Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/82

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

salak gedhe = salak sing gedhe
Frase ing ngiser iki terangna , tembung apa kang bisa nyiundhingi:

 1. Golek watu kambang.
 2. Jupukna sandhal jintiti
 3. Numpak pit lanang.
 4. Tuku emping gepuk.
 5. Ngrajang lombok ijo.
 6. Nom tuwa padha jagong.
 7. Gedhe cilik padha bae.
 8. Lanang wadon kena nonton.
 9. Mipik sendhok garpu.
 10. Nyawisake srebet dhahar.

B. GUDHANG TEMBUNG/KOSA KATA (1.5.4.)
a. TEMBUNG KANG MATHUK
Tuladha:
Mahargya pengetan tumbuk yuswa.
Tembung ing sajroning kurung ngisor iki golekana kang manthuk kare unen-unen candhake.

 1. (memudhi, ngurmati) para leluhur.
 2. (ngluhurake,njunjung) asmaning Pangeran.
 3. (memetri, memudhi) kagunan Jawi.
 4. (ngemi-emi, ngitik-itik)bocah.
 5. (ngajeni, ngurmati) barang darbeking liyan.
 6. (ngurmati, ngajeni) bapa biyunge.
 7. (ngumbulake, njunjung) drajad.
 8. (mahargya, perayaan) penganten.
 9. (mangayu bagya, manembrana)unggahing pangkat.
 10. (manembah, manyembah marang Gusti Allah

b. KRAMATARA/KRAMA LUGU
Ukara iki salinana nggagge kramantara !

 1. Apa iki duwekmu?