Kaca:Sumunar.pdf/65

Saka Wikisumber
Kaca iki durung katitiwaca

Tbu katon marem, nanging durung ngendika yen sarujuk. Ala gojag- gajeg. Apa satemene kersane Ibu? Aku dadi kuwur! Mr

Critaku banjur dakbacutake, “Tbume wis seda, Bu. Wiwit umur patang taun digedhekake dening Bapake lan sedulure tuwa, Sedulure saiki wis omah- omah. Martini mung keri karo bapake.” , F

Ibu kendel, Kaya-kaya ngenam aturku, nanging durung paring “wangsulan, Aku mateni rokok ing asbak. f ,

“Saliyane padha dene kresna, aku duwe tetimbangan liya, Bu

Ibu nyawang aku kanthi sorot kang tajem. Nandhes ing ati. Ketoke Ibu wiwitlilih,

maka Ibu kendel, Aku Lang ban kani rasa goreh. sawala

pa

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 56