Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/9

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis divalidasi

BAJA GAGRAG ANYAR 2

PIWULANG 1

I. WICARA

TAUN ANYAR


Suharta  : "Ngaturaken sugeng riyadi:

Natal, saha Warsa Enggal, Pak."

P. Guru  : "Sugeng Natal, Sugeng Warsa Enggal."

Wah wis padha gasik, ya. Padha gam- bira ya ?".

Murid-murid : "Inggih, wah seneng sanget Pak.".
P. Guru  : "Saiki kowe kabeh wis padha munggah

kelas II. Mesthi bae beda kare ke- las I. Iya apa ora mbak Sur ?"

Suryati  : "Inggih.

Kula matur nuwun Pak, dene Bapak kanthi suka rena maringi pivucal lan pitedah, ngantos kula saged kan lampahan ninggah kelas II."

P. Guru  : "Lha iya, sarehne saiki kelasmu wis

tuwih dhuwur, mulane olehmu padha sinau ya sing mempeng. Sing sre- gep, sing aktif, giat !"

Suharta  : "Wah inggih, Pak.

Mugi-mugi kula sadaya saged ngestok- aken dhawuhing Bapak tuwin Ibu Guru sadaya. Malah kapara langkung ti- nimbang ingkang sampun kula lampahi"

P.Guru  : "Iya. Satemene Bapak utawa Ibu

iku rak mung kena diarani ngeterake idham-idhamanmu bae; jan-jane bisa ngundhuh woh lan ora, iku rak mung gumantung pribadimu."