Kaca:Sumunar.pdf/61

Saka Wikisumber
Kaca iki durung katitiwaca

CALON

Siti Shobariyah

Tbu isih durung marem, Aku wis ora bisa apa-apa kanggo golek cara, Tekan dina iki jeneng papat sing wis dakaturake Ibu. Nanging, ibu tetep ora sarujuk, Ana-ana bae alesan mampik. ;

“Akurora bisa maneh, Bu, Sapa sing kudu dakaturake Ibu,” kandhaku

ih aal 5 'Al, kowe nglokm, Nar? Isih akeh prawan ayu lan becik bebudene,

Nalika mulih menyang desa, aku yakin banget lamun Ibu setuju karo pilihanku Mula aku janji marang Martini lamun sajroning rong minggu aku mesthi methuk Martini sowan lan sungkem Ibu uga keluwargaku.

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 52