Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/60

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
PIWULANG 6

WICARA

SETATSIUN SOLO


Warsana : "Mas Ta, arep tindak ngendi?"
Sutata : "Arep menyang setatsiun Solo Balapan."
Warsana : "Apa adoh ta Mas?"
Sutata : "Ora, kira-kira 5 km."
Warsana : "Kaperluane apa?"
Sutata : "Tuku karcis sepur 'SENJA'"
Warsana : "O, dadi yen arep numpak sepur Senja ki kudu pesen dhisik ta?"
Sutata : "Iya bener, yen ora mengkono ora bakal oleh enggon."
Warsana : "Saka setatsiun Solo Balapan, jurusan ngendi bae Mas?"
Sutata : "Setatsiun Solo Balapan dipecah dadi loro, yen ngalor jurusan Semarang, dene yen ngetan jurusan Surbaya liwat Madiun.

Ngulon menyang Jakarta liwat Yogya.

Warsana : "Setatsiun Solo iku ana pira ta Mas, lan sapa sing yasa?"
Sutata : "Ana 4, yaiku:
  1. Solo Balapan - sing gedhe dhewe.
  2. Solo Jebres - prenahe wetan
  3. Purwasari - prenahe kulon
  4. Solo Kota - prenahe kidul

Dene sing yasa dhek boyen maskape."

Warsana : "Setatsiun Solo Kota iku jurusan ngendi?"
Sutata : "Jurusan Wanagiri."
Warsana : "Wah sakutha Sala bae ana setatsiun 4, rame ya?"
Sutata : "Ya pancen bener. Liya dina dakajak mubeng-mubeng menyang kutha.

59