Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/52

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

Tembung camboran iki dadi araning apa?

 1. bumbu rujak
 2. sandhung lamur
 3. pacar wutah
 4. tali picis
 5. manyar sewu
 6. sangga langit
 7. watu gunung
 8. mata kucing
 9. samber lilen
 10. cara balen
 11. uler kambang

 1. panji klanthung
 2. sidamukti
 3. pacul gowang
 4. panjang ilang
 5. klabang nyander
 6. bulus angrem
 7. uler kaget
 8. dara muluk
 9. celeng mogok
 10. macan kerah
 11. banyak angrem

b. TEMBUNG WANCAHAN (1.5.2.)
  Olehmu matur sing cetha,
  tembunge ditata, aja kaya cah gunung!
cah gunung wutuhe bocah gunung
  Tembung kang dilongi wandane utawa dicekak iku diarani tembung wancahan.
Tembung-tembung iki wancahen!

Sujana
Suminah
Pratama

Sutapawira
Resadirya
Pak Prawira

Imagiri
\ Matesih
Kartasura

Kangjeng Gusti
Raden Mas
Mas Ngabei

punapa
dhateng
kemawon

saking
samangke
sampeyan

c. TENBUNG ANDHAHAN (1.5.)
 Isenana nganggo andhahane tembung gunung!

 1. Wong kae rupane kena diarani ........ saka kadohan apik, yen cedhak ala.
 2. Mesake temenan P.Dangsa iku

 1. gunung kendheng
 2. gunung sa-

51