Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/8

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis divalidasi

     2. Saben guru maringi garapan kokurikuler kang kena dirampungake sarana diskusi klompok.
     3. Pendidikan kepramukaan iku klebu wulangan ekstra kurikuler.
     4. Salah sawijining oara tumindaking CBSA saben kelas didhapuk ananing klompok belajar.
     5. Manawa ana wulangan kang dirasa angel, para siswa banjur nganakake diskusi klompok.
     6. Saben akir taun pelajaran sekolahan-sekolahan nganakake Evaluasi Belajar Tahap Akhir kang dicekak EBTA.
     7. EBTANAS iku cekakan saka tembung Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional kang tumuju marang para siswa kelas kang dhuwur dhewe ing saben sekolahan.
     8. Siswa kang nduweni hak nampa STTB iku siswa kang wis ditemtokake lulus melu EBTANAS dening panitia penyelenggara.
     9. Siswa kang melu EBTANAS iku oleh biji:kang diarani DANEM yaiku cekakan saka tembung Data Nilai Ebtanas Murni.
     10. Patroli Keamanan Sekolah kang kacekak dadi PKS iku tugase kaya dene Hansipe sekolahan.

D. Tegese tembung-tembung

1. ... dhasare pinter... = pancen, mula
2. ... adhedhasar Pancasila = awewaton
3. ... dhasare watu = lemehe
4. ... anggone dhasar dodolane.. = ngeler
5. ... manggih akal = nemu
6. ... kepanggih Abas = kepethuk, ketemu
7. ... dipun panggihaken = ditemokake
8. Panggih wau dipun... = jenenge bocah
9. ... sami pepanggihan = kumpul, srasehan
10. ... manggiha kamulyan = angsala, nemua, oleha
11. ... pinanggih Ali = kepethuk, ketemu
12. kepanggih boten kepanggih kula borongaken... = ketemu ora ketemu

6