Kakawin Arjunawiwāha/Pupuh 23

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Pupuh 23 – Kilayu Manĕḍĕng

1.

 • a. sang hyang surapati mĕtu sangka ring kuṭa lawan surabala gumuruh
 • b. Airāwaṇagajapatirĕngga r unggunira ratna kadi gunung apuy
 • c. bajrāyudha marĕk i sirâpayung garuḍaroma kadi jaladhara
 • d. sākṣād aruṇa ring udayādri wimbaning dhanuhnira makara-kara

2.

 • a. siddhārṣigaṇa paḍa sumungsung ing gagana ghūrṇita majaya-jaya
 • b. lumrā ng surakusuma lawan hudan kṣaṇika tan pajalada tumibā
 • c. akweh wihaganira śarīrakampa śubhamanggalani lakunira
 • d. wuntu ng bhuwana tĕkapikang mṛdangga kala bheri murawa kumisik

3.

 • a. widyādhara samaradhurandarâsurak atiṇḍih asulam i harĕp
 • b. lakṣâpapan apapatihan pinaṇḍi ta mapiṇḍa pira-pirang iwu
 • c. dewāngśukataru kasurat-surat dwirada matta rinawisan ĕmās
 • d. tĕngran ika kadi jaladânghĕmū hudan agöng matĕpi-tĕpi kilat

4.

 • a. Citrānggada ri harĕpirâhawan ratha maṇik marakata sagala
 • b. piṇḍārwuda pamajanirânapuk paḍa widagdha mamawa kṛtala
 • c. tĕngranya paḍa-paḍa mirah dalugdag adawā tĕhĕr awaja galah
 • d. digdāha kahiḍĕpanikân ginaṇḍa kanakadrawa makabaranang


5.

 • a. ngkānê wuri surapati Citrasena saha bhūṣaṇa mamawa laras
 • b. munggw ing sphaṭikaratha rinĕngga bhāswara tĕkapni wĕḍihanira bāng
 • c. malyāla curiganira kadganing bala kilatnya pinutĕr ahulap
 • d. sātus wwalu kadi śiwaśuddha ring gagana tĕngranika katulajĕg

6.

 • a. jyeṣṭātmaja surapati sang Jayānta ratha pastika kahananira
 • b. sampun matĕguh inabhimantra matwasa sakêng wĕsi waraṇi makas
 • c. pinghe dhwajanira suradārucarma hulu lañcang amukha-mukha mās
 • d. sumrāk tĕhĕr anawanakĕn sugandha mṛganābhi panĕpak iriya

7.

 • a. rotāpsaragaṇa macaping-caping mamawa tomara pamajanira
 • b. anyat tang apalaga manguṇḍa coli śiwapattra hana ri takurang
 • c. kapwârukuh awaju sinimbaranya masawit sĕkar aruh-aruhan
 • d. mĕttâjĕnu-jĕnu mawĕḍak-wĕḍak kanakacūrṇa kawigaran awū

8.

 • a. sang Paṇḍusuta pamĕkasing lumampah ahawan sakaṭa maṇimaya
 • b. sang Mātali ngaranira sārasārathi manojawani lakunira
 • c. pinghe dhwajanira kadi sarwawarṇa tĕkaping dhanuh angada-hadā
 • d. söngning makuṭa kawaca wangkawâsaliwĕrañ juga ri harĕpira

9.

 • a. gandharwataruna ri harĕp dhanurdhara paḍātinira sangang iwu
 • b. len tang maliman alimunan dudū ng makuda sārwuda mamawa tuhuk
 • c. lumrā dhwajanira hĕlar ing wimāna kadi megha marĕk ing aruṇa
 • d. kākāṇḍa kadi liḍah ing antakângalad-alad mamalaku bhuwana

10.

 • a. sang Citraratha pinakabāhudaṇḍa pinatih surapati marĕka
 • b. mwang dewata sapinasuk ing surālaya tumūt ri wuri nṛpasuta
 • c. nānāwidha pagĕlar i sañjatanya kadi rĕm kadi kilat awilĕt
 • d. lwir parwataśikhara tinolih ing rawi hanan kadi jaladhi pasang

11.

 • a. lwiryân gaganacara mĕlĕk sakêng kuṭa makin sumahab aḍarata
 • b. mingsor mangusir i sukuning Sumeru kadi sāgara mangawang-awang
 • c. sārsök prakaṭa kadi langit rĕbah saha nawagraha makapuratuk
 • d. lwir handaru sangang iwu candra bhāskara paḍĕm ri laku surapati

12.

 • a. lwir saptabhuwana wahu wartamāna ri panṛṣṭinira Paśupati
 • b. kapwâkrama tumitah awaknya ring sajuru kātaratara sumaput
 • c. sāsing kahawan atĕmahan lĕbū tĕkaping aśwa ratha gajapati
 • d. lwah lungka tĕmahan aratā tĕgal tĕmahan ing wukir alas inidĕk