Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/60

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

C Bebasan (lan tegese) kang mathuk karo ukarane :

1. Kemladheyan ngajak sempal = sanak sedulur kang gawe
   karusakan.
2. Pitik trondhol diumbar ing padaringan = wong kekurangan
   dipasrahi nyekel dhuwit, lsp.
3. Satru munggeng cangklakan = mungsuh sing kecedhak
   (isih sanak sedulur)
4. Ketepang ngrangsang gunung = njangka prakara sing
    nglengkara (mokal).
5. Kejugrugan gunung menyan = nemu kabegjan gedhe ba-
   nget.
6. Kutuk marani sunduk = nemaha marang bebaya.
7. Nguyahi segara = weweh marang wong sugih
8. Ngontragake gunung = asor (ringkih) bisa ngalahake sing
   luhur (kuwasa).

D. Tembung-tembung kang ateges mbangetake kang mathuk
     karo ukarane :

1. sidhem premanem.
2. adoh ngaluk-ngaluk.
3. sabar drana.
4. cilaka mencit.
5. anyep njejet.
6. adhem njekut.

7. kebak mencep-mencep.
8. suwung byung.
9. ilang musna.
10. kojur sanga likur.
11. biru erem (kecu).
12. bening nyliring.
13. blaka suta.
14. gandes luwes.
15. panase sumelet.
16. asat ngereng.
17. sugih brewu.
18. sayuk rukun.
19. mubeng muser (ngganjret).


III. PARAMASASTRA

Rimbag guna en:
1. Tegese panambang en:
    - Sikile kadhasen (= kadunungan kadhas)
    - Kancaku lelaranen (= tansah nandhang lelara)
    - Tembakone wis jamuren (= kadunungan jamur)
    - Adhike kreminen (= kadunungan kremi)
    - Aku ketok-ketoken ibu (= tansah ketok-ketok)
   - Jambu sauwit uleren kabeh (= kadunungan uler).

58