Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/98

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
 1. Uwuh-uwuh iku obongen mundhak agawe............
 2. Abimanyu, kowe wani maju perang iku aoa arep.........nggenjah pati?
 3. Nara pidana iku biyen disebut...........
 4. Sing............ adhimu iku apa ta, saprana-saprene kok durung mari?
 5. .............. anting-antingipun kok kantun sesisih?
 6. Sapa sing bisa bawa tembang gedhe ............ aku wurukana!
 7. Dewi Sumadra lagi ketaman ........... jalaran Rd. Arjuna murca saka praja.
 8. Gendhuk, tukua oyot .............. kanggo ukup sandhangane adhik
 9. Wis direwangi ........... meksa durung ketrima.

b. lara setu
c. lara brangta
d. Lara Bentrok
e. Den Lara
f. dilarakake
g. lelaran
h. ngemping lara
i. lelara

j. lara ati

C. MUDHA KRAMA/KRAMA LUGU

Ukara iki gawenen mudha krama!

 1. Aku tuku buku, dene Bapak tuku semir sepatu.
 2. Aku sok melu Pak Gedhe panahan.
 3. Bapak Lurah nganggo jarik parang barung.
 4. Aku cukup nganggo jarik kelengan bae.
 5. Aku lagi bae tangi.
 6. Ibu nembe arep turu.

D. PILIHEN KANG MANTHUK
1. Tembung-tembung iki asli saka Sangsekerta, kejaba..........

 1. griya
 2. jala
 3. yuswa
 4. bal

97