Kaca:Panjurung.pdf/120

Saka Wikisumber
Kaca iki durung katitiwaca

/ Tama NG

brubud marani. ês £ 2 “Wonten napa Bu?” pitakone juru rawat kang marani. “Minggat! Kabeh minggat, ora ana wong apik kejaba mung Mas

Budi kang gumlethak iki! Minggat!”

Novita banjur semaput ing sacedhake Mas Budi.

106