Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/51

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi


Bapa : "Oleh pa Ja?"
Parja : "Boten Pak. Awit seratipun Wedhatama nembe dipun sambut Paman Brata ung Purwasari dereng dipun wangsulaken.

Dene kula dipun bektani Serat Wulang Reh."

Bapa : "Ya wis, Wulang Reh ya kena."


II. LAGU UKARA/INTONASI (1.3.)
 UKARA PANJALUK
 Ukara panjaluk utawa panyuwun iku satemene ukara pakon mung bae alus.
 Tuladah:
Kula Parja, dipun utus Bapak, menawi kapareng nyuwun ngampil kagunganipun serat Wedhatama!
 Coba uakra-ukara panjaluk iki lagokna!

  A. 1. Aku njaluk ngombe ya!
  2. Kene, njaluk gegine!
  3. Mbok aku nyilih pompane ya!
  4. Yen lega aku nyilih sepedhamu sedhela!
  5. Menawa duwe,aku nyrempet sewu rupiyah bae!
  B. 6. Menawi kapareng buku punika kula suwunipun!
  7. Kula aturi midhangetaken pamedhar sabdanipun kyai Umar!
  8. Menawi adhi kresa kula aturi rawuh ing pondhok kula jam pitu sonten!
  9. Menawi dhangan ing panggalih, kaparenga kual nyuwun ngampil balapecahipun!
  10. Menawi Bapak Guru marengaken, kula nyuwun pamit sadinten kemawon! III.a. TEMBUNG CAMBORAN (1.5.2.)
  Tulidah : Bapak kapengin maos serat Wedhatama. (araning buku)

  50