Kaca:Sumunar.pdf/33

Saka Wikisumber
Kaca iki durung katitiwaca

ANAK KUWALON Sofwan

“Kepriye, E? Apa kowe gelem nimbangi tresnaku tenan?” mangkono biyasane mung tumungkul karo ngelapi eluhe sing dleweran ing pipine.

“Piye, E? Aku janji ora bakal nindakake samubarang kang nerak anggerangger kaya biyen Aku bakal tresna marang kowe. Manut marang kowe;” tembunge Pak Gatot ngrerepa. Tangane tansah trampil dolanan sinome Erma kang mrenthel lan

“Mas Gatot, sakjane aku ora tresna marang Panjenengan. Luwih-luwih Nanging aku ngerti menawa aku kudu duwe wong lanang, Luwih luwih yen ngelingi anakku si Wulandari iku.”

“Dadi...?” pitakone Pak Gatot ora sabar.

“Akeh sanak sedulur kang menggak supaya aku adoh karo tembunge Ema kanthi luwih tumungkul Eluhe sangsaya deres metune.

Karana mangkono Pak Gatot bisa ngerti menawa akeh sithike Ema uga tresna marang dheweke,

Let Pak Gaint sida omah-omah karo Ema, randha enom

pendhidhikane dinrwur, lan duwe bandha tinggalan. Nanging Gusti salawase ora bakal maringi panyuwune wong sing kegedhen panjangka. Luwih-luwih

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 24