Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/97

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

II. GUDHANG TEMBUNG/KOSA KATA (1.5.4.)
A. TEMBUNG KAWI/KANG ANGEL

a. Sungkawa = Prihatin, susah
nglirwakken = ora nggatekake, sembrana
budidaya = reka, sarana kanggo nggayuh
papa = nistha, cilaka
dumadi = titah
tan = ora
catur upaya = sarana papat
pangesthine = niyate, kekarepan

kang angel
peputone = wekasane rembug/pikir
lamun = yen
dhingin = dhisik
lipur = lejar, mari sedhih
temah = wasana

b. 1 = eka
2 = dwi
3 = tri
4 = catur
5 = panca
6 = sad
7 = sapta
8 = astha
9 = nawa
10 = dasa
11 = ekadasa
12 = dwadasa

13 = trayodasa
14 = caturdasa
15 = pancadasa
20 = wingsati
21 = ekawingsati
22 = dwiwingsati
30 = tringsat
40 = caturingsat
60 = sasti
70 = saptasi
100 = satam
1000 = sahasram

B. TEMBUNG KANG MANTHUK

Titik-titik iki isenana mawa tembung kang sisih tengen.

  1. Siti kae gampang ............... kesindhir bae gampang serik

  1. lara lapa

96