Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/11

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis divalidasi
 1. a. Pak Karta Saben esuk ngereki manuk, dane manawa wis awan diudhunake
  b. Lancurane wis ani ngereki babon
 2. a. Bukunipun sampundipun waos.
  b. Andapanipundipun waos kenging tenggokipun, sanalika gluyuran lajeng pejah.
 3. a. Wis padha gasik ya?
  b. Pakarangane Wa Jaya pacen gasik tenen.
 4. a. Saiki Tati bareng ndherek ibune dhewekopen tenan
  b. Aku arep ndherek Ibu menyang Kopen, arep undhuh-undhuh.

b. TEMBUNG SAROJA

  Ukara......, dene Bapak kanthi suka rena maringi piwucal lan pitedah, ngantos kula saged kalampahan minggah kelas II.

  Tembung saroja ngisor iki rampungna!

 1. Dheweke tiba nganti babak ......
 2. Mara dhayoh pinuju suwung ......
 3. Dhuwite kudu disetor dhisik,aja dicandak......
 4. Olehmu matur sing apik,aja ndadekake sak......
 5. Mbah Truna iku sing dadi cikal...... desa kene
 6. Yen ana amis ..... wong tuwa mono melu ngrasakake.
 7. Yen pinuju ana Pasar Malem tontonane maneka ......
 8. Muga-muga Panganten sakloron bisa atut ...... kaya mimi lan mintuna.
 9. Saweruhku bocah kae kalukuane becik, durung tau colong ......
 10. Barang-barang kuna saiki akeh sing wis ilang ......

 1. musna
 2. jupuk
 3. runtut
 4. warna
 5. bacine
 6. bakal
 7. sembir
 8. cekel
 9. blung
 10. bundhas