Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/41

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

4. dilirwakake >< digatekake

   5. didandani      >< dirusak
   6. asat nggereng    >< kebak mencep-mencep
   7. teles kebes     >< garing mekingking
   8. pating brenjul    >< rata
   9. padhang njingglang  >< peteng ndhedhet
  10. mbangun turut    >< mbalela
  11. lumintu       >< sendhet, rendhet
  12. cethil        >< loma
  13. disirik       >< dicedhaki, diraketi
  14. ledhung-ledhung   >< kuru-kuru
  15. kempel        >< ambyar
  16. nyangklek      >< adoh
  17. deres        >< terang
  18. ludhuk        >< cicik


D. Tegese tembung-tembung :
  1. saka guruning pembangunan    = kekuwatan pokok
  2. omah ... ana saka gurune     = saka gedhe papat ing satengahe omah joglo / limasan.
  3. guru laki            = bojo lanang, wong lanang minangka guruning somah.
  4. guru aleman           = seneng yen dialem, tansah golek aleman.
  5. guru lagu            = tibane dhong-dhing ing pungkasane gatraning tembang
  6. glondong pengareng-areng     = kayu kanggo masak, minangka pisungsung tandhaning sungkem.
   guru bakal            = barang-barang sing durung dadi apa-apa
   guru dadi            = barang-barang sing awujud dadi.
                                             39