Kaca:Kunci Mardi Jawi SMP 2.pdf/39

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

 
nonton = wasesa
bal-balan = lesan
ana ing setadhion = katrangan panggonan

8. Budi // kerep / mbebeda / adhine / nganti nangis.
Budi = jejer
kerep = katrangan cacah
mbebeda = wasesa
adhine = lesan
nganti nangis = katrangan akibat

IV. NULIS
(bisa dikarang dhewe dening siswa)

V. UNGGAH-UNGGUH

B. Basa ngoko andhap:
1. Bapak Menteri rawuh ing Madiun, dicaosi pasugatan ka-
   gunan reyog.
2. Bapak Menteri sapandhereke dalah para tani padha kare -
   nan ing panggalih mriksani kagunan reyog saka wewengkon
   Panaraga.
3. Anane kagunan reyog ing Panaraga iku miturut pangandi-
   kane para pinisepuh uwis atusan taun kepungkur.
4. Manawa ana pengetan pahargyan dina gedhe kerep ba-
   nget nggunakake kagunan reyog kanggo ngregengake pa-
   hargyan.
5. Para tamu saka manca negara uga akeh kang ngersakake
   mriksani kagunan reyog.

B. Basa krama :
1. Bapak Menteri rena panggalihipun mriksani kagunan reyog
   kaliyan asring mundhut katrangan-katrangan ingkang perlu.
2. Para Bapak Bupati ingkang sami rawuh ing Madiun ugi
   nyaosi katrangan-katrangan bab kagunan reyog dhateng
   panjenenganipun Bapak Menteri.

37