Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/42

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

III. PARAMASASTRA

   D. Pangrimbage tembung-tembung (a) lan tegese ater-ater,
    panambangan utawa seselan (b), panganggone ing ukara (c)
    1. a. in + welah + an → winelahan
      b. winelahan = diwelahi
      c. Praune winelahan minggir
    2. a. ka + welah + an → kawelahan
      b. kawelahan = diwelahi
      c. Praune kawelahan dening tukang tambang.
    3. a. in + sambung + an → sinambungan
      b. sinambungan = disambungi 
      c. Taline serat nanas sinambungan tali rapia.
    4. a. ka + wangsul + an → kawangsulan
      b. kawangsulan = diwangsuli
      c. Serat saking embah sampun kawangsulan dening ibu
    5. a. in + wangsul + → winangsulan
      b. winangsulan = diwangsuli
      c. Seratipun embah sampun winangsulan kala wingi.
    6. a. in + gered-gered → ginered-gered
      b. ginered-gered = digered-gered.
      c. Blarake ginered-gered dening adhiku nganti tekan lurung.
    7. a. gered — in + gered → gered-ginered
      b. gered-ginered = nggered ya digered (gered-geredan)
      c. Lare kalih ingkang saweg kerengan punika gered-ginered wonten 
       sacelakipun blumbang.
    8. a. ka + tungka → katungka
      b. katungka = ditungka
      c. Tamu kula saweg lenggah sampun katungka dening abdinipun.
    9. a. sih — in + sih + an → sih-sinihan
      b. sih-sinihan = ngesihi uga diesihi (padha dene ngesihi)
      c. Temanten enggal ingkang saweg sih-sinihan ndadosaken pamarmaning 
       tiyang sepuhipun.
    10. a. ke + tabok → ketabok
      b. ketabok = kena tabok (ora dijarag)
      c. Kowe mengko yen ketabok aja nangis, lo !


40