Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/50

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
PIWULANG 5

I. WICARA

LAYANG WEDHATAMA
Bapa : "Parja, mrenea "
Parja : "Kula, inggih."
Bapa : "Kowe sowana Pakgedhemu Siswa, matura

manawa bapak nyuwun ngampil kagungani
pun serat Wedhatama.
Arep dakwaca mengko sore.
Awit aku kepengin maca layang Wedhata
ma."

Parja : "Inggih, punapa samangke ?"
Bapa : "Iya.
Olehmu matur sing cetha ya, tembunge

ditata, aja kaya cah gunung !"

Parja : "Inggih, kepareng nyuwun pamit!"
Parja : "Kula nuwun !"
P. Siswa : "Sapa kuwi ?"
Parja : "Kula Parja, dipun utus Bapak, dipun
dhawuhi matur, menawi kepareng nyuwun
ngampil kagunganipun serat Wedha
tama. Badhe dipun waos mangke sonten.
Awit Bapak kepengin maos serat Wedha
tama."
P. Siswa : "O, matura bapak !
Layangku Wedhatama ora aneng ngomah

Wingi disilih Mas Brata ing Purwasari,
durung diulihake.
Layang Wulang reh iki bae gawanen.
Isine uga piwulang becik kok, iki uga
migunani. "49