Kaca:Sumunar.pdf/37

Saka Wikisumber
Kaca iki durung katitiwaca

“Oya, ya, saiki ngerti aku. Kucing kuwi mbok dibanting ngana-ngene “Lha, ya kuwi sing dakkarepake.”

“Coba, Pak Galot kuwi wong wis kesarasara kaya ngana Saiki kepriye? Rak ya meksa tiba kepenak, ta? Mulih bisa nebus omahe, malah nggawa maneh sing luwih ayu.”

Kabeh padha manthukmanthuk tandha nyetujoni teori mau. Dikapak-kapakna, Pak Gatot pancen tiba kepenak, durung tau cilaka. Yen main kerep menang, saiki mulih nggawa wong ayu,

“Mengko dhisik, ta. Aku takon” mangkono sawenehing pitakon, “Sing kogawa kuwi apamu, Pak Gatof? Bojomu apa anakmu?”

Durung nganti Pak Gatot mangsuli, kancane wis mbelani, “Yi gandhengane ngono! Kok sapal Masa nek anake, weruh-weruh wis semono gedhené Langi lg pitana kawa, Paling ugi wotalag tatan?

“Ya, ora langka, ta? Anak

ngala Pa Gatot Kan TH tume kawan, Klakon BER ya dipek dhewe!”

Kabeh banjur padha ngguyu cekakakan, Pak Gatot dhewe mung Klecam-klerem bae. Sarembuge mitra-mitrane mau mung tansah nyolong pikirane. Kok ya akeh penere!

Wengi iku padha ora lali sambene, Padha nguja kasukan main lan minum. Pak Gatot katon luwih enom sepuluh taun maneh. Rumangsa keturutan karepe. Tanpa ana kang prelu diwedeni.

Ana ing sadhengah wektu, Wulandari ibut olah-olah ana pawon. Ora ana kang mbiyantu kejaba mung bocah mondhok iku. Wulandari durung ngreti kutha. Dadi yen butuh ika-iki isih kidimg, Tujune ana bocah mondhok, dadi ya ora kerepotan. iiku Mesthi bae ing pasrawungan anyar iku kawetu

weonebegingia ngedapa lan sapa, ngendi aka lan sapanunggalane

“Asma sinten, Dhik?” pitakone Wi

“Kula, Mbak? Sumardi.”

“Wah eaaa ananipun. Kaya jenenge pondhankalf”

Pakai aan d

“Inggih, Piyambakipun dados kondhektur bis jurusan ngetan”

Sumardi mung mesem bae. Sabanjure Sumiyati celathu maneh, “Ning anu kok, Dhik. Piyambakipun menika ambeg. Angger aku nunut mesthi dikon a JEN a pan Na Apah Dak Wereng Sad pa Mada

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 28