Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/58

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

a + u, dadi o raja + ula = rajola
a + 3, dadi e kuda + estri = kudestri
a + o, dadi o padha + omah = padhonah

Coba tembung-tembung iki dadekna tembung garban!

saba + ing =
putra + utama =
lunga + esuk =
bisa + olah =

jaga + ing =
wira + utama =
karya + enak =
bisa + obah =

Tembung-tembung iki udharana!

siniwakeng =
sireku =
narpendah =
sarotama =

trimora =
tumibeng =
darmolun =
karyolah =

VIII. WACANEN/TEMBANGNA

A.

GAMBUH


Adigang, adigung, adiguna


 1. Ana pocapanipun,
  adiguna adigang adigung,
  pan adigang kidang adigung pan esthi,
  adiguna ula iku,
  telu pisan mati samyoh.
 2. Si Kidang umbagipun,
  angandelken kebat lampahipun,
  pan si Gajah ngandelaken gung ainggil,
  ula ngandelaken iku,
  mandine kalamun nyakot.
 3. (Wulang Reh - Sri Sunan PB IV)

  B. Pitakon iki wangsualana!

  1. Watak apa kang dirembug?
  2. Kidang wateke kepriye?

57