Kaca:Sumunar.pdf/59

Saka Wikisumber
Kaca iki durung katitiwaca

“Ngerins, Wonten kersa napa?” Joni panti takon.

Pak Ahmad kuwi wong sing paling sugih neng, desane Joni. Krungu pitakonan kang kaya mangkono, Joni sangsaya cubriya. Aja-aja wong kuwi arep mgrampok omahe Pak Ahmad? Apa maneh saka njero jakete pawongan iku

“Aja-aja wong iki nggawa golok apa peso? Adhuuuwuh, mati akut Mengko yen aku dibabat piye? Semprul tenan ki, wis yah mene kok ya ora ana

“Tulung ... tulung .., se maling...” “Dhik, Sia dika ampah Ks ap Taek Aka ngali SINA PENGIN weruh daleme Pak Ahmad!” Pawongan mau

pitakone rampok. “Ana ngendi rampoke? Ayo diparani bareng; 4 “Wonten pos rondha,

Warga kampung kaget. Sasuwene iki kampunge ora tau ana rampok. Bareng krungu ana kabar rampok sing mlebu neng desane, para warga peso, pedhang, apadene tumbak. Banjur menyang pos rondha marani rampoke,

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 50