Kakawin Nītiśāstra/Pupuh 13

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Pupuh XIII - śārdūlawikrīḍita

1.

 • wwang tan wring śruti rūpa lingga mangucap śāstreng sabhā maṇḍala
 • himpĕr wwang manikĕp matangga magalak ngkāneng alas durgama
 • tambangnyeki bĕsarnikā gagangikang tuñjung talinyāmikut
 • durān sambhawa teki yan kawĕnangāngde hasyaning wwang mihat

2.

 • wwantĕn durgama wiṣṭining bhuwana dīn yan tan prayatneriya
 • ring go yan malungid sungunya magalak, ring wwang maweng sañjata
 • mwang tang rājakulān mawāni gulungeng śardūlawikriḍita
 • tĕkwan lwah madalĕm asantĕr amulĕk , strī rakṣakān bhiṣaṇa

3.

 • sang bwat sewaka ring wwang uttama-jana mwang sang wiśeṣeng jagat
 • kady anggāni malintanging tasik iwĕh mombak magöng bhiṣaṇa
 • sākṣāt wwang dumilat ri laṇḍĕpi tĕwĕk, sarpenaras kādbhuta
 • himpĕr wwang mamĕkul śarīranikanang śardūlawikriḍita

4.

 • yan ring deśa taman haneki sira ng angdon sañja munggweriya
 • tan wwantĕn kula wandhu warga nguniweh tang mitra tapwan hana
 • sang wijñeng aji tan haneriya tuhun tistis tan iṣṭālaya
 • tan yogyāmbahĕn ing sarāt jagat ikāngde sangśayeng wwang mara

5.

 • ring wadhwādhika ring swawarga yan anūt karmeng ulah sang tuhan
 • yogyān kawruhaneki kāsihana de swāminya tan giṇḍala
 • mangkā mitra sĕḍĕng manĕmwa lara yogyāninditān kawruhi
 • lāwan strī suruding dhana nda huningān de sang kakūngnyāwĕlas

6.

 • nāhan hetuni sang widagdha puruṣāngambil ri kanyottama
 • yadyan sora ri rūpa yan guṇawati śuddha ng kulanyobhayān
 • mwang strī sor guṇa, rūpa dibya manulus pantĕs wruheng sasmita
 • tan hopĕn sira sang surūpa guṇawān mwang kanya janmottama

7.

 • mangkā tāmŗta sangka ring wiṣa ya towin yogya rakwālapĕn
 • mwang tan rukmi sakeng awidya tuwi tan milwālayanyāgĕlĕh
 • ring śāstrādi sakeng aśuddha-kula towin yogya rakwālapĕn
 • strī ratnān mĕtu ring wwang alpajananā yogyālapĕn śobhita

8.

 • ring strī yan pinakottamā dwiguṇa ring bhuktinya sangkeng pumān
 • lāwan buddhinikā caturguṇa mapĕs jātinya tan karkaśa
 • sangkeng sāhasa ṣaḍguṇānggĕhika tan krūra ng manah mardawa
 • yan ring sanggama kāṣṭabhāga sira sang swāminya kokteng aji

9.

 • ring wwang wastu ng iwĕh hinuttama hane dehanya nityenĕnĕb
 • sangkeng lobhanikāngalap guṇa muwah ring harṣa tan kagraha
 • yekāngde hilanging sakawruhika ring purwātĕmah wigraha
 • ndā tan kagraha rakwa teki wĕkasan śirṇābalik nirguṇa

10.

 • wwang mūrkāmbĕk anĕmwakĕn phala magöng sangkeng kaduṣṭakraman
 • siddhe sādhyanika nda tan kataman ing lajje dukāning para
 • tan tolih ri sadoṣa len kaluṣa tan ketung wimohāngliput
 • bheda mwang muni-pakṣa rakwa satatāngdohi ry ulah mangkana

11.

 • ring wwang śakti mabhoga ṣaḍ-rasa lĕwih tañ campur ing bhakṣaṇa
 • śakteng maithuna tan saheng wara winī manggĕh surūpāhalĕp
 • lāwan yan sĕḍĕnging dhaneśwara wibhub nang dāna nityolahĕn
 • yekā kājar i purwakarma phalaning sthirāpagĕh ring brata

]]