Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/10

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis divalidasi


Suryati : "Inggih Pak. Pamcen kasinggihan pangandikanipun Bapak, nanging sinaosa mekaten saupamina tanpa pitulungan utawi pitedah sanesipun, mbok menawi saged kapiran."
Pak Guru : "Lho Sur, dene saiki kowe teka pinter. Lha iya wong kelas II kok."
Suryati : "Iyak Pak Guru ki ngeyek."
Pak Guru : "Wis, wis, ayo saiki padha sinau!"
Sutama : "Mangga, mangga! Matur nuwun."


II. GUDHANG TEMBUNG/KOSA KATA (1.5.4.)

A. Homonim

Sugeng warsa enggal = taun

Sapta kukila warsa = udan

Iki candraning wong minum, yaiku ngombe kaping 7 dhasar, kaya dene manuk kodanan.

a. Tembung-tembung kang digarise ngisore
iki kepriye tegese?

 1. a. Nuwun sewu kanjeng kula boten mekaten.
  b. Kajeng kula sampun garing kenging kangge adang.
 2. a. piyambakipun sampun dangu boten katingal
  b. Sapa ngreti dangu iku kembang apa?
 3. a. Kula sampun nate numpak kapal
  b. Mas Edy kala wingi numpak kapal Teji
 4. a. Bareng malinge kacekel, banjut ditembungi
  b. Kakangmu kuwi kebangetan tenan, ditembungi dhuwit Rp 1000,00 kok meneng bae.
 5. a. Olehmu ngilo beras apa wis cocog?
  b. Olehmu ngilo nganti mingar-minger.
 6. a. Wis katog olehmu ngukur gudhig?
  b. Olehmu ngukur papan apa wis rampung?

8