Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/83

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
 1. Ya kuwi morine Sumi kang arep dibathik.
 2. Apa kuwi bekeke Sutarya?
 3. Priyayi iku pracaya geneme abdine.
 4. Adhiku wis Krasan ana omahe Yu Siti.
 5. Kang wigati rungokna Kandhaku!
 6. Ditakoni jenenge kok ora gelem ngaku.
 7. Apa kowe gelem madu?
 8. Bocah iku ora ngreti rembug.
 9. Aja seneng nggeguyu mengkono ta!

C. NGISENI TEMBUNG KANG ATEGES RUSAK
Tuladha
Salak bosok sampun dipun bayar!
Rampungna

 1. Omah ............ kok isih dienggoni.
 2. Pager ............ aja dibrobosi.
 3. Beras ............. kok ora dijapuki.
 4. Grabah ........... kok ora gelem mbuwang.
 5. Wong ............ gumene kok diladeni.
 6. Sega ............ mbok wis dipakakake pitik bae!
 7. Iwak ............ ngono kok isih disimpen.
 8. Sambel goreng ........... kok isih diinget.
 9. Iwak loh ............. kok dituku.
 10. Pecel .................. kok neked dipangan.

bobrok
bedhah

wutah
pecah

mambu
owah

kecing
kecut

buthuk
sayup

IV. TITI UKARA (1.6.)
A. DHAPUKAN UKARA (1.6.1.)
Ukara iki rampungna!

 1. Bapak saweg lenggahan............ngendikan
 2. Tamu-tamu lenggahan ..............mirengaken radhio

82