Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/99

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis divalidasi

2. Tembung-tembung iki asli saka Cina,kejaba....

 1. teh
 2. dacin
 3. anglo
 4. antero

3. Tembung-tembung iki asli saka Arab,kejaba....

 1. napsu
 2. gendera
 3. kalbu
 4. wahyu

4. Tembung-tembung iki asli saka Walanda,kejaba....

 1. sepur
 2. buku
 3. garansi
 4. sirah

5. Tembung-tembung iki asli saka Portugis, kejaba.....

 1. kalbu
 2. greja
 3. meja
 4. sepatu

6. Tembung-tembung iki asli saka Persi,kejaba....

 1. tesmak
 2. domba
 3. sreban
 4. blanja

III. RENGGA BASA (1.7.2)
A. TEMBUNG SAROJA
angilangaken budidaya

Tembung-tembung iki dadekna tembung saroja!

 1. ngempit
 2. ngeres
 3. ngeluh
 4. thek
 5. bala

 1. bojana
 2. bobot
 3. bagas
 4. bubar
 5. bale

B. GURITAN
WACANEN

Sun gegurit pra mudha jaman saiki.
 Pinter-pinter kurang stiti.
 Maju-maju kurang gemi.
 Kendel-kendel kaduk wani.
 Sregep-sregep lali wanci.

Gatekna !

98