ​ꦧꦧꦂ​ꦥꦶꦱꦤ꧀꧉​

꧋ꦱꦏꦶꦁ​ꦧꦤ꧀ꦝꦸꦁ​ꦏꦮꦂ​ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦏꦼꦤ꧀꧈​ꦧꦶꦭꦶꦃ​ꦲꦂ​ꦠꦲꦸꦗꦸꦂ​ꦫꦤ꧀ꦠꦸꦩꦿꦥ꧀ꦥꦸꦁ​ꦒꦮꦱꦼꦥꦸꦂ​ꦒꦸꦥꦼꦂ​ꦩꦺꦤ꧀ꦱꦊꦧꦼꦠ꧀ꦠꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦼꦔꦃ​ꦲꦤ꧀ꦠꦲꦸꦤ꧀ꦥꦸꦁ​ꦏꦱꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦲꦸꦤ꧀꧇꧑꧙꧒꧖꧇​ꦏꦥꦼꦁ​ꦏꦼꦂ​ꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦧꦝꦺꦏꦮꦼꦢꦭ꧀ꦭꦏꦼꦤ꧀ꦧꦺꦚ꧀ꦗꦶꦁ​ꦥꦸꦁ​ꦏꦱꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦺꦧꦿꦸꦮꦫꦶꦔꦗꦼꦁ​ꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦢꦺꦤꦺꦏꦛꦃ​ꦲꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦠꦼꦔꦃ​ꦧ꧀ꦭꦚ꧀ꦗꦤ꧀꧉​ [ 95 ]꧋ꦩꦶꦠꦸꦫꦸꦠ꧀ꦱꦼꦫꦠ꧀ꦏꦧꦂ​ꦢꦂ​ꦩꦏꦤ꧀ꦝ꧈​ꦱꦊꦧꦼꦠ꧀ꦠꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦻꦴꦤ꧀꧇꧒꧖꧇​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦏꦥꦼꦁ​ꦏꦼꦂ​ꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦏꦛꦃ​ꦲꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦿꦏꦮꦶꦱ꧀ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦫꦩ꧀ꦥꦸꦁ​ꦔꦶꦲꦶꦁ​ꦭꦤ꧀ꦢꦿꦢ꧀ꦱꦸꦫꦏꦂ​ꦠ꧈​ꦏꦛꦃ​ꦲꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦢꦪꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀꧇꧖꧔꧖꧇​ꦥꦿꦏꦮꦶꦱ꧀꧈​ꦥꦿꦏꦮꦶꦱ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ꧀꧇꧒꧒꧔꧇​꧈​ꦥꦿꦏꦮꦶꦱ꧀ꦏꦿꦶꦩꦶꦤꦭ꧀꧇꧔꧒꧒꧇​꧉​

꧋ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦥꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦥꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦠꦲꦸꦤ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦭꦫꦺꦭꦫꦺꦧꦭꦶꦭꦤ꧀ꦭꦺꦴꦩ꧀ꦧꦺꦴꦏ꧀ꦩꦤꦮꦶꦧꦝꦺꦲꦔ꧀ꦭꦗꦼꦁ​ꦔꦏꦼꦤ꧀ꦥꦱꦶꦤꦲꦺꦴꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ Osvia ꦏꦼꦢꦃ​ꦭꦸꦩꦼꦧꦼꦠ꧀ꦲꦶꦁ​ Osvia ꦩꦏꦱꦂ​꧉​ꦆꦁ​ꦏꦁ​ꦩꦏꦠꦼꦤ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏꦠꦼꦠꦶꦪꦁ​ꦧꦭꦶꦭꦺꦴꦩ꧀ꦧꦺꦴꦏ꧀ꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦕꦺꦴꦕꦺꦴꦒ꧀ꦧꦧꦂ​ꦥꦶꦱꦤ꧀꧉​ꦆꦁ​ꦠꦲꦸꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦏꦥꦼꦁ​ꦏꦼꦂ​ꦥꦸꦤꦶꦏꦥꦺꦴꦊꦏ꧀ꦱꦿꦢ꧀ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦔꦽꦩ꧀ꦧꦒ꧀ꦧꦧ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏ꧉​ꦩꦏꦠꦼꦤ꧀ꦲꦸꦒꦶꦥꦏꦼꦩ꧀ꦥꦭ꧀ꦭꦤ꧀ Santy ꦲꦶꦁ​ꦧꦭꦶꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦔꦠꦸꦂ​ꦫꦏꦼꦤ꧀ꦱꦼꦫꦠ꧀ꦥꦤꦸꦮꦸꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦝꦠꦼꦁ​ꦥꦩꦫꦺꦤ꧀ꦠꦃ​ꦲꦒꦼꦁ​ꦏꦤ꧀ꦛꦶꦏꦧꦤ꧀ꦠꦸꦲꦶꦁ​ꦥꦢꦸꦏꦠꦸꦮꦤ꧀ꦫꦺꦱꦶꦝꦺꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦧꦭꦶ꧉​ꦱꦥꦸꦤꦶꦏꦥꦤꦸꦮꦸꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦮꦲꦸꦏꦲꦶꦢꦺꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦤꦒꦫꦶ꧈​ꦲꦶꦁ​ꦒꦶꦃ​ꦥꦸꦤꦶꦏꦭꦫꦺꦧꦭꦶꦭꦺꦴꦩ꧀ꦧꦺꦴꦏ꧀ꦏꦺꦔꦶꦁ​ꦔ꧀ꦭꦗꦼꦁ​ꦔꦏꦼꦤ꧀ꦥꦱꦶꦤꦲꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦝꦠꦼꦁ​ Osvia ꦲꦶꦁ​ꦥꦿꦧꦭꦶꦁ​ꦒ꧈​ꦮꦶꦮꦶꦠ꧀ꦏꦸꦂ​ꦱꦸꦱ꧀ꦲꦺꦁ​ꦒꦭ꧀ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦠꦸꦩꦥꦏ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏ꧉​

꧋ꦢꦸꦩꦸꦒꦶꦤꦶꦁ​ꦱꦩꦁ​ꦏꦺꦱꦺꦂ​ꦠꦶꦥꦶꦏꦠ꧀ꦠꦩꦠ꧀ꦲꦶꦁ​ꦥꦩꦸꦭꦁ​ꦔꦤ꧀ꦲꦁ​ꦏ II ꦥꦸꦤꦶꦏꦏꦠꦼꦠꦼꦥ꧀ꦥꦏꦼꦤ꧀ꦩꦮꦶꦱꦺꦒꦼꦭ꧀ꦉꦒꦶ f 1.50꧈​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦩꦏꦠꦼꦤ꧀ꦮꦲꦸꦫꦕꦏ꧀ꦏꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦁ​ꦒꦺꦠꦶꦪꦁ​ꦱꦼꦥꦸꦃ​ꦲꦶꦥꦸꦤ꧀ꦭꦫꦺꦭꦫꦺꦥꦚ꧀ꦕꦺꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦒꦶꦃ​ꦏꦮꦿꦠ꧀ꦠꦤ꧀꧈​ꦥꦿꦩꦶꦭꦏꦛꦃ​ꦱꦔꦼꦠ꧀ꦝꦶꦥ꧀ꦭꦺꦴꦩꦃ​ꦠꦩꦠ꧀ꦠꦤ꧀ꦲꦁ​ꦏ II ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦱꦩꦶꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦼꦧꦸꦱ꧀꧉​ꦆꦁ​ꦏꦁ​ꦥꦸꦤꦶꦏꦥꦫꦲꦶꦤ꧀ꦱꦼꦥꦺꦏ꧀ꦠꦸꦂ​ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦏꦼꦉꦥ꧀ꦚꦸꦮꦸꦤ꧀ꦤꦏꦼꦤ꧀ꦱꦸꦢꦤ꧀ꦥꦲꦺꦴꦱ꧀ꦱꦺꦒꦼꦭ꧀ꦱꦩꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦮꦲꦸ꧈​ꦱꦲꦲꦶꦁ​ꦥꦺꦴꦊꦏ꧀ꦱꦿꦢ꧀ꦲꦸꦒꦶꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦤꦠꦺꦏꦉꦩ꧀ꦧꦒ꧀꧉​ꦱꦩꦁ​ꦏꦺꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦏꦫꦩ꧀ꦥꦸꦁ​ꦔꦤ꧀꧈​ꦧꦶꦭꦶꦃ​ꦧꦺꦚ꧀ꦗꦶꦁ​ꦱꦶꦪꦩ꧀ꦔꦗꦼꦁ​ꦥꦸꦤꦶꦏꦱꦺꦒꦼꦭ꧀ꦭꦶꦁ​ꦝꦶꦥ꧀ꦭꦺꦴꦩꦃ​ꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦉꦒꦶ f 1.50꧈​ꦲꦤꦔꦶꦁ​ꦤꦩꦸꦁ​ꦉꦒꦶ f 0.50꧉​ꦭꦺꦴꦮꦸꦁ​꧉​

꧋ꦱꦼꦫꦠ꧀ꦏꦧꦂ​ꦱꦼꦢꦾꦠꦩꦩꦂ​ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦏꦼꦤ꧀:ꦱꦏꦶꦁ​ꦲꦢꦲꦢꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦸꦮꦤ꧀ꦢꦿ꧉​ꦪꦥ꧀꧈​ꦧꦺꦚ꧀ꦗꦶꦁ​ꦮꦸꦭꦤ꧀ꦗꦸꦭꦶꦔꦗꦼꦁ​ꦥꦸꦤꦶꦏꦲꦶꦁ​ꦔꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂ​ꦠꦧꦝꦺꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦤꦶꦥꦩꦸꦭꦔꦤ꧀ H.C.S. ꦥꦂ​ꦠꦶꦏꦸꦭꦶꦂ​꧈​ꦱꦥꦸꦤꦶꦏꦕꦭꦺꦴꦤ꧀ꦩꦸꦫꦶꦢ꧀ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦱꦺꦏꦼꦠ꧀ꦠꦤ꧀꧉​

꧋ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦥꦮꦂ​ꦠꦺꦴꦱ꧀꧈​ꦧꦶꦭꦶꦃ​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦧꦸꦥꦠꦶꦲꦶꦁ​ꦏꦸꦭꦺꦴꦤ꧀ꦥꦿꦒꦲꦔ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦤꦏꦼꦤ꧀ꦫꦺꦏꦢꦪꦏꦁ​ꦒꦺꦢꦂ​ꦩꦝꦠꦼꦁ​ꦥꦫꦠꦼꦠꦶꦪꦁ​ꦲꦶꦁ​ꦧꦮꦃ​ꦲꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦱꦩꦶꦏꦧꦼꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦏꦥꦼꦁ​ꦏꦼꦂ​ꦥꦸꦤꦶꦏ꧉​ꦩꦶꦠꦸꦫꦸꦠ꧀ꦕꦫꦶꦪꦺꦴꦱ꧀ꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦶꦪꦁ​ꦔꦿꦶꦏꦸ꧈​ꦧꦼꦤꦱꦒꦼꦝꦒ꧀ꦒꦤ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏꦏꦊꦧꦼꦠ꧀ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦲꦒꦼꦁ​ꦥꦶꦪꦩ꧀ꦧꦏ꧀ꦲꦶꦁ​ꦱꦊꦧꦼꦠ꧀ꦠꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦭꦶꦃ​ꦢꦱꦠꦻꦴꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀꧉​

꧋ꦱꦏꦶꦁ​ꦱꦮꦃ​ꦭꦸꦤ꧀ꦠꦏꦮꦂ​ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦏꦼꦤ꧀꧈​ꦧꦶꦭꦶꦃ​ꦏꦭꦢꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦱꦼꦤꦺꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦏꦥꦼꦁ​ꦏꦼꦂ​ꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦧꦫꦁ​ꦧꦫꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦒꦸꦫꦸꦥꦿꦶꦧꦸꦩꦶꦠꦼꦠꦶꦒ꧈​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦢꦺꦫꦺꦁ​ꦢꦔꦸꦥꦸꦤꦶꦏꦥꦶꦤꦼꦗꦃ​ꦲꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦥꦫꦏꦺꦴꦩꦸꦤꦶꦱ꧀꧈​ꦏꦭꦺꦭꦁ​ꦔꦏꦼꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦏꦩꦂ​ꦧꦺꦴꦭꦃ​꧈​ꦥꦼꦥꦗꦼꦁ​ꦔꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦲꦺꦱꦔꦼꦠ꧀꧈​ꦧꦫꦁ​ꦧꦫꦁ​ꦮꦻꦴꦏꦠꦏ꧀ꦱꦶꦂ​ꦤꦩꦸꦁ​ꦉꦒꦶ f 150.-​​꧈​ꦲꦶꦁ​ꦩꦁ​ꦏꦱꦉꦁ​ꦏꦭꦺꦭꦁ​ꦱꦒꦼꦢ꧀ꦥꦗꦼꦁ​ f 1300.-.

꧋ꦥꦔꦢꦶꦭ꧀ꦭꦤ꧀ꦭꦤ꧀ꦢꦿꦢ꧀ꦲꦶꦁ​ꦨꦠꦮꦶ꧈​ꦏꦭꦠꦁ​ꦒꦭ꧀ꦏꦥꦶꦁ​꧇꧗꧇​ꦥꦺꦧꦿꦸꦮꦫꦶꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦲꦔꦿꦩ꧀ꦥꦸꦁ​ꦔꦶꦥꦿꦏꦮꦶꦱ꧀ꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦫꦏꦺꦴꦩꦸꦤꦶꦱ꧀ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦱꦩꦶꦲꦤꦼꦩ꧀ꦥꦸꦃ​ꦉꦱꦺꦂ​ꦱꦶꦂ​ꦏꦼꦠꦺꦃ​꧉​ꦱꦢꦪꦥꦱꦏꦶꦠ꧀ꦠꦤ꧀ꦏꦲꦁ​ꦒꦼꦥ꧀ꦊꦥꦠ꧀ꦗꦭꦂ​ꦫꦤ꧀ꦲꦢꦩꦼꦭ꧀ꦏꦫꦩ꧀ꦩꦤ꧀ꦱꦲꦧꦝꦺꦚꦺꦴꦧꦶꦲꦩꦽꦗꦪꦠꦶꦪꦁ​꧈​ꦏꦤ꧀ꦛꦶꦏꦉꦩ꧀ꦧꦒ꧀ꦫꦸꦩꦶꦪꦶꦤ꧀꧉​ꦄꦩ꧀ꦱꦶꦂ​ꦧꦶꦤ꧀ꦱꦭ꧀ꦧꦶꦤꦶꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦲꦔꦏꦼꦤ꧀ꦤꦶꦱꦢꦪ꧈​ꦥꦲꦸꦏꦸꦩ꧀ꦩꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦸꦢ꧈​ꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ꦭꦗꦼꦁ​ꦤꦩꦸꦁ​ꦏꦥꦠꦿꦥ꧀ꦥꦤ꧀ꦥꦲꦸꦏꦸꦩ꧀ꦩꦤ꧀ꦭꦩꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧇꧑꧖꧇​ꦠꦲꦸꦤ꧀꧉​ꦗꦸꦲꦫꦶꦥꦲꦸꦏꦸꦩ꧀ꦩꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦮꦿꦠꦏ꧀ꦏꦼꦤ꧀꧈​ꦗꦭꦫꦤ꧀ꦚꦺꦴꦭꦺꦴꦁ​ꦥꦶꦱ꧀ꦠꦸꦭ꧀꧈​ꦠꦸꦂ​ꦠꦤ꧀ꦱꦃ​ꦒꦺꦴꦫꦺꦴꦃ​ꦏꦺꦩꦮꦺꦴꦤ꧀꧈​ꦲꦩꦶꦭꦭꦗꦼꦁ​ꦏꦥꦠꦿꦥ꧀ꦥꦤ꧀ꦥꦲꦸꦏꦸꦩ꧀ꦩꦤ꧀ꦭꦩꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧇꧑꧘꧇​ꦠꦲꦸꦤ꧀꧉​ꦫꦱ꧀ꦢꦶꦏꦲꦸꦏꦸꦩ꧀꧇꧑꧕꧇​ꦠꦲꦸꦤ꧀꧈​ꦭꦤ꧀ꦩꦸꦲꦩꦢ꧀ꦄꦭꦶ꧇꧑꧕꧇​꧉​ꦩꦸꦲꦩꦢ꧀ꦧꦶꦤ꧀ꦱꦏ꧀ꦧꦃ​ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦸꦢꦲꦸꦏꦸꦩ꧀ꦩꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦗꦭꦫꦤ꧀ꦠꦏ꧀ꦱꦶꦃ​ꦏꦼꦭꦫꦺꦤ꧀ꦤꦼꦤ꧀꧈​ꦲꦶꦁ​ꦒꦶꦃ​ꦥꦸꦤꦶꦏ꧇꧑꧓꧇​ꦠꦲꦸꦤ꧀꧉​ꦎꦱꦶꦤ꧀ꦭꦤ꧀ꦎꦩꦂ​ꦲꦔꦏꦼꦤ꧀꧈​ꦲꦩꦶꦭꦲꦸꦏꦸꦩ꧀ꦩꦤ꧀ꦲꦸꦒꦶꦱꦩꦶꦏꦱꦸꦢ꧈​ꦤꦩꦸꦁ​꧇꧑꧒꧇​ꦠꦲꦸꦤ꧀꧉​ꦱꦢꦪꦮꦲꦸꦏꦱꦸꦢꦏꦭꦶꦃ​ꦲꦤ꧀ꦲꦸꦏꦸꦩ꧀ꦩꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦭꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦲꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦥꦏꦸꦚ꧀ꦗꦫꦤ꧀꧉​

꧋ꦱꦏꦶꦁ​ꦥꦝꦁ​ꦏꦮꦂ​ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦏꦼꦤ꧀:ꦏꦭꦩꦶꦭꦶꦠꦺꦂ​ꦏꦭꦶꦃ​ꦲꦔꦼꦠꦼꦂ​ꦫꦏꦼꦤ꧀ꦏꦺꦴꦩꦸꦤꦶꦱ꧀ꦏꦭꦶꦃ​꧈​ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦱꦕꦼꦭꦏ꧀ꦏꦶꦁ​ꦭꦸꦧꦸꦏ꧀ꦧꦶꦠꦸꦫꦤ꧀꧈​ꦩꦶꦭꦶꦠꦺꦂ​ꦏꦼꦏꦭꦶꦃ​ꦮꦲꦸꦲꦔ꧀ꦭꦶꦭꦤꦶꦠꦶꦪꦁ​ꦏꦼꦏꦭꦶꦃ​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦏꦲꦼꦠꦼꦂ​ꦫꦏꦼꦤ꧀꧈​ꦤꦼꦝꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦱꦠꦸꦁ​ꦒꦶꦭ꧀ꦭꦶꦁ​ꦮꦤ꧀ꦢꦺ꧉​ꦏꦭꦱꦩꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦏꦺꦴꦩꦸꦤꦶꦱ꧀ꦏꦼꦏꦭꦶꦃ​ꦮꦲꦸꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦸꦕꦸꦭ꧀ꦭꦶꦧ꧀ꦭꦼꦁ​ꦒꦸꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​ꦲꦤꦁ​ꦔꦶꦁ​ꦲꦸꦗꦸꦓꦸꦗꦸꦒ꧀ꦭꦗꦼꦁ​ꦲꦔꦽꦧꦠ꧀ꦭꦢꦶꦁ​ꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦒꦝꦃ​ꦮꦤ꧀ꦢꦺ꧈​ꦱꦲꦭꦗꦼꦁ​ꦲꦤꦼꦩ꧀ꦥꦸꦃ​ꦩꦶꦭꦶꦠꦺꦂ​ꦏꦭꦶꦃ​ꦮꦲꦸ꧉​ꦩꦶꦭꦶꦠꦺꦂ​ꦏꦭꦶꦃ​ꦥꦶꦱꦤ꧀ꦱꦩꦶꦤꦤ꧀ꦝꦁ​ꦠꦠꦸ꧈​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦱꦠꦸꦁ​ꦒꦭ꧀ꦲꦶꦁ​ꦠꦔꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​ꦱꦠꦸꦁ​ꦒꦭꦶꦥꦸꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦧꦁ​ꦏꦺꦏ꧀ꦏꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​ꦏꦺꦴꦩꦸꦤꦶꦱ꧀ꦮꦲꦸꦭꦗꦼꦁ​ꦥꦶꦤꦼꦗꦃ​ꦲꦤ꧀꧉​

꧋ꦩꦶꦠꦸꦫꦸꦠ꧀ꦥꦮꦂ​ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦼꦫꦠ꧀ꦏꦧꦂ​ A.I.D.​꧈​ꦎꦪꦺꦴꦲꦭꦶꦪꦱ꧀ꦄꦃ​ꦪ꧉​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦏꦊꦥꦠ꧀ꦠꦤ꧀ꦠꦸꦩꦸꦠ꧀ꦲꦢꦩꦼꦭ꧀ꦒꦺꦒꦺꦂ​ꦫꦤ꧀ꦏꦺꦴꦩꦸꦤꦶꦱ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦠꦱꦶꦏ꧀ꦩꦭꦪꦃ​꧈​ꦢꦺꦤꦶꦁ​ꦥꦔꦢꦶꦭ꧀ꦭꦤ꧀ꦭꦤ꧀ꦢꦿꦢ꧀ꦲꦶꦁ​ꦠꦱꦶꦏ꧀ꦩꦭꦪꦃ​꧈​ꦏꦥꦠꦿꦥ꧀ꦥꦤ꧀ꦲꦸꦏꦸꦩ꧀ꦩꦤ꧀ꦏꦸꦚ꧀ꦗꦫꦭꦩꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧇꧑꧓꧇​ꦠꦲꦸꦤ꧀꧉​

꧋ꦱꦏꦶꦁ​ꦱꦺꦫꦁ​ꦏꦮꦂ​ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦏꦼꦤ꧀:ꦥꦔꦢꦶꦭ꧀ꦭꦤ꧀ꦭꦤ꧀ꦢꦿꦢ꧀ꦲꦶꦁ​ꦔꦿꦶꦏ꧈​ꦏꦭꦠꦁ​ꦒꦭ꧀ꦏꦥꦶꦁ​꧇꧘꧇​ꦥꦺꦧꦿꦸꦮꦫꦶꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦔꦿꦩ꧀ꦥꦸꦁ​ꦔꦶꦥꦿꦏꦮꦶꦱ꧀ꦒꦺꦒꦺꦂ​ꦫꦤ꧀ꦏꦺꦴꦩꦸꦤꦶꦱ꧀ꦲꦶꦁ​ꦥꦩꦫꦪꦤ꧀꧉​ꦮꦸꦱꦤꦤꦶꦥꦸꦤ꧀:ꦝꦩꦶꦫꦶꦭꦤ꧀ꦲꦗꦶꦱꦠꦿꦏꦥꦠꦿꦥ꧀ꦥꦤ꧀ꦲꦸꦏꦸꦩ꧀ꦩꦤ꧀ꦏꦸꦚ꧀ꦗꦫꦭꦩꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧇꧑꧕꧇​ꦠꦲꦸꦤ꧀꧈​ꦎꦩꦂ​꧈​ꦲꦗꦶꦝꦺꦴꦪꦺꦴꦃ​ꦭꦤ꧀ꦲꦗꦶꦢꦸꦭ꧀ꦱꦭꦩ꧀꧇꧑꧓꧇​ꦠꦲꦸꦤ꧀꧈​ꦭꦤ꧀ꦲꦗꦶꦄꦧꦸꦧꦏꦂ​꧇꧑꧒꧇​ꦠꦲꦸꦤ꧀꧉​ꦱꦢꦪꦮꦲꦸꦏꦤ꧀ꦛꦶꦏꦱꦸꦢꦏꦭꦶꦲꦤ꧀ꦱꦢꦔꦸꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦲꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦥꦏꦸꦚ꧀ꦗꦫꦤ꧀꧉​

Aneta ꦩꦂ​ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦏꦼꦤ꧀ꦱꦏꦶꦁ​ꦩꦏꦱꦂ​꧈​ꦧꦶꦭꦶꦃ​ꦲꦶꦁ​ꦏꦤ꧀ꦠꦺꦴꦂ​ꦫꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦸꦮꦤ꧀ꦤꦺꦴꦠꦫꦶꦱ꧀ Pischel ꦲꦶꦁ​ꦄꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀꧈​ꦏꦏꦶꦫꦁ​ꦔꦤ꧀ꦲꦂ​ꦠꦏꦛꦃ​ꦲꦶꦥꦸꦤ꧀ f 60.000.-,​​꧈​ꦲꦶꦁ​ꦒꦶꦃ​ꦥꦸꦤꦶꦏꦢꦸꦩꦸꦤꦸꦁ​ꦲꦂ​ꦠꦭꦺꦭꦁ​ꦔꦤ꧀꧉​ꦠꦸꦮꦤ꧀ꦤꦺꦴꦠꦫꦶꦱ꧀ꦮꦲꦸꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦲꦔꦏꦼꦤ꧀ꦤꦶꦱꦢꦪꦏꦊꦥꦠ꧀ꦠꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧉​

꧋ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦥꦮꦂ​ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦧꦶꦭꦶꦃ​ꦱꦊꦧꦼꦠ꧀ꦠꦶꦥꦸꦤ꧀ꦠꦲꦸꦤ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦤꦒꦫꦶꦧꦝꦺꦮꦶꦮꦶꦠ꧀ꦪꦱꦧꦸꦮꦺꦤ꧀ꦠꦸꦩꦿꦥ꧀ꦠꦼꦠꦶꦪꦁ​ꦲꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦕꦼꦏꦥ꧀ꦥꦔꦗꦂ​ꦫꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​ꦲꦢꦼꦒ꧀ꦒꦶꦁ​ꦧꦸꦮꦺꦤ꧀ꦮꦲꦸꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁ​ꦱꦕꦼꦭꦏ꧀ꦏꦶꦁ​ꦧꦤ꧀ꦝꦸꦁ​꧉​ꦮꦿꦒꦢ꧀ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦠꦏ꧀ꦱꦶꦂ​ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ f 500.000.-.

KRONIEK

Kabar warni-warni[besut]

Pêthikan saking sêrat-sêrat kabar sanès.

Saking Surakarta kawartosakên, bilih kala malêm Rêbo ingkang kapêngkêr punika, ing Calamadu wontên kecu. Cacahing kecu wontên 6 sami lumêbêt ing griyanipun satunggiling tiyang pribumi, juragan rajakaya. Salah satunggilipun kecu wau nothok korining griya, sarta nêdha lumêbêt, ingkang gadhah griya botên nyana-nyana manawi badhe dipun kecu, sarêng angêngakakên korinipun, ujug-ujug dipun cêpêng dening tiyang 3 sarta lajêng dipun tangsuli wontên ing padoning ambèn, sasampunipun lajêng angrampas sadaya barang darbèkipun juragan wau, dene ingkang 3 jagi wontên ing sajawining griya. Kecu wau sagêd anggondhol barang-barang kintên-kintên rêgi f 80-.

Saking Padhang kawartosakên kados ing ngandhap punika:

Kala tanggal kaping 3 Pèbruari ingkang kapêngkêr punika, patroli ingkang dipun tindhihi dening Sêrsan Mênadho Lindong, wontên ing margi pinanggih kalihan punggawanipun Si Pate kêkalih, Pate punika gêgêdhugipun komunis ing Padhang. Tiyang kêkalih wau, ingkang asring ngupadosakên têdha dhatêng Si Pate. Sêrsan wau lajêng mêksa dhatêng tiyang kêkalih punika kapurih anêdahakên papan pangumpêtipun Si Pate. Sarêng si Pate sumêrêp wontên patroli dhatêng, lajêng enggal nêmpuh. Dêdamêlipun pistul saha rencong. Sanalika saradhadhu lajêng sami anyênjata. Sipate kêtaton kawan panggonan, ingkang tiga wontên ing badan, satunggalipun wontên ing sirah. Kajawi punika, kala samantên saradhadhu wau ugi sagêd amêjahi Buyung Sarun, inggih punika bêbaunipun têngên Si Pate.

Pangadilan landrad ing Bandhung andhawahakên ukuman kunjara laminipun 20 taun dhatêng têtiyang komunis kalih nama Mansurni lan Adiman, kalih pisan sami tumut adamêl gegeran wontên ing Nagrèk.

Ingkang badhe tumut eksamên kangge lumêbêt ing pamulangan normal ing Blitar, ingkang dipun wontênakên kala tanggal kaping 8 Pèbruari punika, sadaya wontên lare 313, ingkang môngka namung wontên 20 panggenan, saking Kadhiri wontên 64, saking Nganjuk 56, saking Trênggalèk 25, saking Tulungagung 94 lan saking Blitar 74.

Saking Bogor kawartosakên, bilih sampun wontên sêrat kêkancingan mêdal, ingkang nyêbutakên tiyang komunis cacahipun 44 malih, ingkang badhe kasingkirakên dhatêng Dhigul. Tiyang samantên kathahipun wau, sadaya sami asli saking paresidhenan Sêmarang.

Miturut sêrat palapuran, wiwit tanggal kaping 23 Januari dumuginipun tanggal 29 Januari ingkang kapêngkêr punika, ing Jawi Têngah têtiyang ingkang katrajang sêsakit pès sadaya wontên 145, tiyang samantên wau ingkang 55 saking Têmanggung, 7 saking Magêlang, 7 Ngayogyakarta, 38 Klatèn, 15 Pakalongan, 14 Têgal, 1 Brêbês lan 8 saking Purbalingga.

Sêrat kabar de Crt. mirêng pawartos, bilih kathah para têtiyang Sumatrah ingkang dêdunung wontên ing Batawi, makatên ugi para dhoktêr pribumi, sami ngaturakên sêrat panuwunan dhatêng pamarentah, supados pamarentah karsaa anêtêpakên dhoktêr Abdul Rivai ingkang samangke wontên ing nagari Walandi dados lid polêksrad, minôngka wêwakilipun tanah Sumatrah ingkang sisih kilèn. Miturut pawartosipun sêrat kabar kasbut nginggil, dhoktêr Rivai wau pancèn kagungan kaniyatadhe[4] dêdalêm wontên ing nagari Walandi. Ananging nalila[5] dipun kintuni sêrat, suka wangsulan manawi pamarentah kêrsa anêtêpakên dados lid polêksrad, inggih badhe wangsul ngajawi malih.

Saking Bantên kawartosakên, bilih kala tanggal kaping 8 Pèbruari satunggal barisan saradhadhu ingkang dipun kapalani dening kaptin Schmidhamer, saking Bantên wangsul dhatêng Batawi, samangke saradhadhu ingkang taksih kantun wontên ing Bantên namung wontên tigang barisan, inggih punika 1 wontên ing Labuan lan Mênès, 1 wontên ing Pandheglang, lan 1 malih wontên ing Serang.

Pangadilan landrad ing Ciamis, benjing tanggal kaping 14 Pèbruari ngajêng punika, badhe miwiti mriksa prakawisipun tiyang komunis sakawan ingkang kadakwa: mêjahi punggawa pagantosan bôngsa Tiyonghwa, anatoni agèn pulisi ngantos rambah kaping 16, anatoni salah satunggiling punggawa pulisi dhusun, lan anatoni satunggal agèn pèl pulisi, ingkang tanganipun kiwa ngantos putung babar pisan.

Saking Bandhung kawartosakên, bilih arta ujuran tumrap punggawa sêpur gupêrmèn salêbêtipun têngahan taun pungkasanipun taun 1926 kapêngkêr punika, badhe kawêdalakên benjing pungkasanipun Pèbruari ngajêng punika, dene kathahipun satêngah blanjan.

Miturut sêrat kabar Darmakôndha, salêbêtipun taun 26 ingkang kapêngkêr punika, kathahipun prakawis ingkang sampun dipun rampungi ing landrad Surakarta, kathahipun sadaya wontên 646 prakawis, prakawis sipil 224, prakawis kriminal 422.

Sampun pintên-pintên taun punika, lare-lare Bali lan Lombok manawi badhe anglajêngakên pasinaonipun wontên ing Osvia kêdah lumêbêt ing Osvia Makasar. Ingkang makatên punika têtiyang Bali Lombok botên cocog babarpisan. Ing taun ingkang kapêngkêr punika polêksrad sampun ngrêmbag bab punika. Makatên ugi pakêmpalan Santy ing Bali sampun ngaturakên sêrat panuwunan dhatêng pamarentah agêng kanthi kabantu ing paduka tuwan residhèn ing Bali. Sapunika panuwunipun wau kaidèn ing nagari, inggih punika lare Bali Lombok kenging nglajêngakên pasinaonipun dhatêng Osvia ing Prabalingga, wiwit kursus enggal ingkang tumapak punika.

Dumugining samangke sèrtipikat tamat ing pamulangan ôngka II punika katêtêpakên mawi sègêl rêgi f 1.50, ingkang makatên wau racakipun kangge tiyang sêpuhipun lare-lare pancèn inggih kawratan, pramila kathah sangêt dhiplomah tamatan ôngka II ingkang sami botên dipun têbus. Ingkang punika para insêpèktur sampun kêrêp nyuwunakên sudan paos sègêl samantên wau, saha ing polêksrad ugi sampun nate karêmbag. Samangke wontên karampungan, bilih benjing Siyam ngajêng punika sègêling dhiplomah botên rêgi f 1.50, ananging namung rêgi f 0.50. lowung.

Sêrat kabar Sêdyatama martosakên: saking ada-adanipun Tuwan Dr. Yap, benjing wulan Juli ngajêng punika ing Ngayogyakarta badhe dipun wontêni pamulangan H.C.S. partikulir, sapunika calon murid sampun wontên sèkêtan.

Wontên pawartop,[6] bilih ingkang bupati ing Kulonpraga angwontênakên rekadaya kangge darma dhatêng para têtiyang ing bawahipun ingkang sami kabênan ingkang kapêngkêr punika. Miturut cariyosipun tiyang ngriku, bêna sagêdhagan punika kalêbêt ingkang agêng piyambak ing salêbêtipun kalihdasa taun ingkang sampun.

Saking Sawahlunta kawartosakên, bilih kala dintên Sênèn ingkang kapêngkêr punika, barang-barangipun guru pribumi têtiga, ingkang dèrèng dangu punika pinêjahan ing para komunis, kalelangakên wontên ing kamar bolah, pêpajênganipun sae sangêt, barang-barang wasau[7] kataksir namung rêgi f 150.-, ing môngka sarêng kalelang sagêd pajêng f 1300.-.

Pangadilan landrad ing Batawi, kala tanggal kaping 7 Pèbruari punika, angrampungi prakawisipun para komunis ingkang sami anêmpuh rêsèrsirkêtèh. Sadaya pasakitan kaanggêp lêpat jalaran adamêl karaman saha badhe nyobi amrêjaya tiyang, kanthi karêmbag rumiyin. Amsir bin Salbini ingkang angakêni sadaya, paukumanipun dipun suda, dados lajêng namung kapatrapan paukuman laminipun 16 taun. Juhari paukumanipun dipun awratakên, jalaran nyolong pistul, tur tansah goroh kemawon, amila lajêng kapatrapan paukuman laminipun 18 taun. Rasdi kaukum 15 taun, lan Muhamad Ali 15. Muhamad bin Sakbah dipun suda ukumanipun jalaran taksih kêlarenên, inggih punika 13 taun. Osin lan Omar angakên, amila ukuman ugi sami kasuda, namung 12 taun. Sadaya wau kasuda kalihan ukumanipun kala dipun tahan wontên ing pakunjaran.

Saking Padhang kawartosakên: kala militèr kalih angêtêrakên komunis kalih, wontên ing sacêlaking lubuk bituran, militèr kêkalih wau anglilani tiyang kêkalih ingkang kaêtêrakên, nêdha wontên ing satunggiling wande. Kala santên[8] komunis kêkalih wau dipun uculi blênggunipun, ananging ujug-ujug lajêng angrêbat ladingipun ingkang gadhah wande, saha lajêng anêmpuh militèr kalih wau. Militèr kalih pisan sami nandhang tatu, ingkang satunggal ing tanganipun, satunggalipun wontên ing bangkèkanipun, komunis wau lajêng pinêjahan.

Miturut pawartosipun sêrat kabar A.I.D., Oyo aliyas Ahya. Ingkang kalêpatan tumut adamêl gegeran komunis wontên ing Tasikmalayah, dening pangadilan landrad ing Tasikmalayah, kapatrapan ukuman kunjara laminipun 13 taun.

Saking Serang kawartosakên: pangadilan landrad ing ngrika, kala tanggal kaping 8 Pèbruari punika, ngrampungi prakawis gegeran komunis ing Pamarayan. Wusananipun: Dhamiri lan Haji Satra kapatrapan ukuman kunjara laminipun 15 taun, Omar, Haji Dhoyoh lan Haji Dulsalam 13 taun, lan Haji Abubakar 12 taun. Sadaya wau kanthi kasuda kalihan sadangunipun dipun tahan wontên ing pakunjaran.

Aneta martosakên saking Makasar, bilih ing kantoripun tuwan notaris Pischel ing Ambon, kakirangan arta kathahipun f 60.000.-, inggih punika dumunung arta lelangan. Tuwan notaris wau sampun angakêni sadaya kalêpatanipun.

Wontên pawartos bilih salêbêtipun taun punika, nagari badhe wiwit yasa buwèn tumrap têtiyang ingkang cêkap pangajaranipun, adêging buwèn wau wontên ing sacêlaking Bandhung. Wragadipun kataksir wontên f 500.000.-.[ 96 ]
---=== Feuilleton ===---​

꧋ꦱꦼꦫꦠ꧀꧇​ ꦗꦪꦊꦁꦏꦫ꧉​​
꧇꧕꧓꧇​​

[Durma]

꧄ꦒꦗꦃꦮꦸꦭꦸꦁꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶꦤꦺꦥꦶꦤꦥꦶꦫꦶꦁꦔꦤ꧀ ꦲꦺꦃꦥꦤ꧀ꦝꦺꦴꦒꦱꦶꦫꦺꦏ꧀ꦏꦶ ꦥꦫꦤ꧀ꦏꦪꦸꦤꦶꦫ ꦢꦺꦤꦺꦲꦔꦺꦕꦲꦺꦕ ꦏꦚ꧀ꦕꦤ꧀ꦠꦲꦏꦺꦃꦔꦼꦩꦱ꧀ꦱꦶ ꦠꦤ꧀ꦠꦸꦭꦸꦁꦪꦸꦢ ꦧꦪꦢꦺꦫꦤ꧀ꦠꦶꦲꦼꦤ꧀ꦠꦶꦁ

꧄ꦗꦪꦺꦁꦱꦫꦶꦩꦺꦱꦼꦩ꧀ꦱꦶꦒꦿꦤꦶꦠꦶꦃꦏꦸꦢ ꦒꦩ꧀ꦧꦶꦫꦥꦸꦤꦁꦢꦱꦶꦃ ꦩꦾꦁꦥꦫꦏꦢꦺꦪꦤ꧀ ꦥꦉꦁꦢꦺꦤ꧀ꦚꦠꦸꦩꦤ꧀ꦢꦁ ꦩꦶꦮꦃꦫꦢꦺꦤ꧀ꦮꦁꦱꦺꦁꦱꦫꦶ ꦲꦤꦶꦠꦶꦃꦏꦸꦢ ꦤꦤ꧀ꦢꦼꦂꦔꦩꦸꦏ꧀ꦫꦸꦩꦶꦪꦶꦤ꧀

꧄ꦏꦼꦧꦺꦴꦠꦫꦠꦺꦭꦤ꧀ꦏꦼꦧꦺꦴꦏꦤꦶꦒꦫ ꦉꦗꦱꦢꦠꦤ꧀ꦏꦫꦶ ꦩꦾꦁꦏꦼꦧꦺꦴꦏꦼꦤꦁꦔ ꦩꦾꦁꦕꦫꦁꦩꦤ꧀ꦝꦭꦶꦏ ꦭꦤ꧀ꦕꦫꦁꦤꦒꦧꦤ꧀ꦢꦺꦏ꧀ꦏꦶ ꦒꦾꦤ꧀ꦚꦠꦤ꧀ꦠꦼꦧꦃ ꦫꦸꦩꦼꦏ꧀ꦱꦺꦁꦏꦤꦤ꧀ꦏꦺꦫꦶ

꧄ꦱꦶꦫꦫꦁꦒꦤꦫꦤ꧀ꦠꦏꦩꦸꦁꦒꦺꦁꦔꦂꦱ ꦭꦤ꧀ꦏꦼꦧꦺꦴꦥꦤ꧀ꦝꦺꦴꦒꦺꦏ꧀ꦏꦶ ꦩꦕꦤ꧀ꦮꦸꦭꦸꦁꦱꦶꦫ ꦱꦩꦾꦤꦶꦤ꧀ꦝꦶꦲꦶꦮꦢꦾ ꦒꦗꦃꦮꦸꦭꦸꦁꦮꦸꦱ꧀ꦫꦸꦩꦶꦪꦶꦤ꧀ ꦲꦠꦶꦭꦂꦮꦢꦾ ꦩꦔꦩꦸꦏ꧀ꦔꦺꦴꦧꦿꦏ꧀ꦲꦧꦿꦶꦏ꧀

꧄ꦗꦪꦺꦁꦱꦫꦶꦏꦂꦱꦚꦩꦔꦤ꧀ꦠꦼꦥ꧀ꦪꦸꦢ ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦠꦼꦩ꧀ꦥꦸꦃꦏꦁꦧꦫꦶꦱ꧀ ꦫꦩꦺꦥꦸꦤꦁꦪꦸꦢ ꦥꦁꦒꦶꦃꦥꦝꦥꦿꦮꦶꦫ ꦠꦤ꧀ꦲꦤꦏꦁꦔꦸꦕꦥ꧀ꦲꦗꦿꦶꦃ ꦱꦸꦫꦏ꧀ꦒꦸꦩꦼꦫꦃ ꦏꦢꦾꦏꦉꦔꦺꦁꦭꦔꦶꦠ꧀

꧄ꦢꦠꦤ꧀ꦢꦔꦸꦮꦻꦴꦢꦺꦤꦶꦫꦲꦪꦸꦢ ꦱꦏꦶꦁꦫꦩꦺꦤ꧀ꦤꦶꦁꦗꦸꦫꦶꦠ꧀ ꦮꦁꦏꦺꦱꦸꦁꦱꦸꦤ꧀ꦠꦸꦩ꧀ꦥꦁ ꦠꦶꦤꦺꦴꦤ꧀ꦲꦮꦼꦮꦸꦏꦶꦫꦤ꧀ ꦢꦶꦥꦠꦶꦩꦠꦲꦸꦤ꧀ꦩꦠꦶ ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦱ꧀ꦱꦺꦥꦼꦕꦃ ꦫꦁꦒꦲꦶꦁꦏꦁꦩꦼꦗꦃꦲꦶ

꧄ꦄꦢꦶꦥꦠꦶꦲꦶꦁꦧꦭꦶꦠꦂꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦥꦼꦗꦃ ꦢꦶꦥꦠꦶꦱꦲꦺꦴꦱꦿꦒꦶ ꦩꦸꦂꦢꦚꦏꦲꦶꦫꦱ꧀ ꦢꦶꦥꦠꦶꦥꦗꦁꦥꦼꦗꦃ ꦒꦗꦃꦮꦸꦭꦸꦁꦏꦁꦩꦠꦺꦤ꧀ꦤꦶ ꦒꦼꦩ꧀ꦥꦁꦱꦸꦃꦱꦶꦂꦤ ꦲꦶꦁꦏꦁꦥꦫꦢꦶꦥꦠꦶ

꧄ꦄꦢꦶꦥꦠꦶꦲꦶꦁꦥꦼꦁꦒꦶꦁꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦏꦧꦤ꧀ꦢ ꦲꦶꦁꦭꦱꦼꦩ꧀ꦄꦢꦶꦥꦠꦶ ꦲꦥꦶꦲꦥꦶꦭꦺꦤ ꦲꦩꦺꦴꦂꦲꦶꦁꦩꦪꦶꦠ꧀ꦏꦛꦃ ꦏꦼꦧꦺꦴꦥꦊꦤ꧀ꦛꦸꦩꦫꦤ꧀ꦤꦶ ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦧꦶꦤꦤ꧀ꦢ ꦲꦶꦁꦭꦱꦼꦩ꧀ꦄꦢꦶꦥꦠꦶ

꧄ꦱꦿꦶꦩꦒꦸꦮꦭꦸꦩꦪꦸꦲꦠꦶꦭꦂꦧꦭ ꦩꦏ꧀ꦱꦶꦃꦲꦤꦶꦠꦶꦃꦲꦺꦱ꧀ꦛꦶ ꦗꦪꦺꦁꦱꦫꦶꦩꦶꦪꦠ꧀ ꦱꦶꦒꦿꦔꦿꦥ꧀ꦏꦼꦤ꧀ꦠꦸꦫꦁꦒ ꦱꦁꦤꦠꦥꦶꦤꦼꦒꦠ꧀ꦔꦂꦱꦶ ꦢꦺꦗꦪꦺꦁꦱꦼꦏꦂ ꦤꦫꦶꦏ꧀ꦱꦫꦩ꧀ꦥꦁꦲꦒ꧀ꦭꦶꦱ꧀

꧄ꦮꦤ꧀ꦠꦶꦮꦤ꧀ꦠꦶꦱꦶꦤꦫꦩ꧀ꦥꦁꦢꦠꦤ꧀ꦏꦼꦤ ꦏꦭꦤꦗꦪꦺꦁꦱꦫꦶ ꦱꦁꦤꦠꦺꦁꦩꦒꦸꦮ ꦕꦶꦤꦤ꧀ꦝꦏ꧀ꦩꦸꦂꦢꦤꦶꦫ ꦗꦸꦩꦼꦤꦼꦁꦭꦸꦲꦸꦂꦫꦶꦁꦲꦺꦱ꧀ꦛꦶ ꦄꦚ꧀ꦗꦪꦺꦁꦱꦼꦏꦂ ꦱꦶꦫꦱꦿꦶꦤꦫꦥꦠꦶ

꧄ꦲꦶꦁꦩꦒꦸꦮꦮꦸꦱ꧀ꦥꦶꦤꦚ꧀ꦕꦱ꧀ꦩꦸꦂꦢꦤꦶꦫ ꦱꦸꦫꦏ꧀ꦒꦸꦩꦸꦫꦸꦃꦲꦠꦿꦶ ꦮꦸꦱ꧀ꦒꦼꦩ꧀ꦥꦁꦱꦸꦃꦱꦶꦂꦤ ꦮꦢꦾꦤꦺꦥꦿꦢꦶꦥꦠꦾ ꦭꦸꦩꦪꦸꦱꦶꦱꦤꦶꦁꦥꦠꦶ ꦱꦩꦶꦱꦱꦫꦤ꧀ ꦏꦸꦛꦤꦺꦏꦁꦢꦺꦤ꧀ꦲꦸꦁꦱꦶ

꧄ꦮꦺꦴꦁꦏꦗꦪꦺꦁꦱꦫꦺꦤ꧀ꦥꦿꦱꦩꦾꦧꦼꦧꦤ꧀ꦝꦁ ꦲꦺꦤ꧀ꦝꦺꦥꦼꦝꦁꦭꦤ꧀ꦠꦩ꧀ꦱꦶꦂ ꦒꦩꦼꦭꦤ꧀ꦠꦶꦤꦼꦩ꧀ꦧꦁ ꦠꦼꦔꦫꦩꦼꦤꦁꦲꦥꦿꦁ ꦒꦩ꧀ꦧꦶꦫꦏꦁꦥꦸꦤꦁꦢꦱꦶꦃ ꦪꦠꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏ ꦏꦭꦤꦗꦪꦺꦁꦱꦫꦶ

꧄ꦏꦏꦁꦫꦁꦒꦤꦫꦤ꧀ꦠꦏꦭꦃꦩꦺꦤ꧀ꦠꦫ ꦏꦧꦺꦃꦏꦢꦁꦔꦶꦫꦺꦏꦶ ꦭꦃꦱꦶꦫꦧꦼꦏ꧀ꦠꦲ ꦧꦸꦫꦸꦤꦼꦤ꧀ꦩꦸꦁꦱꦸꦲꦶꦫ ꦧꦺꦴꦪꦺꦴꦁꦔꦼꦤ꧀ꦏꦁꦲꦤꦏ꧀ꦫꦧꦶ ꦪꦺꦤ꧀ꦲꦤꦧꦁꦒ ꦮꦱꦶꦱꦏ꧀ꦤꦢꦺꦤ꧀ꦩꦠꦶ

꧄ꦱꦶꦫꦫꦁꦒꦤꦫꦤ꧀ꦠꦏꦤꦸꦭꦾꦩꦺꦤ꧀ꦠꦂ ꦧꦸꦝꦭ꧀ꦱꦏꦢꦁꦤꦺꦏ꧀ꦏꦶ ꦲꦶꦁꦔꦶꦫꦶꦁꦲꦶꦁꦧꦭ ꦪꦠꦱꦿꦶꦤꦫꦤꦠ ꦲꦶꦁꦢꦲꦲꦶꦁꦏꦁꦮꦶꦤꦂꦤꦶ ꦩꦸꦤ꧀ꦢꦸꦂꦩꦿꦶꦁꦥꦸꦫ ꦭꦶꦂꦝꦁꦝꦁꦏꦁꦲꦸꦩꦶꦂꦫꦶꦁ꧉​

[Dhandhanggula]

꧄ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦾꦂꦱꦤꦶꦫꦱꦿꦶꦤꦫꦥꦠꦶ ꦢꦺꦤꦺꦱꦿꦪꦤꦺꦩꦼꦤꦁꦲꦪꦸꦢ ꦏꦭꦤꦗꦪꦺꦁꦱꦫꦶꦤꦺ ꦠꦤ꧀ꦏꦮꦂꦤꦲꦶꦁꦲꦼꦤꦸ ꦭꦩ꧀ꦥꦃꦲꦶꦫꦤꦠꦺꦁꦏꦝꦶꦫꦶ ꦲꦶꦁꦲꦭꦸꦤ꧀ꦲꦭꦸꦤ꧀ꦥꦿꦥ꧀ꦠ ꦒꦩꦼꦭꦤ꧀ꦒꦸꦩꦸꦫꦸꦃ ꦮꦢꦾꦭꦶꦠ꧀ꦱꦩꦾꦒꦩ꧀ꦧꦶꦫ ꦏꦁꦢꦺꦤ꧀ꦲꦸꦕꦥ꧀ꦏꦭꦤꦗꦪꦺꦔꦶꦁꦱꦫꦶ ꦱꦩꦾꦢꦺꦤ꧀ꦲꦊꦩ꧀ꦧꦤ

꧄ꦏꦮꦂꦤꦲꦏꦸꦢꦗꦪꦺꦁꦱꦫꦶ ꦱꦶꦒꦿꦏꦺꦴꦤ꧀ꦢꦸꦂꦭꦤ꧀ꦱꦮꦢꦾꦤꦶꦫ ꦲꦠꦿꦶꦒꦸꦩꦸꦫꦸꦃꦱ꧀ꦮꦫꦤꦺ ꦲꦶꦁꦠꦩ꧀ꦧꦏ꧀ꦧꦪꦫꦮꦸꦃ ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦊꦁꦒꦃꦭꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦫꦪꦶ ꦏꦠꦿꦶꦩꦸꦁꦒꦺꦁꦲꦶꦁꦔꦂꦱ: ꦤꦶꦫꦱꦁꦲꦧꦒꦸꦱ꧀ ꦲꦶꦁꦗꦮꦶꦲꦸꦩꦾꦁꦒꦸꦩꦼꦫꦃ ꦲꦶꦁꦏꦁꦮꦢꦾꦉꦫꦮꦠ꧀ꦒꦼꦒꦩ꧀ꦩꦤ꧀ꦱꦩꦶ ꦠꦸꦩ꧀ꦧꦏ꧀ꦠꦸꦭꦸꦥ꧀ꦩꦾꦁꦥꦼꦝꦁ

꧄ꦠꦽꦚꦸꦃꦲꦶꦁꦠꦾꦱ꧀ꦏꦸꦢꦗꦪꦺꦁꦱꦫꦶ ꦏꦱꦧꦼꦠ꧀ꦲꦶꦁꦲꦱ꧀ꦩꦫꦠꦸꦫꦶꦢ ꦤꦶꦧꦲꦶꦁꦥꦒꦸꦭꦶꦁꦔꦤꦺ ꦲꦶꦁꦏꦁꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦱꦸꦩꦥꦸꦠ꧀ ꦥꦤ꧀ꦏꦤ꧀ꦠꦏꦲꦶꦁꦠꦶꦭꦩ꧀ꦮꦔꦶ ꦲꦚ꧀ꦗꦿꦶꦠ꧀ꦏꦺꦤ꧀ꦢꦪꦥꦿꦤ ꦭꦮꦤ꧀ꦕꦤ꧀ꦢꦿꦱꦤ꧀ꦠꦸꦤ꧀ ꦩꦶꦮꦃꦢꦺꦮꦶꦤꦮꦔ꧀ꦮꦸꦭꦤ꧀ ꦒꦂꦮꦏꦠꦿꦶꦲꦥꦤ꧀ꦱꦩꦾꦲꦤꦸꦁꦏꦼꦩ꧀ꦩꦶ ꦥꦫꦥꦸꦠꦿꦶꦱꦢꦪ

꧄ꦱꦩꦾꦲꦚ꧀ꦗꦿꦶꦠ꧀ꦱꦒꦸꦁꦥꦫꦩꦤꦶꦱ꧀ ꦒꦸꦩꦼꦂꦏꦁꦠꦔꦶꦱ꧀ꦲꦶꦁꦠꦩ꧀ꦧꦏ꧀ꦧꦪ ꦮꦸꦱ꧀ꦏꦠꦸꦂꦲꦶꦁꦤꦠꦩꦁꦏꦺ ꦪꦺꦤ꧀ꦗꦪꦺꦁꦱꦫꦶꦏꦤ꧀ꦠꦸ ꦱꦶꦒꦿꦠꦼꦝꦏ꧀ꦤꦠꦺꦁꦏꦝꦶꦫꦶ ꦥꦿꦩꦺꦱ꧀ꦮꦫꦶꦱꦢꦪ ꦲꦸꦩꦶꦂꦫꦶꦁꦱꦁꦥꦿꦧꦸ ꦱꦱꦁꦏꦤꦶꦁꦫꦠ꧀ꦧꦶꦤꦼꦏ꧀ꦠ ꦮꦸꦏꦶꦂꦱꦫꦶꦥꦭꦧꦸꦲꦤ꧀ꦢꦠꦤ꧀ꦏꦫꦶ ꦠꦩꦶꦲꦺꦴꦪꦶꦩꦶꦤ꧀ꦢꦏ

꧄ꦗꦪꦺꦁꦱꦫꦶꦫꦶꦤꦸꦧꦸꦁꦥꦿꦫꦧꦶ ꦱꦶꦒꦿꦫꦮꦸꦃꦱꦁꦤꦠꦲꦶꦁꦢꦲ ꦲꦊꦁꦒꦃꦩꦸꦁꦒꦺꦁꦲꦸꦭꦺꦴꦤꦺ ꦲꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏꦱꦁꦥꦿꦧꦸ: ꦲꦠ꧀ꦩꦗꦺꦁꦱꦸꦤ꧀ꦏꦶꦗꦪꦺꦁꦱꦫꦶ ꦧꦪꦲꦤꦤ꧀ꦝꦁꦧꦿꦤ ꦩꦻꦴꦢꦸꦏ꧀ꦲꦥꦸꦥꦸꦃ ꦢꦪꦥꦿꦤꦲꦠꦸꦂꦱꦼꦩ꧀ꦧꦃ ꦠꦤ꧀ꦏꦕꦸꦂꦤꦤ꧀ꦥꦸꦠꦿꦥꦢꦸꦏꦢꦺꦮꦗꦶ ꦢꦸꦏ꧀ꦩꦁꦱꦃꦔꦢꦶꦭꦒ

꧄ꦱꦫꦮꦸꦃꦲꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦩꦔꦸꦤ꧀ꦗꦸꦫꦶꦠ꧀ ꦠꦤ꧀ꦥꦏꦫꦤꦤꦶꦧꦏꦤ꧀ꦠꦏ ꦢꦔꦸꦠꦤ꧀ꦲꦔ꧀ꦭꦶꦭꦶꦂꦩꦁꦏꦺ ꦱꦼꦏꦂꦠꦗꦶꦲꦤ꧀ꦢꦸꦭꦸ ꦩꦿꦶꦁꦏꦭꦤꦄꦚ꧀ꦗꦪꦺꦁꦱꦫꦶ ꦱꦁꦢꦾꦃꦲꦔꦂꦠꦶꦏꦺꦁꦠꦾꦱ꧀ ꦱꦸꦤ꧀ꦮꦧꦫꦺꦁꦏꦭ꧀ꦧꦸ ꦮꦺꦴꦁꦲꦶꦏꦶꦏꦂꦪꦲꦸꦥꦪ ꦲꦥꦶꦏꦤ꧀ꦠꦸꦢꦺꦤꦺꦕꦃꦪꦤꦺꦲꦧꦼꦕꦶꦏ꧀ ꦏꦂꦪꦱꦤ꧀ꦢꦶꦲꦭꦫ

꧄ꦪꦺꦤ꧀ꦲꦪ꧀ꦮꦠꦏꦸꦠꦩꦿꦶꦁꦫꦩꦗꦶ ꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦩꦸꦭꦶꦃꦩꦫꦶꦁꦢꦊꦩ꧀ꦥꦸꦫ ꦠꦤ꧀ꦱꦸꦢꦶꦢꦼꦊꦁꦫꦸꦥꦤꦺ ꦥꦤ꧀ꦝꦺꦴꦒꦲꦮꦺꦴꦠ꧀ꦱꦤ꧀ꦠꦸꦤ꧀ ꦩꦠꦸꦂꦝꦠꦼꦁꦤꦠꦺꦁꦏꦝꦶꦫꦶ ꦭꦁꦏꦸꦁꦩꦫꦱ꧀ꦲꦶꦁꦢꦿꦶꦪ ꦲꦧ꧀ꦢꦶꦱꦁꦲꦥꦿꦧꦸ ꦥꦸꦠꦿꦥꦢꦸꦏꦱꦁꦤꦠ ꦗꦪꦺꦁꦱꦫꦶꦠꦸꦫꦸꦤ꧀ꦠꦸꦩꦸꦫꦸꦤ꧀ꦲꦶꦁꦔꦸꦤꦶ ꦏꦁꦲꦺꦪꦁꦝꦠꦼꦁꦫꦩ

꧄ꦪꦺꦤ꧀ꦲꦩꦔꦸꦤ꧀ꦭꦒꦗꦪꦺꦁꦗꦸꦫꦶꦠ꧀ ꦢꦠꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦧꦿꦗꦏꦁꦠꦸꦩꦩ ꦪꦺꦤ꧀ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦩꦸꦤ꧀ꦢꦸꦂꦪꦸꦢꦤꦺ ꦏꦤ꧀ꦠꦏꦭꦗꦼꦁꦭꦩ꧀ꦥꦸꦱ꧀ ꦏꦸꦩꦼꦚꦸꦠ꧀ꦠꦾꦱꦶꦫꦤꦽꦥꦠꦶ ꦮꦱꦤꦲꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏ: ꦔ꧀ꦭꦶꦭꦶꦂꦫꦱꦸꦠꦺꦁꦱꦸꦤ꧀ ꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦥꦁꦒꦶꦃꦲꦏꦼꦤ꧀ꦭꦮꦤ꧀ ꦲꦫꦶꦤꦶꦫꦤꦶꦤꦶꦒꦭꦸꦃꦥꦝꦩꦁꦏꦶꦤ꧀ ꦥꦤ꧀ꦮꦸꦱ꧀ꦥꦿꦠꦶꦒ꧀ꦚꦤꦶꦔ꧀ꦮꦁ

꧄ꦱꦶꦫꦪꦺꦤ꧀ꦚꦶꦂꦤꦏ꧀ꦏꦼꦤ꧀ꦩꦸꦁꦱꦸꦃꦩꦩꦶ ꦤꦶꦤꦶꦥꦸꦠꦿꦶꦱꦸꦤ꧀ꦏꦂꦪꦒꦚ꧀ꦗꦂꦫꦤ꧀ ꦥꦤ꧀ꦮꦸꦱ꧀ꦧꦼꦒ꧀ꦗꦤꦶꦫꦩꦁꦏꦺ ꦱꦸꦤ꧀ꦠꦼꦝꦲꦶꦁꦢꦺꦮꦒꦸꦁ ꦭꦃꦩꦸꦭꦾꦲꦏꦶꦗꦪꦺꦁꦱꦫꦶ ꦩꦸꦏ꧀ꦠꦶꦪꦮꦶꦧꦮꦲ ꦤꦺꦁꦢꦲꦱꦸꦠꦺꦁꦱꦸꦤ꧀ ꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦧꦼꦒꦮꦤ꧀ꦏꦺꦮꦭ ꦠꦼꦏꦭꦶꦪꦼꦥ꧀ꦱꦺꦴꦠꦾꦤꦶꦫꦗꦪꦺꦁꦱꦫꦶ ꦩꦺꦱꦼꦩ꧀ꦏꦺꦤ꧀ꦢꦪꦥꦿꦤ

꧄ꦲꦶꦔꦺꦴꦪꦺꦴꦒ꧀ꦫꦧꦶꦤꦺꦱꦂꦪꦲꦤꦔꦶꦱ꧀ ꦭꦃꦠꦥꦔꦺꦫꦤ꧀ꦥꦶꦝꦔꦼꦠ꧀ꦠꦼꦤ ꦱꦿꦶꦤꦫꦺꦤ꧀ꦢꦿꦲꦤ꧀ꦢꦶꦏꦤꦺ ꦤꦩ꧀ꦧꦸꦠ꧀ꦠꦺꦴꦪꦲꦶꦁꦱꦁꦏꦸ ꦱꦶꦤꦺꦴꦠꦾꦤꦤ꧀ꦄꦚ꧀ꦗꦪꦺꦁꦱꦫꦶ ꦝꦸꦩꦠꦼꦁꦲꦶꦁꦏꦁꦒꦂꦮ ꦮꦸꦔꦸꦥꦸꦔꦸꦤ꧀ꦥꦸꦔꦸꦤ꧀ ꦩꦶꦪꦂꦱꦤ꧀ꦢꦶꦏꦤꦶꦁꦤꦠ ꦠꦼꦏꦱꦸꦩꦿꦃꦱꦫꦶꦫꦤꦺꦗꦪꦺꦁꦱꦫꦶ ꦲꦔ꧀ꦭꦶꦭꦶꦂꦱꦶꦒꦿꦊꦁꦒꦃ꧉​

(ꦧꦝꦺꦏꦱꦩ꧀ꦧꦼꦠ꧀ꦠꦤ꧀)

FEUILLETON

Sêrat Jayalêngkara[besut]

53

[Durma]

Gajah Wulung gustine pinapiringan / hèh Pandhoga sirèki / paran kayunira / dene angeca-eca / kancanta akèh ngêmasi / tan tulung yuda / baya deranti ênting //

Jayèngsari mèsêm sigra nitih kuda / gambira punang dasih / myang para kadeyan / parêng dènnya tumandang / miwah Radèn Wangsèngsari / anitih kuda / nandêr ngamuk rumiyin //

Kêbo Tarate lan Kêbo Kanigara / Rêjasa datan kari / myang Kêbo Kênanga / myang Carang Môndhalika / lan Carang Nagabôndèki / gyannya tan têbah / rumêksèng kanan keri //

sira Rôngga Narantaka munggèng ngarsa / lan Kêbo Pandhogèki / Macan Wulung sira / samya nindhihi wadya / Gajah Wulung wus rumiyin / atilar wadya / mangamuk ngobrak-abrik //

Jayèngsari karsanya mangantêp yuda / sampun têmpuh kang baris / rame punang yuda / panggih padha prawira / tan ana kang ngucap ajrih / surak gumêrah / kadya karêngèng langit //

datan dangu wau dènira ayuda / saking ramening jurit / wangke sungsun tumpang / tinon awêwukiran / Dipati Mataun mati / êndhase pêcah / Rôngga ingkang mêjahi //

Adipati ing Balitar sampun pêjah / Dipati Saosragi / murdanya kairas / Dipati Pajang pêjah / Gajah Wulung kang matèni / gêmpang suh sirna / ingkang para dipati //

Adipati ing Pêngging sampun kabônda / ing Lasêm Adipati / api-api lena / amor ing mayit kathah / Kêbo Palênthu marani / sampun binônda / ing Lasêm Adipati //

Sri Maguwa lumayu atilar bala / maksih anitih èsthi / Jayèngsari miyat / sigra ngrapkên turôngga / sang nata pinêgat ngarsi / de Jayèngsêkar / narik sarampang aglis //

wanti-wanti sinarampang datan kêna / Kalana Jayèngsari / Sang Natèng Maguwa / cinandhak murdanira / jumênêng luhuring èsthi / Anjayèngsêkar / sira sri narapati //

ing Maguwa wus pinancas murdanira / surak gumuruh atri / wus gêmpang suh sirna / wadyane pra dipatya / lumayu sisaning pati / sami sasaran / kuthane kang dèn ungsi //

wong Kajayèngsarèn prasamya bêbandhang / endhe pêdhang lan tamsir / gamêlan tinêmbang / têngara mênang aprang / gambira kang punang dasih / ya ta ngandika / Kalana Jayèngsari //

kakang Rôngga Narantaka lah mentara / kabèh kadangirèki / lah sira bêktaa / burunên mungsuhira / boyongên kang anak rabi / yèn ana bôngga / wasisakna dèn mati //

sira Rôngga Narantaka nulya mentar / budhal sakadangnèki / ingiring ing bala / ya ta sri naranata / ing Daha ingkang winarni / mundur mring pura / lir dhangdhang kang umiring //

[Dhandhanggula]

êntyarsanira sri narapati / dene srayane mênang ayuda / Kalana Jayèngsarine / tan kawarna ing ênu / lampahira Natèng Kadhiri / ing alun-alun prapta / gamêlan gumuruh / wadya lit samya gambira / kang dèn ucap Kalana Jayèngingsari / samya dèn alêmbana //

kawarnaa Kuda Jayèngsari / sigra kondur lan sawadyanira / atri gumuruh swarane / ing Tambakbaya rawuh / sampun lênggah lan ingkang rayi / katri munggèng ing ngarsa: / nira sang abagus / ing jawi umyang gumêrah / ingkang wadya rêrawat gêgaman sami / tumbak tulup myang pêdhang //

trênyuhing tyas Kuda Jayèngsari / kasabêt ing asmara turida / niba ing pagulingane / ingkang panon sumaput / pan kantaka ing tilamwangi / anjrit Kèn Dayaprana / lawan Côndrasantun / miwah Dèwi Nawangwulan / garwa katri apan samya anungkêmi / para putri sadaya //

samya anjrit sagung para manis / gumêr kang tangis ing Tambakbaya / wus katur ing nata mangke / yèn Jayèngsari kantu / sigra têdhak Natèng Kadhiri / pramèswari sadaya / umiring sang prabu / sasangkaning rat binêkta / wukirsari palabuhan datan kari / tami Hoyi mindaka //

Jayèngsari rinubung pra rabi / sigra rawuh sang nata ing Daha / alênggah munggèng ulone / angandika sang prabu: / atmajèngsun Ki Jayèngsari / baya anandhang brana / mau duk apupuh / Dayaprana atur sêmbah / tan kacurnan putra paduka dewaji / duk mangsah ngadilaga //

sarawuhipun amangun jurit / tanpa karana niba kantaka / dangu tan anglilir mangke / Sêkartaji andulu / mring Kalana Anjayèngsari / sang dyah angartikèng tyas / sun wabarèng kalbu / wong iki karya upaya / api kantu dene cahyane abêcik / karya sandi alara //

yèn aywa takuta mring ramaji / ingsun mulih maring dalêm pura / tan sudi dêlêng rupane / Pandhoga awotsantun / matur dhatêng Natèng Kadhiri / langkung maras ing driya / abdi sang aprabu / putra paduka sang nata / Jayèngsari turun-tumurun ing nguni / kang eyang dhatêng rama //

yèn amangun laga jayèng jurit / datan wontên braja kang tumama / yèn sampun mundur yudane / kantaka lajêng lampus / kumênyut tyasira nrêpati / wasana angandika: / nglilira sutèngsun / ingsun panggihakên lawan / arinira nini Galuh padha mangkin / pan wus pratignyaningwang //

sira yèn nyirnakkên mungsuh mami / nini putri sun karya ganjaran / pan wus bêgjanira mangke / sun têdha ing dewa gung / lah mulyaa Ki Jayèngsari / muktia wibawaa / nèng Daha sutèngsun / ingsun bêgawan kewala / têka liyêp sotyanira Jayèngsari / mèsêm Kèn Dayaprana //

ingoyog rabine sarya anangis /[9] lah ta pangeran pidhangêtêna / sri narendra andikane / nambut toya ing sangku / sinotyanan Anjayèngsari / dhumatêng ingkang garwa / wungu pungun-pungun / miyarsandikaning nata / têka sumrah sarirane Jayèngsari / anglilir sigra lênggah //

(Badhe kasambêtan)[ Inside_back_cover ]


꧋ꦥꦮꦂꦠꦺꦴꦱ꧀ꦱꦏꦶꦁꦄꦢ꧀ꦩꦶꦤꦶꦱ꧀ꦠꦿꦱꦶ꧉​​

ꦮꦶꦮꦶꦠ꧀ꦠꦁꦒꦭ꧀꧇꧕꧇​ꦢꦸꦩꦸꦒꦶ꧇꧑꧐꧇​ꦮꦸꦭꦤ꧀ꦗꦤꦸꦮꦫꦶꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​ꦲꦢ꧀ꦩꦶꦤꦶꦱ꧀ꦠꦿꦱꦶꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦠꦩ꧀ꦥꦶꦲꦂꦠꦱꦏꦶꦁꦥꦫꦥꦿꦶꦪꦤ꧀ꦠꦸꦤ꧀ꦭꦁꦒꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦏꦗꦮꦺꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦤꦺꦴꦩꦼꦂꦫꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦱꦼꦧꦸꦠ꧀ꦲꦶꦁꦔꦤ꧀ꦝꦥ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏ꧉​ꦱꦸꦩꦼꦉꦥ꧀ꦥꦩ꧀ꦧꦪꦂꦫꦶꦁꦭꦁꦒꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦠꦸꦩꦿꦥ꧀ꦏ꧀ꦮꦂꦠꦭ꧀ꦏ꧀ꦮꦂꦠꦭ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦏꦥꦿꦠꦺꦭꦏ꧀ꦏꦏꦼꦤ꧀ꦱꦮꦶꦁꦏꦶꦁꦔꦶꦁꦲꦂꦠꦮꦲꦸ꧉​

ꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦱꦤꦺꦱ꧀ꦲꦢ꧀ꦩꦶꦤꦶꦱ꧀ꦠꦿꦱꦶꦲꦩꦸꦁꦔꦠꦸꦂꦫꦏꦼꦤ꧀ꦒꦼꦁꦔꦶꦁꦥꦤꦸꦮꦸꦤ꧀꧉​

[Grafik]

ꦠꦏ꧀ꦱꦶꦃꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦱꦩ꧀ꦧꦼꦠ꧀ꦠꦶꦥꦸꦤ꧀꧉​

Pawartos saking Administrasi[besut]

Wiwit tanggal 5 dumugi 10 wulan Januari punika, administrasi sampun tampi arta saking para priyantun langganan Kajawèn ingkang nomêripun kasêbut ing ngandhap punika. Sumêrêp pambayaring langganan tumrap kwartal-kwartal ingkang kapratelakakên sawingkinging arta wau.

Botên sanès administrasi amung ngaturakên gênging panuwun.

[Grafik]

Taksih wontên sambêtipun.

[Iklan]

[Iklan]

}}

Majalah Kajawen taun 1927
Kajawen 006 1927-02-10
(Index)
Kajawen 021 1927-05-26
(Index)
Kajawen 026 1927-06-30
(Index)
Kajawen 031 1927-08-04
(Index)
Kajawen 034 1927-08-25
(Index)
Kajawen 035 1927-09-01
(Index)
Kajawen 037 1927-09-15
(Index)
Kajawen 040 1927-10-06
(Index)
Kajawen 041 1927-10-13
(Index)
Kajawen 043 1927-10-27
(Index)
Kajawen 050 1927-12-15
(Index)
Kajawen 052 1927-12-29
(Index)

{{#ifeq:1927|1927|