Kaca:Sumunar.pdf/58

Saka Wikisumber
Kaca iki durung katitiwaca

RONDHA

Sumirah

Rokok disumet, disedhot kanthi mantep, nganti ipine katon kempot, Pikirane kebak pitakonan sing ora bisa kejawab, Pan Ngertia ag rah mangkat,” mangkono swarane lirih, “Wonten menapa, pitakone Joni marang pawongan kang awit mau lungguhan ana pos rondha, kai di ii ma pa apa, La Kowe cah wingi sore ora susah mêlumelut” f semaure pedhes iku ora ngerti yen Joni kuwi pendhudhuk Tepak aa A gka kan dhawa "| “Sapa sing arep melu-melu ditakoni apik-apik kok wangsulane ora ngepenakake ai? Aja-aja wong iki ora beres?” Jem pemenang ing, bian. menawa diematake, pawongan kuwi katon sangar lan lengene ana tatone. Wiwit awan mau wong kuwi wis katon liwat bola-bali ana ing kampung. Mung mubeng-mubeng terus! Joni tambah keweden.

“Mas, Panjenengan saking pundi? Ketingalipun sanes tiyang ngriki?”

Joni ngwanek-ngwanekake takon. J Alan pancen dudu wong kene, Nanging saka kampung sebrang kali” Ipung yen kampung sebrang kali kuwi “Adhuh, apes tenan, Wis jam sanga kok ya durung ana sing teka Jal Denen ra Bahan SPG. Taken aisi a madan 4 ag ag NE Dhasun vad mau “ya. Kok ngerti yen aku saka Kalibening?” pawongan iku ganti takon. ENG aa Ka lag kei. nana kanga 1 i. Joni itarep nuthuk kenthongan supaya kanca-kancane enggal padha teka nusul rondha. Swara mecahake sepining wengi. Keprungu tekan desa sakiwa tengene desa kono, Sanajan kenthongan wis dithuthuk makaping-

SUMUNAR Antofogi Crita Cekak, 49