Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/101

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis divalidasi

D. Apa karepe paribasan lan saloka iki?

 1. Ana catur mungkur.
 2. Keduwung ngntal wedhung.
 3. Katula-tula katali.
 4. Tekek mati ing ulone.
 5. Sedhakep ngawe-awe.
 6. Tigan kaapit ing sela.
 7. Satru kabuyutan.
 8. Suduk gunting tatu loro.

a. Wong kasusahan kang mangro, utawa martelu.
b. Satru kang turun-tumurun.
c. Wong apes tandhing karo wong rowa,
                 wuwuh diebut loro.
d. Sumedya mareni pagawean kang ala,
                 wekasan isih malang tumulih.
e. Wong kang bilai marga saka wicarane
                 dhewe.
f. Wong kang kelantur-lantur kena ing
                  beka.
g. Samubarang tumindak menawa dibajurake
                  sangsara, menawa kaundurake rekasa.
h. Wong kang ora gelem ngrungokake utawa
                  mikir rerasan.

IV.WARNANE UKARA/RAGAM KALIMAT (1.6.2.)

UKARA SANTA

Tuladha:

Peputone denira dumadi, ngugemana
              mring catur upaya.

Ukara iki gatekna!

 1. Den samya marsudeng budi.
 2. Den waspada ing samubarang karya.
 3. Di prayitna lampahira ing marga.
 4. Di taberi olehmu sinau.
 5. Di maju sethithik lungguhmu.
 6. Di munggah bae olehmu menek, kareben gampang olehmu ngunduh pelem.
 7. Di ngalah bae yen karo wong mberegudul.
 8. Di ngajeni marang wong tuwa.

100