Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/30

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

VI. KASUSASTRAN

  1. Ciri-ciri tembang Kinanthi :
    - Guru lagu : u, i, a, i, a, i.
    - Guru wilangan : 8, 8, 8, 8, 8, 8,
 
  2. Tuntunan pangrumpakaning tembang macapat Kinanthi :
    a. Manut surasane kang kacekak dadi 2 :
     - Pancasila dadi dhasaring negara.
     - Pancasila iku jiwa kapribadening bangsa Indonesia.
    b. Saben topik paragraf (ukara baku) bisa diwenehi ukara-
     ukara tambahan saperlu, supaya dadi 2 paragraf kanh ca-
     cahing larikan ana 6, marga tembung Kinanthi iku ana 6 ga-
      tra.
    c. Saben sagatranr kudu karingkes supaya dadi 8 wanda
     kanthi ora ngowahi surasaning gatra, kanthi cara :
       - tembubg kang dawa diganti tembung kang cekak,
       - mancah tembung,
       - yen bisa migunakake tembung kawi.
    d. Swaraning pungkasane gatra kacocogake karo paugeran
      guru lagu (dhong-dhing) Kinanthi (8u, 8i, 8a,8i,8a,8i) kanthi
      cara :
         -malik dhapukaning gatra
         - ngganti tembung kang swarane cocog karo sing di-
          karepake kanthi ora owah tegesem.
    e. Cengkorongane tembung Kinanthi :
       ___________ 8u
       ___________ 8i
       ___________ 8a
       ___________ 8i
       ___________ 8a
       ___________ 8i
28