Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/84

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
 1. Kali iki cilik, ............iline santer tenan.
 2. Anggen kula damel sabun boten saged dados,.........kekathahen toyanipun.
 3. Layang iki simpenen ........ ora ilang.
 4. Kinten kula Bapak boten priksa ......... kula dipun dukani pak Bei.
 5. Atur sembah kula ............. pangabekti.
 6. Sima lajeng binujeng-bujeng.........tiyang kathah.
 7. Anggone ngenteni............. Senen tekan Sabtu.
 8. Aku rak wis kandha,........ ora bisa teka.

yen
wiwit
minangka

nalika
kareben
jalaran

dening
nanging
sinambi

tuwin

UKARA TANDANG (1.6.2.)
Tuladha:
Mengko salake dak pilihane dhewe
dak pilihane = dak + piluh + ane
Tembung tandang iku dumadi saka:
dak + lingga + e, ane, ne
wantah : dak pilihe
i kriya : dak pilihane
ke keriya : dak pilihne

Titik-titik iki wenehana tembung tandang!

 1. Bukune ............ dhisik. (wantah)
 2. Dhukune ............ dhewe kowe aja melu.(i-kriya)
 3. Gawa rene, garapane ........ bae.(ke kriya)
 4. Segane .......... ghewe.(wantah)
 5. Uwuhe .......... kabeh. (i-kriya)
 6. Jamune .......... gendhuk.(ke-kriya)
 7. Rega pira jame ............ dhewe (wantah)
 8. Bakule ........... sajake kok during payon. (i-kriya)
 9. Gawanen mrene dhuwite............ klambi. (ke-kriya)

83