Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/100

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis divalidasi

- guritan iku tembang utawa uran-uran

- kang baku tibaning gatra nganggo purwakanthi

- cacahing wanda ora ajeg

Guguritan/dolanan bocah  1. Kembang jambu karuk.
  Tangan ngathung njaluk.
  Pentil asem caluk.
  Wadhah uyah empluk.

  2. Ajur memet remuk.
  Pitik cilik kuthuk.
  Isi bantal kapuk.
  Cagak gendheng usuk.

  3. Punthuk gunung dhuwur.
  Pethel gedhe wadung.
  Ula ireng dumung.
  Tapih manggar mancung.

  4. Kutut ngoceh manggung.
  Udhet putih bengkung.
  Gitik gedhe penthung.
  Wadhah gula karung.

C. WANGSALAN

Ing lelagon iku mau ukarane satemene mujudake wangsalan.

Coba wangsalan iki kepriye kerepe?

Oleh dening apa?

Jawata pindha Arjuna

Putra paneggak Pandhawa

Peken alit

Teja bengkok

Sarpa kresna

Kisma bencah

Jalak pita

Singa ranu

Petis manis

 1. kecap
 2. baya
 3. kepodhang
 4. tela
 5. ula dumung
 6. kluwung
 7. waru/wande
 8. wrekudara
 9. Kamajaya