Kaca:Sumunar.pdf/80

Saka Wikisumber
Kaca iki durung katitiwaca

Ngayogyakarta, dheweke upa wis dadi wanita karier sing kawentar. Lumrah

Wis sawetara meh rong sasi suwene ora ana kabar saka Mas Aji, HIP lan upa telpon daleme ora bisa dakhubungi . Sangsaya liwung ali iki mendhem rasa lan nampa kasunyatan menawa aku telatora nggarap sari sasi iki.

mitraku, Surtikanthi, aku arep tes laboratorium kanggo ngecek urine apa bener a . aa

wis nampa kasunyatan nganti sliramu mengko ngandhut, Nis?” celathune Surti dinama nggandheng tanganku, mlaku tumuju laboratorium. Aku ora kuwawa wangsulan, Daljupuk cepuk dilik kang diulungake suster kanggo wadhah urine. Karo rasa dheg-dhegan aku mlebu kolah sing ana pojok cedhak kamar inap pasien sing dirawat ana kono, COra suwe metu saka kolah, cepuk cilik isi urine cepet-cepet dakulungake suster, Kae ka DATES Sek jara ya, MBAH akure suster karo ngulungake tandha

Aku lungguh njejeri dheweke. Lirih aku ngunjal ambegan kanggo ngilangake rasa sumpege dhadha sadurunge murwakani rembugan kang

“Walhudham Bismwab, Sur. Kabeh dakpasrahake marang Sing Kutasa/”

“ep kepriy meh, aku i nglakoni upa kudi

Wan taga kudu wani tanggung,

jawab, ta?” dakbarutake wangsulanku kayakaya aku siap ngadhepi kasunyatan iki sanajan sejatine atiku kabuncang, nampa kasunyatan menawa aku bakale ngandhut tanpa kasandhing Mas Aji. Wis ora kepikiran maneh kepriye panemune tangga teparo yen nyawang kahananku mengko,

“Genahe, sliramu karo Mas Aji kuwi kepiye, ta?” pitakone sajak nlesih,

“Aku bingung, Kudu wiwit saka ngendi? Critane dawa banget?”

SUMUNAR Antofogi Crita Cekak, A