Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/59

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

3. Ula watake kepriye?

 4. Gajah watake kepriye?
 5. Watak-watak iku mau wusanane kepriye?
C. TEMBUNG-TEMBUNG KANG ANGEL
   adigang = ngendel-endelake enggone ro-
         sa, kuwat, digdaya, kuwasa
   adiguna = ngendel-endelake kapinterane,
         kaluwihane
   adigung = ngendel-endelake kaluhurane
   esthi  = gajah
   sampyuh = kalah/mati bareng
   umbag  = seneng sesongaran/umuk
   kebat  = rikat, banter
IX. AKSARA JAWA
  A. WACANEN LAN SETITEKNA
ꦧꦥꦏ꧀ꦔꦁꦱꦸ      ꦏꦂꦤꦺꦤ꧀ꦠꦼꦭꦸ
ꦱꦒꦼꦢ꧀ꦔꦶꦢꦸꦁ       ꦢꦺꦴꦭꦤ꧀ꦔꦺꦠꦤ꧀
ꦔꦗꦏ꧀ꦔꦸꦭꦺꦴꦤ꧀    ꦠꦶꦔ꧀ꦤꦩ꧀ꦔꦺꦴꦫꦺꦴꦏ꧀
  B. TULISEN AKSARA JAWA
1. Pak Ngari dolan ngetan ngiras nguyang pari.
2. Lik Ngarijan ngalor arep gladhen ngidung.
3. Murid-murid ngangsu kawruh.
4. Senthun pethenthengan.
5. Yu Sunthi panen kenthang.
6. Rambut bodhol.
7. Suparlan dados guru.
_____________


58