Kakawin Nītiśāstra/Pupuh 3

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Pupuh III – Padmakeśara (Kalĕngĕngan)

1.

 • tĕgal tan ananing dukutnya tinilar tĕkap i paśu taman hanānglawad
 • nadi tan ana toya suṣka matilar sarasa hiku dumeh paḍâsĕpi
 • ikang puruṣa hina dīna kasihan tinilarakĕnikāng warāngganā
 • narendra na-parikṣa nirghrĕṇa dumoh balanira matilar manginggati

2.

 • surudnikanang artha ring grĕha hilangnya tan ana winawanya yan pĕjah
 • ikang mamiḍara swa-wandhu surud ing pamasaran umulih paḍānangis
 • gawe hala hajĕng manuntun angiring manuduhakĕn ulah tĕkeng tĕkan
 • kalinganika ring dadi wwang i sĕḍĕng hurip angulaha dharma sādhana

3.

 • anitya tikanang hurip nwam i wayah kasugihan atilar nda tan sthiti
 • ikāng surata sanggameka kadi langgĕng apuhara wiyoga tan lanā
 • adharma kalawan sudharma guṇa mūḍa wĕdi-wĕdi kaśūran uttama
 • sadārdha hananing śarīra tumuwuh tĕkani pati manūt nda tan hilang

4.

 • ikāng dumadi janma rūpa maka bhūṣaṇanika sumilih tĕkeng sabhā
 • surūpa maka bhūṣaṇanya kula śuddha piniliha marĕk ri jöng haji
 • suwastra maka bhūṣaṇe kula minukya sira tĕka ri mādhyaning sabhā
 • suśāstra maka bhūṣaṇa kṣama mahāngrĕsĕpi manahi sang maharddhika

5.

 • caturtha pamarikṣaning puruṣa deśa kula guṇa gawenya kawruhi
 • suwarṇa pamarikṣa purwa dinadar pinalu hinalubañ cinedana
 • pamiḍanani sang mahājana caturtha dhinik inujaran nda tan hade
 • piniḍananing artha tan wawa-rĕngön wĕkasan ika dinaṇḍa ring pati

6.

 • caturtha wilanging masung suka ri purwaka mamuhara duhka tan hade
 • ikang wwang ahutang lawan śrĕgala-maithuna suka ri sĕḍĕng minangkana
 • salah-salahanekanang wwang atitu,sṭa wĕkasanika duhka tan hade
 • wineh suka sĕḍĕng sinanggama magarbha wĕkasanika duhka tan hade

7.

 • kapetanikang artha duhka linakon tan adagang alayar mapet dhatu
 • huwus katĕmuning dhanātiśaya duhka hinayam-ayam ing durātmaka
 • hilangnikanang artha tan sipi maweh prih-atin alara duhka kāsyasih
 • kalīnganikang artha bhājanani duhka tilarakĕna de mahājana

8.

 • prayoganikang artha kañcana tulūngakĕna ng alara duhka kāsyasih
 • karakṣanikang artha tan hana waneh dana pinaka pagĕr surakṣaka
 • wwayāgĕng atiwega tambakana bĕngkungĕn upamaning artha setuha
 • tĕmahnika hilang bĕḍah nirawaśeṣa kahili kadawut lajĕrnika

9.

 • warāmrĕta mawor lawan wiṣa tang āmrĕta tika ng alapĕn tĕkapnira
 • ikāng kanaka len puriṣya mapulang, kanaka juga kapeta kumbahĕn
 • gunottama waropadeśa yadi tucca kahananira yogya yan prihĕn
 • adhasstha wĕtuning wadhūttama surūpa halapĕnira sang mahājana

10.

 • bhaṭāra haricandanātiśaya tisnira lumĕwihi tejaning wulan
 • satisnira kinālihan kalĕwihan tĕkapi wacana sang mahārdhika
 • ikāng dahana bahni tikṣṇa mapanas lumĕwihi sira tejaning rawi
 • panasnira kinālihan kalĕwihan tĕkapi wacananing durātmaka

11.

 • swabhāwanikanang lalĕr maharĕping braṇa purihika darpaning kanin
 • ikāng wayasa kāka darpa harĕping kunapa midĕring ambarānglayang
 • ikāng kujana dadyaning kalaha kahyunika mulat i duhkaning para
 • kṣamā mudita kahyuning sujana dharmanira mulata tuṣṭaning para

]]