Kaca:Sumunar.pdf/91

Saka Wikisumber
Kaca iki durung katitiwaca

ENDI KANG KUDU DIPILIH

Slamet Nugroho

Bis kang ditumpaki Dhani lakune wis mlebu kutha Prambanan, kutha dlik kang kandhang amarga ing kono ana papan wisatane yaiku candhi Prambanan. Dhani ngeling-eling rikala ninggalake kutha dik kasebut Dheweke diterake dening Gunuining, wanita kang, banget ditresnani lan wis Klakon dadi sisihane, Dhek semana Dhani kebak ing pangarep-arep, dheweke

a ang ang ditinggal A Pikire, sawise bojone dadi pegawe ing Aceh, kad “Gumrining ..., kepriye saiki kahananmu?” Pitakone Dhani jroning

“Prambanan habis .,.! Prambanan habis ........” swarane kondhektur bis

Sawise bis mandheg ing terminal, Dhani mudhun, Hawa Prambanan

Alhamdulilah... matur nuwun Gusti, aku isih panjenengan

1 ngrasakake hawa kutha iki.”

Ta akan kk Mas?” celathune kekang ojek nawani Dhani.

anpa sranta ita regane, Dhani enggal nyengidak sepedha motor kang wis cumawis ing aa .

“Dhateng pundi, Mas?” pitakone tukang ojek marang Dhani i ana ing mburine, 5 ai

“Daleme sisih pundi, Mas? pitakone tukang ojek, “Pum dugi ngriki mawon, pinten Mas?” Dhani nakokake pira dheweke kudu mbayar tukang ojek iku si 4 in para kang ojek iku sinambi tangane ngrogoh dhompet ing

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 82